Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. március 3., kedd]

Közvetlen válasz a szakemberektől a honlapon

A korábbinál közvetlenebb kommunikáció kialakításának újabb fejezetéhez érkezett a városi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal váci polgárokkal tartott kapcsolatrendszerének kiépítése.

Az elmúlt időszakban a városi honlapon (vac.hu) egyetlen rovat állt az érdeklődők rendelkezésére azon kérdések feltételére, amelyek a legkülönbözőbb problémák jelzésére, kérdések megfogalmazására és elküldésére szolgált. Az „Ön kérdez – a hivatal válaszol” modul felépítése, működésének szükségtelenül sok áttételt tartalmazó bonyolultsága magában hordozta a lassú és nem egyértelmű válaszok lehetőségét. Ezt kiküszöbölendő, a továbbiakban a hivatalos önkormányzati honlap erre történő felhasználását egyszerűsítjük.

A jövőben a hivatal szakembereinek feladata lesz a polgároktól elektronikus úton érkező érdeklődésének megválaszolása. A váciak számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a vac.hu címen elérhető városi weboldalon a HIVATAL fülön található szervezeti egységek listáját használva – a felsorolt munkatársak nevére kattintva – közvetlenül a probléma, kérdés szakember általi megválaszolása váljék lehetővé.

Annak érdekében, hogy gyors és valóban kielégítő választ kaphassanak az önöket érdeklő és érintő felvetésekre, kérjük, kérdéseiket ezentúl közvetlenül tegyék fel azoknak a hivatali szakembereknek, akik az adott témában a legilletékesebbek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 2., hétfő]

Egy szombat Vác rendbetételéért

Az elmúlt szombaton városunk több részén is folytatódtak képviselők és váci polgárok által kezdeményezett, a köztisztaságért és környezetünk szebbé tételéért szervezett akciók.

Alsóváros Földváry téri lakótelepén szorgos kezek ültettek el földlabdás fenyőfákat, melyeket a szeretet ünnepe után váci polgárok ajánlottak fel továbbhasznosításra. A terület önkormányzati képviselőjének, Fehér Zsoltnak kezdeményezésére ezúttal hat ilyen fa találta meg továbbélési helyét az Istenmalmi utca és a Földváry téri kockaházak közötti területen.

Vác északi részén több helyen is folytak városszépítő munkák. A deákvári vízfogónál – a tervezett pihenőpark környékén – a Váci Városfejlesztő Kft. által biztosított eszközökkel szedték össze a lehullott gallyakat, távolítottak el sok hulladékot lelkes emberek. Az Űrhajós utca és Arany János utca közötti területen pedig szintén fenyőfaültetés történt Tótváradi-Nagy Bence képviselő irányításával.

A Kőhíd utca bejáratának környékén a szemétszedésen kívül növényszépítést is végeztek az önkéntesek és megkezdődött az elhanyagolt buszváró rendbetétele is.

Rozmaring Sándor képviselő szervezésében ezúttal a Munkácsy park környéke lett tisztább, valamint itt is sor került jópár földlabdás fenyőfa elültetésére.

Nagyon sokan gyűltek össze és dolgoztak az Iskolaváros és a 2-es út környékén is, ahová szintén a körzet önkormányzati képviselője, Kászonyi Károly invitálta a környéket szebbé, szemétmentesebbé tevő lokálpatrióta váciakat.

A társadalmi kapcsolatok tanácsnoka, Jess Kinga képviselő tájékoztatása szerint a tavaszváró váci környezetszépítő munkák március 14-én folytatódnak: akkor is egy sor városrészben lesznek takarítási, szemétszedési feladatok és újabb facsemetéket is ültetnek majd.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 28., péntek]

Új társasházak: parkolási szigorítás

Megelégelte az önkormányzat, hogy néhány társasházépítő vállalkozás nem kellőképpen foglalkozik a gépjárművek elhelyezésével, az építéseknél van, hogy az utolsó szempont a környék élhetősége, a kellő számú parkolási lehetőség biztosítása.

A képviselő-testület múlt heti ülésén arról is döntött, hogy a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) jelentősen szigorítja az átépítéseknél és az új építésű házaknál a gépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírásokat. A tervezet szerint a jövőben például a gyeprácsos parkolóval nem igazolható a jogszabályban rögzített zöldfelület, a gépjárművek nagy részét a telken belül, építményben kell elhelyezni, valamint átépítésnél is igazolni szükséges a meglévő épülethez tartozó megváltott, vagy telken belüli parkolóhelyek meglétét és megmaradását. A várost négy parkolási zónára osztó szabályozásban az egyik, Vác jelentős területét lefedő részen a jövőben nem 1,5, hanem 2 parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.

Mint Ferjancsics László alpolgármester elmondta, Vác vezetése egyeztetett a hasonló problémákkal küzdő városok vezetőivel és szakembereivel, így a szentendrei és az esztergomi megoldásokat is számba vették. A szabályozástól azt várják, hogy mind az építkezésekkel érintett utcák lakói, mind a kialakítandó lakások későbbi tulajdonosai élhetőbb környezetben lakjanak Vácott, kevesebb parkolási probléma legyen.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 27., csütörtök]

Végre időben megérkeznek az adócsekkek

A váci polgárok érdekeit maximálisan figyelembe véve, idén nem a tavaly sok problémát okozó "utolsónapos" kézbesítéssel, hanem az első befizetési határidőt megelőző közel két héttel korábban érkeznek meg a váci egyéni adózókhoz a különböző helyi adók aktuális kiegyenlítését szolgáló csekkek – erről tájékoztatott Kiss Zsolt alpolgármester.

A cégek és a vállalkozások az építmény- és iparűzési adójukat már csak elektronikus úton tudják intézni, viszont a mintegy 15 ezer magántulajdonos, vagy egyéni vállalkozó postai úton kapja meg a csekket, mely többeknek már tegnap a postaládájában volt. Közös borítékban érkezik az éves kommunális adó, gépjárműadó, illetve az érintettek esetében az építményadó és az iparűzési adó befizetésére küldött kitöltött csekkek mellett az adószámla kivonat is.
Az eddigiekhez hasonlóan az éves adóösszegek befizetése két részletben történhet az értesítésen szereplő határidőig: 2020. március 16-ig, illetve 2020. szeptember 15-ig. A tavalyihoz képest változás, hogy idén a kényelmetlenségek, problémák elkerülése végett már időben kézbesítik a csekkeket. Így a polgármesteri hivatal kéri, hogy akinek adminisztrációs, vagy függőben lévő ügyben a határidő előtt ezzel kapcsolatosan még elintézni valója akad, a viták, félreértések elkerülése érdekében keresse fel az illetékes osztályt (Pénzügyi és Adó Osztály - Adócsoport).

A kommunális adó és a gépjárműadó mértéke nem változott, tudni kell viszont, hogy utóbbi esetében csak a befizetett összeg 40 %-a marad az önkormányzatnál. Figyelni kell arra is, hogy ha valaki az éves adóra vonatkozó csekkek közül csak az első határidőre kötelező befizetést teszi meg, őrizze meg az ősszel esedékes második részlet befizetésére a már most elküldött csekket.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 27., csütörtök]

És Deákvár mégis fejlődni fog!

Egy újabb sajtótájékoztatóján Mokánszky Zoltán volt alpolgármester azt a meggyőződését hangoztatta, hogy – az egyébként egy hete elfogadott városi költségvetés – „rossz bőrben van”.

Mint az a váci televízió híradójában elhangzott: ezt például azzal indokolta, hogy „... kevesebbet fordítanak az idén a színházra, a művelődési központ működésére és a Fónay színjátszókör is alacsonyabb összeget kap a tavalyihoz képest. Csökkentették az önkormányzati intézmények személyi dologi kiadásait is 5%-kal.”

A városvezetés nem érti, vajon Mokánszky úr miért is fájlalja, hogy a város közel fél milliárd forinttal több bevételre tehet szert, miközben például a kommunikációra a váciak pénzéből jelentősen kevesebbet költ, mint amikor közel egy évtizedig érthetetlenül sokat pocsékoltak erre a helyi kormánypártok.

Csak reménykedni tudunk abban, hogy a volt alpolgármester – jelenleg deákvári képviselő – tévedésből nem fogadott el olyan, a városrész életét nagy mértékben javító fejlesztéseket, mint a Kosdi úti gyalogátkelőhelyek létesítése, nem egy deákvári közterület közvilágításának fejlesztése, illetve a felújítások közül a Gombási út állapotjavítása. De nem szavazott meg olyan közvetlen támogatásokat sem, melyeket a város művészeti csoportjaira, intézményeire különít el a kétharmados arányban elfogadott költségvetés.

Pedig megszavazhatta volna, hiszen a jövőben már nem kell arra spórolni, hogy Mokánszky úr a város pénzéből vásárolt jeggyel repüljön Kínába, vagy luxuskörülményekben Japánba. Lehet, hogy ő ezt a lehetőséget sírja vissza? A fejlesztésekkel egyet nem értő KDNP-s képviselő forrástámogatást megtagadó szavazatai ellenére Deákvár is fejlődni fog.

