Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2021. március 26., péntek]

Szombaton rendbe teszik a Széchenyi utcai veszélyes fákat

Több lakossági panasz érkezett a Széchenyi utca egy forgalmas szakaszán elburjánzott, közlekedést, gyalogosokat és épületeket veszélyeztető elhanyagolt faállománya miatt. Március 27-én, szombaton a Városfejlesztő munkatársai a szükséges kezeléssel, gallymetszéssel és visszavágással esztétikusabbá, biztonságosabbá teszik a Széchenyi utca Csányi krt. és Galcsek utcai szakaszán található fákat.

Az évek óta elhanyagolt karbantartás okozta veszélyek megszüntetése mellett az emelőkosaras gépjárművel végzendő munka eredményeként világosabb, sötétedés után is biztonságosabb autós és gyalogosközlekedést biztosító környezet jön létre, mivel a közvilágítást takaró ágak is eltávolításra kerülnek.

A munkálatok ezen a hétvégén, szombaton folynak majd. Az említett Széchenyi utcai szakaszon az úttestet részlegesen zárják le, kérik, holnaptól itt már ne parkoljanak. A járdák használata korlátozott lesz.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 25., csütörtök]

Városi fejlesztéseket segíthet a laktanya hasznosítása

Nyílt versenytárgyaláson értékesíti a város a volt laktanya területének hetedrészét – döntött a képviselő-testület nevében eljáró polgármester.

A laktanya szinte egészének eladásával a korábbi, kormánypárti városvezetés is próbálkozott, azonban nem találtak vevőt.
A Deákváron található egykori Sallai, majd Esze Tamás laktanya mintegy 28 hektáros, a rendszerváltást követően kiürített területének hasznosítására az első próbálkozás még az első Orbán-kormány idején (1998-2002) történt, amikor Vác akkori fideszes országgyűlési képviselője azt javasolta, hogy mintegy félezer menekültet (migránst) helyezzenek el az ott lévő épületekbe. 2006-ban a volt laktanya területét tulajdonba kapta a város.

Az átadási szerződés értelmében csak bizonyos tevékenységi körökre lehet hasznosítani a területet, illetve az értékesítésből befolyt összeget. Jelenleg több kisebb bérlési konstrukció mellett itt található a Waldorf intézmény és egy kézilabda akadémia is.

A terület egy részének eladására már 2008-ban is megjelent pályázati kiírás, majd 2010 után jelentős erőfeszítések következtek. Médiabeszámolók szerint Fördős Attila akkori polgármester már a 2011-es évértékelőjében „az egykori laktanya értékesítésnek esélyeiről derűlátóan nyilatkozott”. A fideszes városvezetés folyamatosan próbálkozott, de a területet nem sikerült eladnia. Az objektum állapota – annak ellenére, hogy évente nettó közel 11 millióért őrizte egy cég – folyamatosan romlott.

Még a Fördős-éra utolsó hónapjában is megjelent egy eladási hirdetés, ám akkor sem akadt vevő a területre. Annak ellenére, hogy a 2019-ben leváltott polgármester a testületi üléseken gyakran szólt bizakodóan a lehetséges vevők szándékairól.

Most a maximális nyilvánosság mellett – országos lapban is meghirdetve – értékbecslést követően kerül versenytárgyalásos pályáztatásra a volt laktanya területének hetedrésze. A korábbi városvezetés még 13 hektárt értékesített volna 825 milliós induló áron, most a 3 hektáros terület minimális ára 352 millió forint.

Értékesítést követően itt kereskedelmi, szolgáltató tevékenység folytatható majd. A befolyt eladási összeg felhasználása kizárólag városi fejlesztésre, például szociális vagy kulturális beruházásra fordítható. Egy említett profilú beruházás a hasznosított területen várhatóan javítja majd a környék közbiztonságát és infrastruktúrájának fejlesztését is.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 25., csütörtök]

TÁJÉKOZTATÓ az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének tilalmáról

Hazánkban az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetését a környezetvédelemről szóló 1995-ös törvény oly módon szabályozza, hogy a települési önkormányzatok kezébe adja az égetés időpont és feltételrendszer szerinti meghatározását. A törvény kimondja: ahol ilyen helyi szabályozás nincs érvényben, ott tilos a zöldhulladék elégetése.

Városunkban 2020 tavaszáig bizonyos időszakokban meghatározott napokon és időpontokban helyi rendelet engedte meg ezt a tevékenységet. Az erről szóló 2006-os rendelet azonban 2020. április 16-án visszavonásra került. Ekkor életbe lépett a törvénynek az a kitétele, hogy helyi szabályozás nélkül tilos az égetés.

A Parlament ugyan tavaly elfogadta azt az egész országra vonatkozó tiltást, amely idén január 1-től Magyarország teljes területén betiltja az ilyen égetést, ám ezt a különleges jogrend (veszélyhelyzet) által megkapott hatáskörében a kormány december elején visszavonta. Ez azt jelenti, hogy azokon a településeken, ahol külön rendeletben ezt megengedik, ott szabad égetni. Mivel Vácon jelenleg nincs ilyen hatályos rendelkezés, a törvény szerint továbbra is tilos az égetés.

A külterületen történő égetés engedélyezését minden esetben az illetékes hatóság, - Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség - egyedileg bírálja el.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet értelmében, a tűzgyújtás szabályainak megsértéséért tűzvédelmi bírság szabható ki 10 000 - 3 000 000 Ft között.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 24., szerda]

Építészeti díjra várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzata „Vác Város Építészeti Díj” alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik munkájukkal a város épített örökségének védelmében, illetve épített környezetének alakításában végeztek kiemelkedő teljesítményt, s ezzel hozzájárultak az épített környezet minőségének és látványának javításához.

Ezzel a díjjal kívánnak méltó emléket állítani Váczy-Hübschl Kálmánnak, a város egykori főmérnökének, aki magas színvonalú városépítészeti és építésztervezői munkássága által formálta Vác korabeli arculatát.

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete alapján a „Vác Város Építészeti Díj” két kategóriájára történő adományozásra vonatkozóan várják a javaslatokat, melyet bármely természetes vagy jogi személy megtehet.

A két kategória:
- felújított épület kategória,
- új épület kategória.

A pályázatra olyan épületekkel lehet jelentkezni április 15-ig, melyeknek felújítási, illetve építési munkái 2017. március 1. és 2021. március 1. között készültek el.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javaslattevő nevét, elérhetőségét; a javasolt épület címét,
- az épületről készült fotókat (legalább 5 db jó minőségű fotó, közterületről készítve és lehetőség szerint a belső udvarról is. A fotókat elektronikusan kérjük elküldeni a foepitesztitkar@varoshaza.vac.hu email címre.

A javaslattételre vonatkozó részletek mellékletünkben találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
epiteszetidij.pdf

Közélet [2021. március 23., kedd]

FELHÍVÁS kitüntetésre történő javaslattételre

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő egészségügyi munka elismerésére „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető címet alapított. A cím adományozható a város közigazgatási területén működő egészségügyi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az egészségügyi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai. A kitüntetést évente két természetes személy kaphatja meg.

A javaslatokat 2021. április 30-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve:
Személyesen: a javaslatok az Igazgatási és Szociális Osztály vezetőjénél – Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 123-as irodába.
E-mail-es formátumban pedig: jogasz4@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet 2021. augusztus 20-án a városi ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2021. március 23.Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 21., vasárnap]

A jövő hét három napján is lesz szűrőbusz Vácon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos weboldalának (nnk.gov.hu) tájékoztatója szerint a jövő héten három napon is COVID-szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat.

Az előzetes tervek szerint március 22-én (hétfőn), 24-én (szerdán) és 26-án (pénteken) 9-17 óra között a József Attila sétánynál várja a mobil szűrőállomás kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a vizsgálatot.

A mintavételen gyalog és személyautóval is meg lehet jelenni. Az autóból kiszállás nélkül is elvégzik a mintavételt. Ha az első, antigén vizsgálat negatív – tehát a szervezetben nem találnak antigéneket -, azonnal leveszik a PCR vizsgálathoz szükséges mintát. Ennek eredményét később a háziorvos segítségével vagy a magyarorszag.hu honlapon ismerhetik meg az érintettek.

Kérjük, kövessék figyelemmel a szervezők tájékoztatását, mivel előfordult, hogy lemondták a meghirdetett szűrőnapot.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 21., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – március 22. hétfőtől március 28. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a zöldhulladék begyűjtéséről szóló tájékoztatót honlapunkon március 18-i dátummal találják.

