Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. október 27., kedd]

Nagykorúvá vált a Virágos Vác

Rendkívül sok, mintegy 300 díjazott részesült elismerésben az idei Virágos Vác Versenyen. A 18. alkalommal megrendezett akció nyerteseit több mint 500 jelentkező közül választották ki.

A Városháza udvarán tartott átadóünnepségen Matkovich Ilona polgármester, Inotay Gergely és Kiss Zsolt alpolgármesterek, valamint Marton Zsolt váci megyéspüspök köszöntötte a díjazottakat.

A mozgalom a szervezők szerint elérte a célját, mert a korai résztvevőkről később jó példát vett a szomszédság, ezt mutatja az indulók nagy száma is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 26., hétfő]

Bérbeadó önkormányzati ingatlanok

A Váci Városfejlesztő Kft. önkormányzati ingatlanok hasznosítását célzó új pályázati kiírásokat hirdetett meg. Ezek között találunk bérbe vehető helyiségeket, megvásárolható, illetve bérelhető mezőgazdasági művelésre alkalmas területeket.

Ezek szerint kiadó tehát:
- a Zöldfa utca 1-5. fsz. 1. szám alatti, társasházi, 154 m2 nagyságú, nem lakás célú helyiség (volt patika), 15 évre;
- a Március 15. tér 23. szám alatti, 501 m2-es ingatlan (volt bank) 2021. január 1. napjától 10 hónap időtartamra;
- a Március 15. tér 16-18. fsz. 13. szám alatti, 45 m2 nagyságú helyiség, 5 évre;
- a Sportcsarnok mögötti 1899/18 hrsz-ú ingatlanból, 1280 m2 nagyságú zárt terület, 5 év határozott időre.

Ezen újonnan meghirdetett ingatlanok mellett további értékesítendő vagy bérbeadandó mezőgazdasági területek szerepelnek a listán. A részletes feltételek megtalálhatók weboldalunk Pályázatok rovatában, a szeptember 23-i és az október 22-i hírben.

***

A Gazdasági Hivatala pályázatot ír ki a Csányi körút 47. (képünkön) több helyiségére határozatlan időre szóló bérbeadására a következő tevékenységi körökre: egészségügyi szolgáltatás, iroda, oktatás. Részletek: vac.hu Pályázatok – 2020. október 13.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 25., vasárnap]

Kitüntetésre várják a javaslatokat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város Sportjáért” kitüntető címet alapított.

„Vác Város Sportjáért” kitüntető cím
(1) A kitüntetés olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek.

(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak adományozható:
a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.
b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III helyezést elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért.
c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végeztek.
d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(3) Vác Város Sportjáért kitüntetés adományozását írott formában - 17. § (2) pontjában felsoroltak figyelembevételével Vác Város polgára kezdeményezheti.
A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül átadásra.

A javaslatokat minden év október 30-ig lehet benyújtani az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi Képviselő-testületi ülésen adja át a polgármester.

Vác, 2020. szeptember 30.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 25., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten (október 26-tól 30-ig) ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Közélet [2020. október 24., szombat]

Egy esztendő munkáját értékelték az alsóvárosi képviselők

Közös sajtótájékoztatón értékelték az Összefogás Vácért alsóvárosi képviselői a városrészért végzett egyéves munkát. Ferjancsics László, Fehér Zsolt és Kiss Zsolt, az utak, a közlekedési problémák, illetve a zöldfelület kezelésével kapcsolatos eredményeket ismertette.

Ferjancsics László alpolgármester, a 4. választókerület képviselője a közlekedési intézkedéseket sorolva beszélt arról, hogy sok olyan apró módosítást vittek végbe, amely jelentősen könnyíti a helyiek életét. Ilyen a KRESZ-táblák kihelyezése a Kertész és a Fonó utcában, a Luxemburg városrészen, valamint a Rádi úti lakótelepnél a súlykorlátozás kiterjesztése a gépjárművek számára. Az összes mozgáskorlátozott parkolóhely létesítése iránti kérelmet támogatták. A városi intézkedéscsomag részeként minden alsóvárosi gyalogátkelő újrafestése elkészült.

Fehér Zsolt, az 5. választókerület képviselője azt mondta: ahogyan eddig, úgy a jövőben is meg fognak tenni mindent azért, hogy megtalálják az útfelújításokhoz szükséges forrásokat – legyen az fenntartói, önkormányzati vagy vállalkozói. Ennek a vezetői hozzáállásnak köszönhetően valósult meg városszerte több burkolatrész-felújítás, egy forrásátcsoportosítás után pedig a régóta elhanyagolt Zöldfa utca legrosszabb állapotban levő része is új aszfaltburkolatot kaphat. Mint hozzátette, több járda teljes szélességben újraaszfaltozásra került.

Kiss Zsolt alpolgármester, a 6. választókerület képviselője a zöld fejlesztések fontosságát hangsúlyozva beszélt arról, hogy az alsóvárosiak kedvelt találkozási pontját, a Ligetet elkezdték rendbe tenni – fametszésekkel, fakivágásokkal és faültetésekkel. Részben a lakossági összefogásnak köszönhetően, vadkamerák kihelyezésével illegális szemétlerakókat füleltek le, emellett sikerült felszámolni több lerakást nemcsak Alsóvárosban, hanem városszerte is. A lakótelepi részeken használatos szemetes- és szelektív konténerek nagy részét újra cserélték. Idén a törvényi előíráson felüli számban fertőtlenítették a szemetes konténereket, valamint a korábbiaknál nagyobb figyelmet fordítanak a fűnyírásra.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 24., szombat]

Forradalmi hősökre emlékezett a város

Vác Város Önkormányzata a Váci Reménység Egyesülettel közösen szervezte meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából megtartott október 23-i eseménysorozatot.

A program 2020. október 23-án pénteken délelőtt 10 órakor a Váci Fegyház és Börtön előtti emlékműnél kezdődött. Megemlékező beszédében Sárossy Gyula, a Politikai Elitéltek Közösségének elnökségi tagja köszönetét fejezte ki, hogy a jelenkor sem feledkezik el az áldozatokról. A szónok felidézte a börtönkörülményeket, a nemzeti forradalom előzményeit, eseményeit, céljait.

A kegyelet koszorúinak elhelyezését követően dr. Kristóf Béla egykori polgármester, majd Pap Béla református lelkész és Kovács Ottó mártír emléktábláját is megkoszorúzták az önkormányzat képviselői, továbbá a hősök emléke előtt tisztelgő szervezetek, polgárok, illetve Komáromi Kornélia, Vác díszpolgára hozzátartozói is átvették a kegyelet virágait.

Este a Konstantin téren dr. Szontagh Pál történész idézte fel dr. Brusznyai Árpád életét, munkásságát, majd a jelenlévők elhelyezték a tisztelgő emlékezés virágait a mártírhalált halt tanár, valamint dr. Rusvay Tibor emléktáblájánál. A Püspöki palotánál a dr. Péteri József emléktábla, illetve a „Világcsodája kereszt” megkoszorúzását Marton Zsolt megemlékező beszéde előzte meg. A váci megyéspüspök szólt az elmúlt század negyvenes éveiben városunk és környéke egyházi életét irányító elődje tevékenységéről, részletesen felidézve 1956-os váci visszatérésének megható pillanatait.

A pártoskodástól, széthúzástól mentes méltóságteljes tisztelgő programon közreműködtek a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar rézfúvósai, Molnár Bence és Deli Szófia, a Váci Dunakanyar Színház művészei, valamint a Boronkay iskola tanulói: Gubó Liza, Burkódi Mikes, Szekeres Ádám, Bihari Gergely és Baráz Dávid.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 21., szerda]

Taps köszöntötte a színházigazgató kinevezését

Két rendkívüli ülést követően október 21-én az éves munkatervben szereplő soros ülést tartott a váci képviselő-testület. A tanácskozáson a témák közül az ingatlankérdésekkel, illetve a településrendezéssel összefüggő kérdések alkották a többséget, de megválasztották a színház ügyvezető igazgatóját és támogatták az új váci rendőrkapitány kinevezését is.

A szokásos tájékoztatókat tartalmazó előterjesztések megvitatása után az elfogadott napirend szerint zárt ajtók mögött került a grémium elé a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztató, majd már a vitanap végéig ismét nyílt ülés következett. Elsőként a Váci Dunakanyar Színház ügyvezetői pályázatának értékelésére került sor. Dr. Varga Katalin meghallgatása után a képviselők – titkos urnás voksolással, ellenszavazat nélkül – nevezték ki a pályázót öt esztendőre az intézmény élére. A voksolási eredmény bejelentése után taps köszöntötte az ügyvezetőt.

A színházi alapító okirat módosítását követően Révész Ákos József rendőrezredes váci rendőrkapitányság vezetővé történő kinevezését támogató határozatot szavaztak meg, miután Latorovszky Gábor alezredes, megyei főkapitányhelyettes bemutatta, mint váci utódját.

Majd három ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról és egy Avar utcai garázs telekalakításáról döntöttek hosszas vita után. Elfogadták egy Széchenyi utcai társasház alapító okiratának módosítását, majd a likviditási jelentésben foglaltakat is.

Aktualizálták a város 2020-as költségvetését, melynek során Ferjancsics László alpolgármester (Összefogás Vácért) javaslatára a főtéri rendszámfelismerő kamerák mintájára hasonló funkciójú térfigyelőkre biztosítottak forrást. Ezek az Eötvös utcához és a Postához, illetve az Eszterházy utca Duna felőli végén található bejáratához kerülnek majd. Kiss Zsolt alpolgármester (Összefogás Vácért) indítványára a főtéri műjégpálya felállítását és a főtéri volt „Pikmajer” üzlet nyílászáróinak felújítását tették lehetővé átcsoportosítással. A költségvetés módosításait – így például a jégpálya költségeinek biztosítását – Pető Csilla (Fidesz-KDNP), Manninger Péter (Fidesz-KDNP) és Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) nem fogadta el.

A jövőben a Váci Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Tulajdonosként engedélyezték, hogy a Váci NKSE saját költségén mérkőzésközvetítő kamerarendszert telepítsen a sportcsarnokba, és a Váci Vízmű SE számára, hogy külső forrásból uszodafejlesztést hajtson végre, továbbá a Tourinform Iroda pályázatához szükséges irodahasználati szerződés megkötésével is egyetértett a grémium.

Az előzetesen tervezett napirendi témákat záró határozatokban különböző városi területek építési szabályzatának módosításával összefüggő településrendezési szerződéseket hagytak jóvá.

Az októberi testületi ülés napirend utáni hozzászólásokkal, illetve képviselői kérdésekkel zárult.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 21., szerda]

Mártírokra emlékezünk a városi ünnepségen

Vác Város Önkormányzata és a Váci Reménység Egyesület tisztelettel meghívja a polgárokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján tartandó városi megemlékezésekre.

A programsorozat 2020. október 23-án pénteken délelőtt 10 órakor a Váci Fegyház és Börtön előtti emlékműnél kezdődik. Megemlékező beszédet mond Sárossy Gyula, a Politikai Elitéltek Közösségének elnökségi tagja. A résztvevők ezt követően megkoszorúzzák Kristóf Béla egykori polgármester, Pap Béla református lelkész, Komáromi Kornélia váci díszpolgár, illetve Kovács Ottó mártír emléktábláját.