Érdekes, hogy a helyi ellenzék miért éppen egy korábban már hazugságon kapott emberrel szeretné megmagyaráztatni álláspontját. Hacsak nem amiatt van ez, hogy megdolgoztassák utólag is azokért a javadalmakért, melyek meghaladták a volt polgármester keresetét is. Ha ez az ok, akkor még sok sajtótájékoztatón találkozhatunk Mokánszky Zoltánnal, hiszen a két ciklus alatt kapott több mint 85 millió forintos apanázsért cserébe még jócskán magyaráznia kell a bizonyítványt.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 26., szerda]

Tiszteletadás a rabtemetőben

Február 25-én délután – a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján – hagyományosan a deákvári rabtemetőben gyűltek össze a váci polgárok, hogy kegyeletteljes főhajtással emlékezzenek a diktatúrák által kivégzett emberekre.

A Himnusz eléneklése után az idei esemény szónoka Inotay Gergely volt. Az alpolgármester kiemelte: még ma is tanulnunk kell az utolsó diktatórikus világrend, a kommunizmus tényeit, őszintén, hitelesen kell szólni róla. Majd Radnóti Töredék című versének részletére hivatkozva figyelmeztetett: „Soha ne feledjük, a rendszer, aminek kiépítésén fáradoztak jóhiszemű támogatók vagy haszonleső zsoldosok, elvtelen és barbár verőemberek, rafinált cinkosok - eleve romlott és bűnös volt.”

A szónok a továbbiakban a ma emberének szóló üzenetet fogalmazott meg. Eszerint egyértelmű és megmásíthatatlan nemet kell mondanunk ezen totalitárius rendszerekre. Hangsúlyozta továbbá felelősek vagyunk az áldozatok emlékéért, felelősek önmagunkért.

A megemlékezésen a Váci Fónay-Humánia Társulat tagjai közreműködtek. Előadásukban részletek hangzottak el Kölcsey Ferenc, Illyés Gyula és Szenti Tibor művéből, továbbá idézeteket hallhattunk váci elítéltek visszaemlékezéseiből és a mártírhalált halt Brusznyai Árpád özvegyének naplóbejegyzéseiből is.

Az esemény zárásaként a város vezetői, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a rabtemető emlékkövét, majd közösen elénekelték a Szózatot.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 25., kedd]

Újabb nyílt pályázatok kerültek kiírásra

Ahogyan azt már korábban jelezte a városvezetés, a meghirdetett takarékos városüzemeltetés, a vállalkozásbarát prioritások megvalósítása érdekében az előző közel egy évtized gyakorlattal szakítva, lényegesen több nyílt pályázat kerül kiírásra városunkban.

Mint azt Kiss Zsolt alpolgármestertől, a Beszerzési Munkacsoport elnökétől megtudtuk, az elmúlt napokban több, mint egy tucat, önkormányzati intézmények működtetésével összefüggő nyílt pályázat került meghirdetésre. Így például az Idősek Otthona és Klubja, illetve a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye élelmiszer, tisztítószer és gyógyszer beszerzési/szállítási feladatellátására jelentkezhetnek a vállalkozások. Ezeken kívül a Gazdasági Hivatal köztemetési feladatok elvégzésére keres nyílt pályázat útján vállalkozót.

Az alpolgármester hangsúlyozta: ennek a pályázati formának előnye, hogy a kiírás lényegesen több piaci szereplőhöz jut el, tiszta verseny alakulhat ki, mely hatására csökkenhetnek az árak. A korábbi, meghívásos pályáztatással ellentétben a város működését biztosító beszerzéseknél a széles körben meghirdetett lehetőség a jövőben is rendszeres lehetőséget biztosít majd az ezen területeken működő helyi érdeklődőknek, ami segítheti a váci cégek fejlődését.

A már az új prioritások figyelembevételével elindított pályázatokat a hivatalos önkormányzati weboldal (vac.hu) "Pályázatok" rovatában is megtalálják az érdeklődők.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 24., hétfő]

Vác idei költségvetéséről

Mint ahogyan arról a testületi összefoglalónkban említést tettünk, a képviselők február 19-én kétharmados többséggel elfogadták Vác idei költségvetését. A rendelet felkerült a hivatalos városi weboldalra (vac.hu), itt csak néhány fontosabb szegmensről teszünk említést.

A költségvetés főösszege meghaladja a 7 milliárd forintot. Ezen belül a működési kiadások összege 6,2 milliárd, ami mintegy 160 millióval meghaladja a tavalyit. Felújítási feladatokra 66 milliót, beruházási kiadásokra pedig a 928 millió forintot biztosítottak.

A tervezett felújítási kiadások jelentősebb tételei között van óvodák tetőfelújítása, játszótér felújítások, az Althann utca, a Sejcei út, a Gombási út, a Zöldfa utca szakaszainak útfelújítása és több járdarész (Zichy u., Hattyú u., Flórián u., Szélső sor) rendbetétele. A közműfejlesztések során tervbe vették több csapadékvíz elvezető felújítását és 10 milliót szánnak új közvilágítási hálózat kiépítésére is. A járda-, út- és parkolóhálózat fejlesztésre több, mint 100 millió forintos forrás szerepel a büdzsében, ám ebben 23 millióval még benne van a választási kampány hajrájában sebtében átadott, de ki nem fizetett Damjanich téri lámpás gyalogátkelő költsége is.
A zöldterületek közül a Kőhíd útira, Deákváron pedig a Munkácsy- és a KRESZ-parkra jut felújítási forrás. Kisvácon parkolók épülhetnek az Árpád iskolánál, Alsóvároson játszótér felújítás valósulhat meg, Deákváron közvilágítás fejlesztés várható több helyen. A Belvárosban több új szemetes kerül kihelyezésre, a Kálváriához kutyaürülék-gyűjtőedény kerülhet ki.

A költségvetésben szereplő felújításokat és beruházásokat nem szavazták meg a kormánypárti képviselők (köztük Mokánszky Zoltán és Pető Tibor volt alpolgármesterek), mint ahogy a város költségvetését sem.
Az idei költségvetést is terheli a sportlétesítmény beruházásokra korábban felvett fejlesztési hitel 53 milliós részlete is. A pénzeszköz átadások legnagyobb összege ezúttal is a Volánbusznak fizetendő 96 millió forint, mely a helyi buszjáratok fenntartási költsége. A köznevelési, közművelődési feladatok támogatásának több, mint felét a Váci Dunakanyar Színház városi közpénzből biztosított jelentős támogatása teszi ki.

Mint Matkovich Ilona polgármester elmondta, sokan dolgoztak azon, hogy az örökölt igen rossz pénzügyi helyzet ellenére megalapozott, fontos fejlesztéseket és felújításokat tartalmazó költségvetést készítsenek úgy, hogy közben például a köztisztaságra a korábbinál több jusson.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 24., hétfő]

Az iskolai felvételi körzetek területi felosztása

A vonatkozó minisztériumi rendelet alapján a Váci Tankerületi Központ kialakította városunk közterületi bontásban meghatározott, az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó körzetfelosztását.

Mellékleteinkben iskolák szerinti sorrendben megtalálható, hogy melyik váci utcában, téren lakó tanköteles gyermek melyik tanintézménybe nyerhet lakóhelye szerint általános iskolai felvételt.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
iskolaikorzetvac.pdf
pmpsz.pdf

Közélet [2020. február 21., péntek]

Városházi munkaértekezlet a nemzetiségi önkormányzatokról

Matkovich Ilona polgármester meghívására február 21-én délelőtt munkaértekezletet tartott városunk vezetése a Vácott működő nemzetiségi önkormányzatok irányítóival.

A meghívott hat nemzetiségi önkormányzat közül öt képviseltette magát. A polgármester asszonyon kívül a Városháza részéről a megbeszélésen jelen volt: Inotay Gergely alpolgármester, Kiss Zsolt alpolgármester, dr. Zsidel Szilvia jegyző és Iványi Károlyné kabinetfőnök. A görög önkormányzat részéről Mandzurakisz Szarandisz elnök, a román önkormányzat részéről Répás Győző elnök, a ruszinok képviseletében Ilykó Andrea elnök, a szlovák önkormányzattól Alt Gyula elnök volt jelen, az ukrán nemzetiségi önkormányzatot pedig Sikk Józsefné elnök képviselte.

Bevezetőjében Matkovich Ilona a találkozó céljaként egyrészt az új városvezetés és a nemzetiségi önkormányzatok közvetlen kapcsolatfelvételét, illetve az utóbbiak számára egy egymással történő ismerkedési lehetőség megteremtését jelölte meg. Mód nyílt arra, hogy Vác irányítói ismertessék a város nemzetiségeivel kapcsolatban az együttműködés lehetőségeit, illetve megismerjék az önkormányzatok azon problémáit, melyekben segítséget nyújthat a település.

A folytatásban a jelenlévő elnökök vázolták önkormányzatuk elmúlt időszakban végzett munkáját, legfontosabb eseményeit, továbbá azokat a tervezett programokat, melyekhez Vác városa idén is közel egymillió forintos támogatást nyújt. Ezenkívül a Polgármesteri Hivatal részéről a jegyző felajánlotta, hogy minden nemzetiségi önkormányzat számára szükség esetén jogi vonatkozású ügyekben ingyenes tanácsadással segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját.

A találkozó résztvevői a munkaértekezlet végén egybehangzóan kifejezték azt az elhatározásukat, hogy a továbbiakban – akár kétoldalú, akár a mostani közös megbeszélés formájában – nagyobb figyelemmel és szorosabb együttműködéssel fogják egymás tevékenységét követni.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  604   >>