Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2021. március 18., csütörtök]

Kedvezőbb zöldhulladék gyűjtési rendszer FRISSÍTVE!

Mint arról korábban már hírt adtunk (vac.hu – Közélet rovat március 4.), új szolgáltató felelős városunkban a zöldhulladék begyűjtéséért. Az ingatlanok elé kitett, zsákokban elhelyezett zöldhulladékot áprilistól mindig páratlan héten egy, mellékletünkben megtalálható napi beosztás szerint viszik el továbbra is.

A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint viszont változik a zsákos rendszer. A cég ingatlanonként 2 darab emblémával ellátott zöld zsákot biztosít ingyenesen. Ezeket először március második felében helyezik ki az ingatlanoknál.

Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a begyűjtő járat 2 darab cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik zöldhulladékot helyeztek ki.

További zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében. Ekkor ezekért még nem kell fizetni, az ellenértéket az NHKV Zrt. postai úton számlázza ki, mivel ez az ő hatásköre. A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

A vásárolt zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
lakossági ügyfelek esetében:
csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket.
Közületi ügyfelek esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges ellátni.

A váci zöldzsák értékesítési helyek:
Buzási Attiláné – Szilassy u. 1.
Váci ügyfélszolgálat – Zrínyi u. 9. (A járványhelyzet miatt az ügyfélszolgálat zárva tart!)

FRISSÍTÉS!
A szolgáltató további részleteket ismertetett a begyűjtés gyakorlatáról. (Ez mellékletünkben elérhető.) Fontos, hogy a korábban megvásárolt zsákok a jövőben is elszállításra kerülnek. A most térítésmentesen biztosított ZÖLD színű zsákokból a begyűjtés során maximum kettőt szállít el a cég. A többlethulladék számára - a tavalyi áron - megvásárolt KÉK színű zsákokból pedig minden kihelyezett elvitelre kerül.

További részletek a szolgáltató dtkh.hu címen elérhető weboldalán találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcajegyz.pdf
zoldhulladektajekoztatas.pdf

Közélet [2021. március 18., csütörtök]

Elmarad a márciusi vásár is

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy járványveszély miatt a március 21-i vásártéri országos állat- és kirakodóvásár elmarad.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 17., szerda]

Előtérben a városrendezési és a szociális témakörök

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva márciusban is több fontos és halaszthatatlan témakörben és ügyben hozta meg döntését a jegyző és az alpolgármesterek jelenlétében.

A határozatok tartalmának kialakítása előtt Matkovich Ilona most is kikérte a testületi és szakbizottsági tagok észrevételeit, javaslatait.

A szakbizottságokhoz kötődő főbb döntések
A polgármester egyetértett azon elképzeléssel, hogy az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút váci szakaszán is egységes arculatú útirányjelző táblák, jelzések legyenek rendszeresítve.
A kormányzati elvonások és bevételi korlátozások ellenére idén is jut önkormányzati forrás az értékes váci épületek állagának megvédésére, felújítására. A korábban meghirdetett pályázat elbírálás után most is több épületre ad támogatást az önkormányzat.
A személyiségi jogok miatt korlátozott nyilvánosságú előterjesztések között olyan kérelmek, kedvezmények szerepeltek, melyek az érintettek életét, az adott családok boldogulását közvetlenül befolyásolták. A polgármester a szociális szempontok figyelembevételével közszolgáltatási díjkedvezmény megadásáról döntött. Négy lakásbérlőnek részletfizetési lehetőséget biztosított a tartozásaik rendezésére, továbbá két család lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelmének is helyt adott.

Képviselő-testületi hatáskörű rendeletek, határozatok
Az alsóvárosi temető területének fenntartási kötelezettsége mindeddig részben önkormányzati, részben egyházi feladat volt. Az utóbbi kezdeményezésére a jövőben a mintegy 7 hektáros rész (nagyjából a ravatalozótól a 2-es főút felé eső terület) üzemeltetése is átkerül az önkormányzathoz. Az erről szóló, az Alsóvárosi Szent Miklós plébániahivatallal kötendő szerződés tartalmát is elfogadta Matkovich Ilona.

A 2-es főút Sződliget felöli mentesítését is szolgálja az az új út, melynek nyomvonalát az építési szabályzatban módosítani szükséges, mivel a jelenlegi nyomvonal meredek partfalban fut. A Tesco-s terület és a Gödöllői út közvetlen összekötését szolgáló nyomvonal településrendezési tervezésének megindítását hagyta jóvá a polgármester.

