Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Fejlesztési Osztály
Vezető / Elnök: dr. Grmela Judit
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-410
Fax:
Email: aljegyzo@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztési igények
rendszerezése.
- A pályázatok megvalósításával kapcsolatos ütemtervek készítése, a szükséges
intézkedési javaslatok összeállítása és vezetők elé tárása.
- A megjelent pályázatok pénzügyi vonatkozásainak véleményezése, a pénzügyi források
feltárása, a jövőbeni pénzügyi kockázatok felmérése.
- Beruházási terv készítése és – nyertes pályázat esetén – a megvalósítás során a
beruházáshoz kapcsolódó műszaki feladatok ellátása a műszaki osztály
együttműködésével.
- Az egyes projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése. A projekthez
kapcsolódóan beérkező számlák kontrollálása, megfelelőségük ellenőrzése,
dokumentálása a pályázati elszámolás szempontjából.
- Közreműködés a projekt összes költségére és a folyósított támogatásra vonatkozó
tételes – és az ellenőrzés céljára elkülönített – nyilvántartás vezetésében.
- Kapcsolattartás és rendszeres kommunikáció a Támogatóval, valamint a projektben
szerződött partnerekkel, továbbá egyeztetések lebonyolítása a projektben érintett
szereplőkkel.
- A projekt megvalósítása során jogi szakértelem biztosítása, szerződések/szerződés
módosítások előkészítése, a kapcsolódó jogszabályok értelmezése.
- A beszerzések/közbeszerzések koordinálása, kapcsolattartás a közbeszerzési
szakértővel.
- A Támogatói Okiratban/támogatási szerződésben/pályázati felhívásban foglalt
előírások figyelemmel kísérése, a szükséges beavatkozási javaslatok megtétele.
- A projekteknek a pályázat benyújtásától a projektfenntartási időszak végéig
történő kontrollálása, rendszerezett nyilvántartása, a szükséges beavatkozási
döntések előkészítése.
- Az uniós és a hazai jogszabályoknak a figyelemmel kísérése, a beszámolók,
kifizetési kérelmek, fenntartási jelentések elkészítése, a támogatási szerződésben,
támogatói okiratban foglaltak teljesülésének nyomon követése, a szükséges döntések
előkészítése, az elektronikus pályázati felületek (EPTK) kezelése, ellenőrzése.
- Kapcsolattartás a szakértő szervezetekkel.
- Ellenőrzéseken részvétel és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása.