Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. október 9., szerda]

Bursa Hungarica pályázati kiírás

Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem! A pályázat beadási határideje:
2019. november 5.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

Letölthető dokumentumok:
- „A” típusú pályázati kiírás
- „B” típusú pályázati kiírás

A dokumentumok letölthetők Vác Város Önkormányzat honlapjáról
www.vac.hu - pályázatok


A pályázat teljes anyaga a csatolt dokumentumokban olvashatóak.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazati kiiras a.pdf
palyazati kiiras b.pdf

Közélet [2019. október 8., kedd]

Az Egészséges Budapest Program keretében fejlesztik a váci kórházat

Az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében 200 millió forintos fejlesztési forráshoz jutott a váci Jávorszky Ödön Kórház. Ebből 139 924 780 forintot orvosi műszer ellátottság javítására, 60 075 220 forintot informatikai fejlesztésre fordít az intézmény - hangzott el hétfőn az intézményben tartott sajtótájékoztatón.

Az informatikai fejlesztés már a tavalyi évben megkezdődött az egészségügyi intézményben. Az első ütemben 140-140 db asztali gép és monitor, 47 darab nyomtató, míg a második ütemben 135-135 darab asztali gép és monitor érkezett. Az informatikai eszközök üzembe helyezése nagyban elősegíti a járó- és fekvőbeteg ellátásban a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést.
Az orvostechnológiai eszközök közül az elmúlt hetekben, mintegy 70 millió forint értékben érkeztek eszközök:
Egy darab kardiológiai ultrahang, ami a képalkotó diagnosztika egyik nélkülözhetetlen eszköze - tavaly, több mint 2500 szívultrahang vizsgálatot végeztek a szakemberek. Nyolc darab sebészeti és egy darab ultrahangos vágó a központi műtőbe, ahol a tavalyi évben több mint 6000 operációra került sor. Öt darab betegmelegítő matrac a központi műtőbe és a Sürgősségi Betegellátó osztályra, ami a betegbiztonságot szolgálja. Egy darab betegőrző monitor az intenzív osztályra, ahol 2018-ban 300 beteg ellátását biztosították. Egy darab 12 csatornás EKG készülék a Sürgősségi Betegellátó Osztályra, ahol több mint 32.000 esetet látnak el egy évben.
Továbbá, új járóbeteg épület tervezésére (épület, illetve a meglévő épületek hőszigetelése, árnyékolása, légtechnikai rendszerek cseréje, átfogó fűtéskorszerűsítés, stb.) 399 millió Ft
támogatást kapott a kórház. Az építészeti tervezésre szóló nyílt uniós közbeszerzési eljárást az ÁEEK lefolytatta, a kiírás sikeresen lezárult.
Az EBP keretében 2026-ig valósul meg az új járóbeteg szakrendelő tömb építése, laboratóriumi és képalkotó diagnosztika fejlesztéssel, orvostechnikai eszközpark modernizálásával, informatikai berendezések beszerzésével. Az erre biztosított forrás az 1970/2017. (XII.19.) Kormányhatározat értelmében: 5 659 558 579 forint.
A járóbeteg-ellátás fejlesztése, az új szakrendelő építését, a régi épület bontását, a kertészeti munkákat, a belső utak kiépítését, a fotovoltaikus rendszer kialakítását, és a közműépítést foglalja magába, az ellátásoz szükséges, korszerű eszközök beszerzésével együtt.
A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése egyrészt a korszerű eszközök beszerzésére, másrészt a kórház épületeinek (steril és intézeti gyógyszertár kialakítása, közösségi területek átalakítása) és egyéb kiszolgáló épületek racionalizálására, felújítására irányul.
Egyéb munkák keretében hőtermelés korszerűsítése, távvezetékek korszerűsítse, gyors gőzfejlesztő telepítése, villamos kapcsolótér korszerűsítése, hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, árnyékolás, központi légtechnika, térvilágítás korszerűsítése, épületeken kívüli elektromos hálózat korszerűsítése valósulhat meg.
Egészséges Budapest Programon kívül összesen négy darab lélegeztető és öt darab altatógépet kap még az év végéig a váci kórház. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál pályázott altató- és lélegeztetőgép beszerzések eredményeként, a héten két lélegeztetőgép üzembe helyezésével megkezdődött a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztály eszközparkjának fejlesztése.
Így az évente több mint háromszáz esetet ellátó, nyolc ágyas osztályon, még az idén magas színvonalú gépekre cserélik a korszerűtlen, amortizálódott készülékeket, mintegy 80 millió forint értékben.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 8., kedd]

Elkezdődött a Kosdi úti körforgalom kialakítása

Az építkezés a váci, Kosdi út – Deákvári fasor – Kosdi út – Telep utca kereszteződést érinti.

