Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Banki, pénzügyi, műszaki korlátozások, záradékok hivatalos bejegyzése és törlése

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:

- a járműhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv, vagy a régi típusú forgalmi engedély,
- a korlátozás jogalapját igazoló okirat, záradék bejegyzése esetén (Opciós szerződés),
- a korlátozás törlését igazoló okirat, záradék törlése esetén,
- a szolgáltatási díj befizetéséről szóló postai feladóvevény, kivéve, ha okmánycsere is történik,
- az ügyfél személyazonosság igazoló okirat,
- amennyiben a régi típusú forgalmi engedély cseréje új típusú forgalmi engedély és törzskönyv kiállítása ebben az eljárásban történik, a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének
befizetését igazoló feladóvény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás,
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is.

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.


Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

Okmánykiadással nem járó változtatások iránti kérelem díja, kivéve, ha régi típusú forgalmi engedély cseréjére is sor kerül. 1.500,- Ft

Amennyiben a régi típusú forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, a forgalmi engedély illetéke. 6.000,- Ft, ekkor az 1.500,- Ft szolgáltatási díjat nem kell megfizetni.

Amennyiben a régi típusú forgalmi engedély cseréjére is sor kerül, a törzskönyv illetéke. 6.000,- Ft, ekkor az 1.500,- Ft szolgáltatási díjat nem kell megfizetni.

Az eljárás jogi alapjai:

35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről


Az ügyintézés ideje: 30 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 20. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Tányérosné Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány