Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal


dr.Grmela Judit - Aljegyző
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Szervezési és Tájékoztatási Osztály (Polgármesteri Titkárság)

Cím
Telefon 06-27-513-419
Fax 06-27-513-430
E-mail sajto@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- közreműködik a polgármester, az alpolgármester(ek) munkájának
szervezésében, munkafeltételei biztosításában
- ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredő szervezési
feladatokat, koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat
- figyelemmel kíséri a város idegenforgalmi helyzetét, javaslatokat dolgoz ki
az önkormányzat érdekkörébe tartozó idegenforgalmi fejlesztésekre,
együttműködésre, ennek keretében együttműködik a Váci Turisztikai
Desztináció Menedzsment Szervezettel
- közreműködik a polgármester regionális, Európai Uniós és egyéb külföldi
feladatainak ellátásában
- szervezi a városi rendezvényeket, ezek közül kiemelten a Váci Világi
Vigalmat
- figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, szervezi a
sajtóval, a tömegkommunikációval a rendszeres kapcsolattartást
- gondozza a Városháza internetes honlapját, működteti a közadattárat
- segíti a polgármestert a város-marketing tevékenységében, rendezvényei
szervezésében
- ellátja a kommunikációs és protokoll feladatokat a polgármester
irányításával
- gondoskodik az informatikai eszközök beszerzéséről, telepítéséről, üzembe
helyezéséről és folyamatos üzemeltetéséről
- folyamatosan figyelemmel kíséri az informatikai rendszer működését,
javaslatokat dolgoz ki azok továbbfejlesztésére, segítséget nyújt az
intézményi informatikai munkában

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Bodzásné Bóka Szilvia - osztályvezető
Csorba Ferenc - informatikus, rendszergazda
Czadró Krisztina - személyi titkár
Drenkó Gergely - informatikus, rendszergazda
Hegedűs Krisztina - külügyi referens
Matz-Molnár Krisztina - személyi titkár
Sas Ferencné - titkárnő
Vilmányi Bernadett - szervezési referens