Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között minden nap

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Polgármesteri Kabinet - Szervezési és Tájékoztatási Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-419
Fax 06-27-513-430
E-mail sajto@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Felügyeli, segíti és összehangolja a városban működő nevelési és sport intézmények
munkáját.
Kapcsolatot tart a közművelődési, közgyűjteményi intézményekkel, a városi civil
szervezetekkel.
Szervezi a városi megemlékezések, rendezvényeket az ágazatot érintően.
Az Irodavezető gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Irodához tartozó
köztisztviselők tekintetében.

Az Iroda feladatai:

- ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredő szervezési
feladatokat, koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat,
- figyelemmel kíséri a város idegenforgalmi helyzetét, javaslatokat dolgoz ki
az önkormányzat érdekkörébe tartozó idegenforgalmi fejlesztésekre, együttműködésre,
ennek keretében együttműködik a Váci Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezettel,
- közreműködik a polgármester regionális, Európai Uniós és egyéb külföldi
feladatainak ellátásában,
- szervezi a városi rendezvényeket,
- ellátja a Váci Világi Vigalom külügyi feladatait,
- figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, szervezi a
sajtóval, a tömegkommunikációval a rendszeres kapcsolattartást,
- üzemelteti az önkormányzat hivatalos honlapját (www.vac.hu),
- gondoskodik a közzéteendő adat elhelyezéséről a honlapon – a közzéteendő
adat jellegétől függően - a polgármester, illetve a jegyző előzetes engedélyével,
- vezeti a közadattárat,
- segíti a polgármestert a város-marketing tevékenységben, rendezvényei
szervezésében,
- ellátja a kommunikációs és protokoll feladatokat a polgármester
irányításával,
- biztosítja a Hivatal informatikai eszközparkjának (hálózat, szerver,
munkaállomás, nyomtatók) folyamatos és naprakész működőképességét, meglévő eszközök
meghibásodása esetén azok javítását és karbantartását, új eszközök szükségessége
esetén a feladathoz optimalizált eszközök beszerzését,
- gondoskodik a Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek (iktatás,
gazdasági, adóügyi, irodai, levelezés, kormányzati rendszerekkel való kapcsolat,
stb.) folyamatos támogatásáról (programok frissítése, évzárás-évnyitás), az
alkalmazó kollégák segítéséről, külső adatközlés esetén annak támogatásáról,
- gondoskodik a Hivatalban keletkezett informatikai adatok mentéséről,
archiválásáról, hiba esetén ezek helyreállításáról,
- közreműködik a város kulturális- és sportrendezvényeinek szervezésében.,
- szervezi a helyi oktatás és közművelődés területén kiaknázható
vendégprogramok, előadások, vándorkiállítások, események fogadását, hasonló módon és
eszközökkel segíti városunk külső megjelenítését,
- a kulturális szolgáltatások terén segítséget nyújt az intézmények és
szervezetek programkoordinálásában, a programok és kezdeményezések
kommunikációjában,
- részt vállal városmarketing feladatokban, a kulturális turizmus
fejlesztésére irányuló programokban,
- előkészíti és szervezi a közművelődés terén adható kitüntetések adományozási
folyamatát,
- szervezi, lebonyolítja a gyermekek nyári táboroztatását,
- kapcsolatot tart a város közgyűjteményi és közművelődési intézményeivel,
- segíti az ügykörébe tartozó közgyűjteményi és közművelődési, sport és
turisztikai intézmények és szervezetek munkáját, közreműködik a velük kapcsolatos
fenntartói feladatok ellátásban, elősegíti a szakmai eredményességüket biztosító
személyi és tárgyi feltételek fejlesztését,
- elősegíti az intézményi együttműködést a saját fenntartású kulturális
szervezetei között, valamint a városban más fenntartók (egyházi, magán, egyesületi
stb.) által működtetett közgyűjtemények és közművelődést szolgáló közösségi terek és
saját intézményei körében,
- segítséget nyújt a területét érintő pályázati lehetőségek feltárásában,
célba juttatásában, a pályázatok koncepciójának előkészítésében,
- kapcsolatot tart a módszertani és képzési központokkal, az amatőr művészeti,
népművészeti csoportokkal, alkotókkal. Segíti a civil szervezetek közművelődési és
múzeumpedagógiai munkáját, a város és régiója hagyományainak feltárását, és ezek
megismertetését,
- szakmai tanácsadással segíti a területét érintő kiadványkészítést, a
támogatási kérelmek megítélését, a nagyrendezvények lebonyolítását, szakmai napok
szervezését.

Az iroda köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Bodzásné Bóka Szilvia - irodavezető
Csorba Ferenc - informatikus, rendszergazda
Drenkó Gergely - informatikus, rendszergazda
Hegedűs Krisztina - titkárságvezető
Kereszturi Gyula - sajtótitkár
Őze Krisztina - szervezési referens
Sas Ferencné - titkárnő