Új KRESZ táblák, burkolati jelek segítik a közlekedést. Ezzel az intézkedéssel 16 év után könnyebbé válik Vác egyik legforgalmasabb csomópontjában az áthaladás.

A tervek szerint – az időjárás függvényében – csütörtöktől várhatóan az új forgalmi rend szerint lehet közlekedni.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. október 8., kedd]

Pályázat Technikai munkatárs / Bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, a Fejlesztő Napközi Otthona (2600 Vác, Kölcsey u. 4.) telephelyére,
pályázatot hirdet, Technikai munkatárs / Bölcsődei dajka munkakörbe.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Három hónap próbaidőt követően, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A jelentkezések, a beérkezett pályázatok elbírálása, az állásinterjúk folyamatosan történnek.

Az álláshely a meghallgatásokat követően, azonnal betölthető.

A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségek valamelyikére kérjük benyújtani: személyesen, (2600 Vác, Kölcsey utca 4.), vagy a bfi@bfi.vac.hu email címre.

Az álláshelyre vonatkozóan a 06-30-632-0938 telefonon lehet érdeklődni.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 8., kedd]

Megújult a Csányi körúti hivatali épület, a volt CEMÜ-székház

Csaknem 270 millió forint összegű, nagyrészt állami, kisebb hányadban uniós forrású beruházással jelentős mértékben megújult a Váci Járási Hivatalnak, a Pest Megyei Kormányhivatal számos irodájának és egy kormányablak hivatalnak is helyet adó Csányi körúti irodaépület.

- Mi váciak ezt az épületet hosszú évtizedeken át csak úgy ismertük, hogy CEMÜ-székház, az itteni cementgyár vezérigazgatóságának adott helyet. Azonban az elmúlt években, lassan egy évtized alatt jelentős funkcióváltás történt, hiszen kormányhivatalok kaptak itt helyet. És lám, most ismét kedvezményezettjei lehetünk egy újabb jelentős fejlesztésnek, ami több lépcsőben teljesül, most a második ütem megvalósulásáról számolhatunk be, de további tervek is vannak, hiszen a gépészeti és egyéb belső felújítások még ezután következnek - mondta az október 7-én tartott szalagátvágó eseményen Fördős Attila polgármester.
Hozzátette: egy térségnek a mindennapi ügyintézésekre vonatkozó feladatellátása, annak színvonala nagyban meghatározhatja az érintett lakosság komfortérzetét, ezért is fontos a hivatal fejlesztése.
- Szeretnék köszönetet mondani a fejlesztés támogatásáról szóló döntéshozatalban érintett vezetőknek, a beruházás minden közreműködőjének azért, hogy Vác városában ismét egy több száz millió forintos beruházási érték aktiválódhat, és kívánom azt, hogy az ide érkező ügyfeleknek az ügyintézése legyen olyan korszerű, amint azt modern korunkban el lehet várni - zárta szavait a városvezető.
Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott így összegezte a beruházás jelentőségét: a hivatalépület egyértelműen olcsóbbá, könnyebben, kisebb költséggel fenntarthatóvá vált, ezáltal a fejlesztés a környezetvédelem szempontjából is lényeges.
Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő kiemelte: a lakosságnak az államról alkotott képét alapvetően meghatározza például az is, hogy milyen színvonalúak azok a hivatalok, ahova be kell térniük ügyeiket intézendő.
- Fontos, hogy az állampolgárok azt érezzék, hogy nem teher az ügyintézés, hanem egy közszolgáltatásnak a része, ahol a legmesszebbmenőkig figyelembe veszik a szempontjaikat, kényelmüket - fogalmazott a politikus.
Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár szavai szerint Vác mindig fontos központja volt a fejlődésnek, és az utóbbi időben megvalósult vagy a közeljövőben megvalósuló nagyberuházások révén ez napjainkban is így van, a fejlesztések révén jelentősen javul a település versenyképessége, vonzereje.

A járási hivatali irodaépület felújító beruházásának fő elemei: az épület hőszigetelése, korszerű nyílászárók beszerelése, a tető felújítása egy kis naperőmű üzembe állításával egybekötve, ami éves szinten kétmillió forint megtakarítást eredményezhet az áramfelhasználás terén.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 8., kedd]

Facsemetéket ültettek a Széchenyi utcában

A Japán díszcseresznyefák ügye több váci lakost is foglalkoztatott. A vasútállomáshoz közeli utcaszakasz képet ad a városról az ide érkezőknek, ezért évek óta sokak szívügye ez a fasor.

Az idős fák egészségi állapota vegyes, de az idei évben permetezéssel igyekeztek élettartamukat növelni, ám a fasor megújítása csak új egyedek pótlásával volt lehetséges.
Széleskörű összefogással sikerült elérni, hogy a fasor még egy új esélyt kapjon azzal, hogy a napokban nyolc darab, már kellően fejlett csemetét ültettek el a kijelölt helyükön lévő favermekbe, amit a tuskók eltávolítása és földcsere előzött meg. A körzet képviselője a Váci Városfejlesztő Kft. szakembereinek segítségével együtt keresett megoldást.

Remélhetőleg a csemeték megerősödnek, egészségesek maradnak, így talán nem kell más szép, impozáns fafajokkal kiváltani az egyedeket.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 7., hétfő]

BESZÁLLÍTÓI MENTORÁLT FELHÍVÁS

az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretén belül megvalósuló vállalkozói mentoráláshoz.

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram elnevezésű kiemelt projekt keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felhívást hirdet Magyarországon működő kis és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) számára beszállítófejlesztési mentorprogramban való részvételre.

A pályázat beadási határideje 2019. október 9., a részletes feltételek a pályázati felhívásban a www.vallalkozztudatosan.hu honlapon olvashatóak.

A hazai és nemzetközi gyakorlatokat figyelembe véve a beszállítófejlesztés integrátor cég bevonásával tud csak igazán hatékonyan megvalósulni. A Bács-Kiskun megyében korábban már sikeresen megvalósult AIPA pilot projekt tapasztalataira építve olyan integrátor cégeket kértünk fel országszerte Mentornak, akikhez potenciális beszállító mentorált KKV-kat tudunk csoportba rendezni.

A Mentorok listáját a jelen felhívás 2. oldala tartalmazza. A pályázó mentoráltak ezen cégek közül választhatnak Mentort.

A 11 alkalmas, egy éves mentorálási folyamat a mentorált KKV-k felmérésével kezdődik, ahol szakértők segítségével és a Mentor bevonásával meghatározásra kerülnek a mentoráltak fejlesztendő területei. Ezt követően 9 csoportos alkalom megtartására kerül sor, amelyből 2 helyszíni látogatás a Mentornál, 7 - szakértők által vezetett - alkalom pedig interaktív foglalkozás, a projektet kísérő e-learning tananyaghoz kapcsolódóan.

A foglalkozások témái: 1. termeléstervezés, 2. minőségirányítás, 3. lean management, 4. logisztika, 5. HR ismeretek, 6. stratégiai kontrolling és 7. ipar 4.0.

Lehetőség van továbbá 6 alkalommal egyéni szakértői konzultációra pénzügyi management, cég- és nemzetközi jog területeken is, a foglalkozásokhoz kapcsolódó témákon kívül.

A mentoráltak a folyamat végére elkészítik saját beszállító fejlesztési tervüket. A mentorálási folyamat az elfogadott beszállítófejlesztési terv értékelői áttekintésével végződik. A folyamat végén a mentorált KKV-k „Tudatos Beszállító” tanúsítvány vehetnek át.

Országosan 240 mentorált vállalkozás kerül kiválasztásra, megyénként 12 cég. Egy Mentorhoz 4 mentorált KKV jelentkezhet, így megyénként 3 Mentorból és 12 mentoráltból álló csoport kerül kialakításra.

A Mentorált vállalatnak vállalnia kell, hogy az egy éves mentorálási időszakban 11 alkalommal a tárgyalandó szakterület szerint illetékes vezetője vagy munkatársa (képviselője) által részt vesz a mentorálási folyamatban.

A programban részvétel előnyei a mentorált vállalkozás részére:
• lehetőség a beszállítói kapcsolatok kiépítésére,
• szakmai fejlődés a fent említett 7 témakörben,
• üzleti kapcsolatépítés.

A programban való részvétel nem jár költséggel, a résztvevő cégeknek mindössze a foglalkozásokra utazás költségét kell finanszírozniuk.

Érdeklődés esetén kérem a megyei programkoordinátorunkkal lépjen kapcsolatba.

Elérhetőségek: http://vallalkozztudatosan.hu/.

A mentorok listáját a csatolt dokumentumban olvashatják!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
G112-BESZALLITOI-felhivas.pdf

Közélet [2019. október 7., hétfő]

KÜLPIACI MENTORÁLT FELHÍVÁS

az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretén belül megvalósuló vállalkozói mentoráláshoz

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram kiemelt projekt keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felhívást hirdet a Magyarországon működő kezdő exportőr, illetve az export tevékenységüket növelni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások számára (a továbbiakban: kkv-k), üzletfejlesztésük támogatását célzó vállalkozói mentorprogramban külpiaci mentoráltként való részvételre.

A pályázatok beadására 2019. szeptember 9-től október 9-ig van lehetőség, a részletes feltételek a http://vallalkozztudatosan.hu/ honlapon olvashatóak.

Az egyéves mentorálási folyamat során külpiaci tapasztalattal rendelkező Mentor vállalkozások és szakértők segítenek felmérni a potenciális exportőr kkv-k, azaz mentoráltak fejlesztendő területeit, támogatják őket exportstratégiájuk kidolgozásában és külkereskedelmi tevékenységük beindításában, bővítésében.

A Mentorok listáját a jelen felhívás 2. oldala tartalmazza. A pályázó mentoráltak ezen cégek közül választhatnak Mentort.

Az összesen 11 alkalomból álló, havi rendszerességű mentorálási folyamatot tapasztalt exportőrökből álló külpiaci mentorhálózat, valamint külső szakértők támogatják.
A mentorálási folyamatot egy megalapozó csapatépítő találkozó és a cégek fejlesztési szükségleteinek a felmérése előzi meg.
Ezt követően 8 alkalommal interaktív csoportos foglalkozásokra (mentorálásra) kerül sor, a projekthez kapcsolódó e-learning tananyagra és jó gyakorlatokra építve.

A foglalkozások főbb témái: 1. üzleti, pénzügyi és stratégiai tervezés, 2. nemzetközi marketing, 3. külkereskedelem és 4. exportterv készítés.

Lehetőség van továbbá 6 alkalommal egyéni szakértői tanácsadásra. A mentorálási folyamat végén, a folyamat eredményként a mentorált kkv-k elkészítik saját exporttervüket a Mentorok és külső tanácsadók közreműködésével.
A mentorálási folyamat zárásaként a mentorált kkv-k egy tanúsítványt kapnak, amely előnyt jelenthet további exportfejlesztési programokban való részvételnél.
Országosan 20 helyszínen (19 megye és Budapest) összesen 240 mentorált vállalkozás kerül kiválasztásra, területi egységenként 2 Mentor és legfeljebb 12 mentorált vállalkozás részvételével kerülnek kialakításra a külpiaci fejlesztésben részt vevő csoportok.

A Mentorált vállalatnak vállalnia kell, hogy az egy éves mentorálási időszakban 11 alkalommal a tárgyalandó szakterület szerint illetékes vezetője vagy munkatársa (képviselője) által részt vesz a mentorálási folyamatban.

A programban való részvétel előnyei a mentorált részére:
• külpiacra lépéshez vagy külpiaci részesedés növeléséhez szükséges szakmai tudásfejlesztés,
• üzleti kapcsolatépítés,
• új külpiaci lehetőségek feltérképezése.

A programban való részvétel nem jár költséggel, a résztvevő cégeknek mindössze a foglalkozásokra utazás költségét kell finanszírozniuk.

Érdeklődés esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a megyei programkoordinátorral.

Elérhetőségek: http://vallalkozztudatosan.hu/.