Az önkormányzat a Törökhegyet érintő építési szabályozás módosításához beérkező javaslatok, észrevételek döntő részét beépítette az eredeti elképzelésekbe és most ezekkel együtt bocsátja ismét partnerségi egyeztetésre a HÉSZ módosítását. Cél, hogy a lakóparki kezdeményezések ellenében maradjon meg a kertvárosias jelleg. A terület zsúfoltságát a telkekre eső lakásszám csökkentésével is szeretnék elérni. A módosítás nem csak a Törökhegyre, hanem a város más jelentős területeire is vonatkoztatva rögzíti, hogy a parkolási anomáliák csökkentése érdekében új építésű lakásonként 2 gépjármű elhelyezését kötelező biztosítani az ingatlanon belül.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-ben az önkormányzaton kívül üzletrésszel rendelkező tulajdonosok nyilatkoztak értékesítési szándékukról, egyben az elővásárlási jogukról is lemondtak. Ennek nyomán mintegy másfél millió forint kifizetésével az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül a vállalkozás.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 17., szerda]

Sorra buknak le az illegális hulladéklerakók

Rossz napok járnak városunkban a természetromboló, környezetünket rongáló szemét-emberekre. Pár nap alatt előbb Václigetnél, majd Sejcében, hétfőn pedig az Arany János utcában is tetten értek olyanokat, akik illegális módon szerettek volna megszabadulni a szemetüktől.

A Václigetet Sződligettel összekötő útszakaszon a Václiget és Márialiget Civil Egyesület tagjai csípték el azt a delikvenst, aki autójából éppen egy termetes zsák szemetet próbált kitenni autójából. Az egyesület tagjai feltartóztatták az illetőt, értesítették a váci Közterület-Felügyelet munkatársait, akik a helyszínre érve a maximális bírságot szabták ki büntetésként.

Vác sejcei városrészében helyi lakosok értesítették az önkormányzatot arról, hogy nagy mennyiségben raknak le hulladékot egy kamionról. Ide is gyorsan kiértek a váci közteresek, így innen sem tudtak elinalni a tettesek. Az illegális hulladéklerakás (jórészt építési törmelék) ügyében vizsgálat indult.

Hétfőn, a nemzeti ünnepen a deákvári Arany János utcában értek tetten elkövetőket a Közterület-Felügyelet járőrei, akik egy szelektív sziget mellé tették le a feleslegessé vált ülőgarnitúrájukat. Az eset helyszíni bírsággal és a szemét szabálysértők általi elszállításával zárult.

A sejcei terület önkormányzati képviselője érdeklődésünkre elmondta, hogy ez a leleplezés is annak a fokozott figyelemnek köszönhető, amellyel az itt élők óvják környezetüket. Rozmaring Sándor elmondta: „Az elmúlt egy év során a lakók a dűlőkben és a Naszály lábánál 100 köbméternyi illegális hulladékot számoltak fel az összefogásnak köszönhetően. De az önkormányzat nagyon sok segítséget kapott azzal is részükről, hogy kitakarították a Munkácsy parkot, az ott lévő garázssor környékét, a laktanya melletti területet, a sejcei lakótelep környezetét.”

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 17., szerda]

Az óvodai és iskolai beiratkozásokról

Matkovich Ilona polgármester a veszélyhelyzetben kapott jogkörében eljárva jóváhagyta a váci óvodai beiratkozásokról szóló határozati javaslatot. Ez alapján az érintettek a mellékletünkben található HIRDETMÉNYBŐL tájékozódhatnak a beiratkozás módjáról, illetve a körzethatárokról.

Szintén mellékletünkben található a Váci Tankerületi Központ KÖZLEMÉNYE a váci iskolai beiratkozásokról, illetve az illetékes miniszter határozata az elektronikus beiratkozás lehetőségéről.

Közélet [2021. március 16., kedd]

Váci kötődésű személyek magas rangú kitüntetése

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából magas rangú állami kitüntetésben részesült több, Váchoz kötődő köztiszteletben álló személy is.

A Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült DR. GLOVICZKI ZOLTÁN, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) rektora;

a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült WETTSTEIN JÓZSEF, a Váci Piarista Rendház házfőnöke és BABELLA BALÁZS kajak-kenu edző;

a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA, az AVKF docense;

Harangozó Gyula-díjban részesült CSERMELY GYÖRGY táncművész, a Váci Jeszenszky Balett alapító igazgatója.

Vác Város Önkormányzata ezúton is gratulál az elismerésekhez.

Feladó: Városháza

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos weboldalának (nnk.gov.hu) tájékoztatása szerint ezen a héten ma (március 16-án) és csütörtökön (március 18-án) ismét COVID-szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat. A jelzett napokon 9-17 óra között a József Attila sétánynál várja a mobil szűrőállomás kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a vizsgálatot.

A mintavételen gyalog és személyautóval is meg lehet jelenni. Az autóból kiszállás nélkül is elvégzik a mintavételt. Ha az első, antigén vizsgálat negatív – tehát a szervezetben nem találnak antigéneket -, azonnal leveszik a PCR vizsgálathoz szükséges mintát.

Ennek eredményét később a háziorvos segítségével vagy a magyarorszag.hu honlapon ismerhetik meg az érintettek.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 15., hétfő]

Tisztelgés a szabadságharc emléke előtt

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel városunkban idén is formabontó módon történt emlékezés és főhajtás az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve.

A Kossuth téren a Himnusz dallamai után dr. Molnár Lajos nyugalmazott iskolaigazgató emlékezett a 173 éve történtekre. Városunk korábbi alpolgármestere szólt arról, hogy – mint amint az emberek önmaguk – a nemzet dolga is az, hogy szabad legyen. És amennyiben ez nincs így, előtör az elemi igény arra, hogy ez megváltozzon. Az 1848-as események során az elnyomás alól talpra állt az ország, kifejezve azt, hogy ne rabok legyünk, hanem szabadok. Felidézve az egykor eseményeket és helyszíneket, dr. Molnár Lajos hangsúlyozta: a magyar népet soha nem lehetett térdre kényszeríteni, aminek fénylő szimbólumai az 1848-as forradalom és szabadságharc történései. „Most perc-emberkék dáridója tart, De építésre készen a kövünk, Nagyot végezni mégis mi jövünk. Nagyot és szépet, emberit s magyart.” – idézte végül Ady Endre versét a szónok.

A tiszteletadás további helyszínei a hagyományoknak megfelelően a Petőfi és a Landerer emléktáblánál, a Honvédemlékműnél, valamint az alsóvárosi temetőben a honvéd áldozatok síremlékénél volt. A kegyelet koszorúit Matkovich Ilona polgármester, Kiss Zsolt alpolgármester, Inotay Gergely alpolgármester, Fehér Zsolt bizottsági elnök továbbá a média képviselői helyezték el az emlékhelyeknél.

(A városi megemlékezésről szóló összefoglaló megtekinthető az önkormányzat Facebook oldalán.)

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 13., szombat]

FELHÍVÁS kitüntető címekre történő javaslattételre

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő pedagógiai munka elismerésére „Váci Katedra” kitüntető címet adományoz.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett nevelési oktatási intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű nevelési-oktatási intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére „Vác Város Oktatását Segítő Munkáért” kitüntető címet adományoz.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelés, oktatás terén eredményes tehetséggondozó, felzárkóztató munkát végző pedagógusok elismerésére „Vác Város Tehetséggondozásért” kitüntetést adományoz.
A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I.20.) sz. rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre, azok pedagógiai alapfeladatait ellátókra.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési Centrum, a Képviselő-testület tagja, Vác Város Önkormányzat fenntartása alá tartozó óvodák intézményvezetője, valamint az ASZC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola.

A javaslatokat 2021. április 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak, az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökének címezve.
A fenti javaslatok a 06/27 513-430-as telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően személyesen a Polgármesteri Kabinet - Szervezési és Tájékoztatási Iroda irodavezetőjénél - Bodzásné Bóka Szilviánál adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig a sajto@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

Vác, 2021. március 12.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 12., péntek]

Online fogadóórát tartott a városvezetés

Péntek este hat órakor Vác Város Önkormányzat Facebook oldalán online fogadóórát tartott a városvezetés. A már korábban meghirdetett lehetőségre beérkező lakossági kérdésekre, javaslatokra Matkovich Ilona polgármester, Kiss Zsolt alpolgármester és Inotay Gergely alpolgármester reagált.

A járványhelyzet miatt ugyan szünetel a hivatali személyes ügyfélfogadás és nem tudnak fogadóórát sem tartani a szokásos módon a város vezetői, ám fontosnak tartják, hogy a váci polgárok az aktuális ügyekkel kapcsolatos kérdéseikre választ kapjanak. Ennek érdekében szervezték meg az online fogadóórát, melyre több mint egy hétig várták a polgárok kérdéseit, észrevételeit.

A három városvezető területi illetékesség szerint megadott válaszai az említett közösségi oldalon bármikor megtekinthető.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  13   >>