Este 6 órától a Konstantin téren Brusznyai Árpád és Rusvay Tibor emléktáblájának koszorúzása előtt Szontagh Pál történész idézi fel a korabeli eseményeket. A Püspöki palotánál a Péteri József megyéspüspökre emlékező tábla, illetve a „Világcsodája kereszt” megkoszorúzását Marton Zsolt megyéspüspök beszéde előzi meg.
Az emlékidéző sorozaton közreműködnek a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar rézfúvósai, a Váci Dunakanyar Színház művészei, valamint a Boronkay iskola tanulói.

A programsorozat keretében október 25-én vasárnap 19 órakor a Székesegyházban Bednarik Anasztázia és Csanádi László orgonaművészek közreműködésével orgonahangverseny lesz a forradalom és szabadságharc, továbbá Liszt Ferenc tiszteletére.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők a szabadtéri események alatt is viseljenek szájmaszkot és tartsák be egymástól a 1,5-2 méteres távolságot.

(A pontos program képünkre kattintva látható.)

***
Ideiglenes menetrendváltozás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a megemlékezésre való tekintettel 2020. október 23-án 10 és 12 óra között a Fegyház, valamint a Köztársaság út 67. és a Dózsa György út 54. szám előtt, 17.30 és 19.00 között pedig Konstantin tér 1-5. és a Püspöki palota előtt nem haladnak el a helyi autóbuszok.

A terelés útvonala mellékletünkben.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utatajek.pdf

Közélet [2020. október 21., szerda]

Kitüntető címekre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzata a következő kitüntetések adományozására várja a javaslatokat.

I. Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai, valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. iroda
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

***

II. Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai, valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. szoba
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

***

III. Vác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. szoba
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Matkovich Ilona s.k. polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 20., kedd]

Újabb bírósági ítélet: valótlant állított a Vác Online

Egy vesztett pertől újabb bírósági elmarasztalásig bukdácsol az a városunk nevét használó weboldal, amelyre hivatkozva már több országos sajtótermék is bizonyítottan valótlan állításokat közölt Vácról.

A Vác Online nevű oldal két hónappal ezelőtt állította azt, hogy Vác polgármesterének „utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból”. Mivel az önkormányzatnak még hasonló döntése sem volt, azért a valótlan állítás miatt sajtóper indult.

A Budapest Környéki Törvényszék néhány nappal ezelőtt meghozta ítéletét, melyben teljes egészében az önkormányzatnak adott igazat. Emiatt az ítélet jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül a Vác Online nevű weboldalnak a következő helyreigazítási közleményt kell megjelentetnie:
„A vacoline.hu oldalon „Matkovich saját Facebook-bejegyzésével leplezte le önmagát – az ő utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból” című 2020. augusztus 12-én megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Matkovich Ilona Vác Város Önkormányzatának polgármestere bármilyen rendezvényt kitiltott a Váci Dunakanyar Színházból”.

Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, a jelenlegi városvezetést és a polgármestert támadó írások miatt a gondola.hu még pervesztés nélkül, önként tette helyre valótlan állítását egy másik ügyben. Ám a későbbiekben – részben a Vác Online weboldalon közöltekre hivatkozva, részben az ott megjelentek alapján – a hírtv.hu és a Magyar Nemzet online változata, valamint az Origo nevű hírportál, valamint a HírTV Sajtóklub nevű műsora már bírósági döntés alapján lett arra kötelezve, hogy helyreigazítást közöljön.

Ugyanakkor nem a mostani az első pervesztése a Vác Online nevű oldalnak, idén nyáron egy olyan írása miatt marasztalt el jogerősen a Budapest Környéki Törvényszék, melynek hamis tartalmára alapozva az internetes lap a város irányítóit rögtön a címben „Alkalmatlan városvezetés” szóösszetétellel illette.

A legfrissebb elmarasztaló ítélettel újabb dokumentum bizonyítja a Vác Online tájékoztatási színvonalát, ráadásul ebben az ügyben már összesen közel negyedmillió forintos per- és illeték költséget is állnia kell a szerkesztőségnek. A valótlanságot tartalmazó cikket a weboldal főszerkesztője, Hujbert István írta.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  41   >>