A mentorok listáját a csatolt dokumentumban olvashatják!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
G112-KULPIACI-felhivas.pdf

Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 2019 [2019. október 7., hétfő]

A VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 129/2019. (X.07.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 220.§ alapján a Csereklye Károly (…...), mint a Vác Városért Választási Egyesület (2600 Vác, Papp Béla u. 14.) képviselőjétől 2019. október 04-én érkezett kifogást elutasítja.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. október 07. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. október 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
Indokolás

Csereklye Károly (…..), mint a Vác Város Választásáért Egyesület (2600 Vác, Papp Béla u. 14.) képviselője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján kifogást nyújtott be a Váci Helyi Választási Irodához 2019. október 4-én.
Csereklye Károly a kifogásában előadta, hogy Kiss Zsolt nem jogosulttól származó meghatalmazással járt el a Magyar Szocialista Párt (MSZP) képviseletében, mivel azt az MSZP alapszabályával ellentétesen kapta, a meghatalmazó az MSZP alapszabályában rögzített hatáskörét túllépve járt el. Továbbá kifogásolta a Helyi Választási Iroda törvényes működését.

A Váci Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a beadványban megjelölt álképviseletre vonatkozó jogsértést a Helyi Választási Bizottságnak nincs hatásköre vizsgálni, tekintettel arra, hogy annak vizsgálata, hogy a jelölő szervezet képviseletében eljáró személy jogosult volt-e a képviseletre, az polgárjogi kérdés, nem a választási eljárás hatálya alá tartozik.
A Helyi Választási Bizottság hivatkozik a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 149/2019. (IX.26.) számú határozatára:
„A TVB megállapította, hogy a jelöltállításra vonatkozó szabályok szerint a jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelenthette be a Ve. 119. § (2) bekezdése alapján. A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. A 133. § szerint „(1) A választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
(2) A választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet, a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.”
Beadványozó által sem vitatott tény, hogy az MSZP jelölő szervezetként történt nyilvántartásba vétele megtörtént a Nemzeti Választási Bizottság által. Ebből következően az MSZP jelölő szervezet jogosult volt képviselői útján jelölteket állítani. A TVB megállapította, hogy az MSZP elnökétől származó meghatalmazások a választási eljárásról szóló szabályoknak megfelelnek.
Az MSZP alapszabályának és belső viszonyainak vizsgálata nem tartoznak a választási szervek feladat- és hatáskörébe. A kifogás egyedül a Ve. 2. § (1) e) pontjában szereplő alapelvi sérelemre hivatkozik a választási jogszabályok közül, mely jogszabálysértés a TVB álláspontja szerint a fent kifejtettek szerint nem valósult meg. A kifogástevő által a Ptk., illetve a fellebbezésben a Btk. megsértésére vonatkozóan előadottak a választási szervek hatáskörén kívül esnek, ezért azzal a TVB érdemben nem foglalkozott.”

Fentieken túl a HVB az iratokat megvizsgálva megállapította, hogy a Helyi Választási Iroda (HVI) jogszerűen járt el. A HVI a kifogásban felvetett kérdésekre a Ve.-ben meghatározott határidőn belül haladéktalanul válaszolt és azokat a megjelölt értesítési címre továbbította, illetve tértivevényes belföldi hivatalos iratként is postázta Csereklye Károlynak.

Mindezek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220. §-on, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. október 07.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
129_2019_HVB hatarozat_kifogas_honlapra.pdf

MEGHÍVÓ

AZ ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM PEST MEGYEI
NYITÓRENDEZVÉNYÉRE

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (SEED) szervezésében megvalósuló Országos Vállalkozói Mentorprogram Pest megyei sajtónyilvános nyitórendezvényére.
A nyitórendezvényen részletesen bemutatásra kerül a teljes projekt folyamata és a részvételi
lehetőségek, valamint a Pest megyében mentorszerepet vállaló cégek:
- Külpiaci mentorálás terén: Kürt Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Ecseri
Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
- Beszállítói mentorálás terén: Coca Cola HBC Magyarország Kft.

Időpont: 2019. október 10., csütörtök, 10:00
Helyszín: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.
Szervező:
Társszervező:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Jelentkezési határidő: 2019. október 9., 15:00.
A férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében fogadjuk el.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött.

Ide kattintva regisztrálhat!

A csatolt dokumentumban olvasható a részletes program.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Kenedi Gergely, Pest megyei programkoordinátor
Tel: +36-20/358-5213
E-mail: kenedi.gergely@mkik.hu

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
_ G112_megyei_nyito_meghivo_Pest.pdf