***

A város vezetői kiemelt figyelmet fordítanak környezetünk tisztaságára. A kötelezőhöz képest tavaly plusz konténermosást rendeltek meg és két alkalommal is megszervezésre került az elektronikus hulladékok begyűjtése. Több illegális szemétlerakót is felszámoltak, képrögzítőket szereltek fel a megelőzés érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők nagy részének cseréje mellett új kézi hulladék-, illetve kutyapiszokgyűjtőket helyeztek el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcajegyz.pdf

Közélet [2021. március 20., szombat]

Feltételekkel, de nyitva marad éjjel is a deákvári SPAR-parkoló

Többlépcsős egyeztetési folyamat után megállapodott a kereskedelmi cég és az önkormányzat: hétfőtől az éjjeli órákban is nyitva marad a deákvári SPAR-parkoló, melyet – az előírt feltételek betartása mellett – használhatnak majd a környék lakói is.

A sűrűn lakott városrészben élők és az üzlet régről húzódó vitájának megoldását tavaly indította el testületi javaslatával Rozmaring Sándor képviselő. Ugyanis az esti boltzárás után az üzemeltető a parkolót lánccal elkerítette, mivel a nyitva tartás alatt is ott álló járművek akadályozták a vásárlók parkolását.

A lakók kérésére az önkormányzat végül kompromisszumos megoldást dolgozott ki, melyet a SPAR Magyarország Kft. hosszú egyeztetések után elfogadott. Március 22-től a felfestett narancssárga és kitáblázott parkoló részt a nyitva tartás alatt csak a vásárlók használhatják. A maradék 30 parkoló hely időkorlát nélkül igénybe vehető. Az üzlet zárása után tehát majd újabb 30-50 parkoló helyen (a narancssárgás területen) lehet várakozni, ám ezeket a helyeket a nyitásra szabaddá kell tenni.

„A parkolás új rendjében felfestések és táblák segítenek eligazodni. Az új szabályok betartását a Közterület-Felügyelet fogja ellenőrizni. Kérek minden érintett lakost, hogy a parkolót a továbbiakban a szabályok fegyelmezett betartása mellett vegye igénybe.” – mondta Rozmaring Sándor, a körzet önkormányzati képviselője.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 19., péntek]

Ismét közterületeinket díszítik a felújított öntöttvas lámpaoszlopok

Egy Petróczy utcai – csak öntödei munkával helyreállítható – dísz öntöttvas lámpaoszlop kivételével minden sérült belvárosi kandeláber felújításra került, ezzel a jelenlegi városvezetők újabb, választási kampányban megfogalmazott ígérete teljesül.

A Konstantin téren lévő, a díszkivilágítást biztosító öntöttvas oszlopok közül már évek óta hiányzott több darab, mivel ezek megsérültek, eltörtek vagy kifordultak a helyükről. A díszes kandeláberek pótlását raktári részdarabok felújításával sikerült pótolni a város szakembereinek.

A Dóm térről, vagy éppen a Kossuth térről hiányzó megsérült darabok egy raktárban voltak. Ezeket az új oszlopok helyett jelentősen kisebb összegért lehetett helyreállítani. A Városfejlesztő Kft. munkatársai által végzett visszahelyezésnél szemcseszórás és porfestés került az oszlopokra, valamint a mozaiküvegeket vágtak bele. A vezetékek ismételt bekötését már az ELMŰ végezte el.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 19., péntek]

Kiírták a közbeszerzést a zöld házzal kapcsolatos munkálatokra

A kormányzati késlekedés miatt a város önerőből indítja a Március 15. tér 10. szám alatti barokk műemlék épület tetőszerkezetének felújítását, miután a közbeszerzési munkacsoport az ezzel kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról döntött a héten. A munkára a költségvetésben elkülönített forrás van.

A zöld házként is ismert egykori piarista székházat az előző városvezetői érában szociális bérlakásként hasznosították, az épület felújítása azonban évtizedek óta húzódik. Egy 2013-as csőtörést követően vált veszélyessé az ingatlan állapota, amelyet a korábbi vezetés ennek ellenére sem rendezett megnyugtatóan.

Az épület a tervek szerint a Vác számára megítélt 4 milliárdos turizmusfejlesztési projekt keretén belül újult volna meg. Azonban a 2017-es kormányhatározatban rögzített összeget négy év alatt sem folyósította az állam, miközben egy másik állami szerv, a kormányhivatal ezt figyelmen kívül hagyva százmilliós bírságot helyezett kilátásba az épület állapota miatt.

A város nem vár tovább az ígérgetésre. A felelős gazdálkodás részeként, a már közel egymilliárd forintnyi bevételkiesést és elvonást eredményező kormánydöntések ellenére saját forrásból, a bérlakások eladásából befolyt bevételekből valósítja meg a várhatóan több tíz milliós nagyságrendű munkálatokat. A város a hasonló bevételeit fejlesztésre és fejújításra költi, így kizárt a vagyonfelélés.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  13   >>