Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Használt jármű első forgalomba helyezése

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével. Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:
Külön jogszabályban meghatározott személygépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást
forgalmi és TK: 12.000 Ft,
rendszámtábla: 1db 4.200 Ft, 2 db. 6.000 Ft.
Műsz. érv. címke: 450 Ft,
Vagyonszerzési illeték - lásd új járműelső fh.

- a közlekedési felügyelet által kiállított Műszaki adatlap (esetlegesen az összeépítési engedély),
- eredeti külföldi forgalmi engedély, vagy az arról kiadott hiteles igazolás,
- az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomások részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kitöltött járműkísérő lap, mely 60 napnál nem régebbi,
- a forgalmazók által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött szerződés,
- a vámkezelés megtörténtét igazoló okirat, ha nem Uniós országból származik
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény,
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének befizetését igazoló, vagy nyilatkozat az illetékmentességről,
- az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki),
- a külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt jármű adatai ellenőrzésének megtörténtéről szóló határozat,
- a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki), vagy nyilatkozat az illetékmentességről,
- a rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki),
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat,
- több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról, és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról,
- üzembentartói jog bejegyzése esetén a tulajdonos erre vonatkozó nyilatkozata vagy a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés,
- amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére sor kerül, az annak alapját igazoló okirat (Opciós szerződés),
- a törzskönyv jogosítottjának nyilatkozata a törzskönyv felfüggesztéséről, letétéről, stb., amennyiben van ilyen.
-Regisztrációs adó befizetését igazoló okirat szgk. esetén.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:
- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás,
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is.

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:
- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.


Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

A forgalmi engedély csekk 6.000,- Ft
A törzskönyv csekk 6.000,- Ft
Az érvényesítő címke díj 450,- Ft
A rendszámtábla ára 1 pár sorozat rendszámtábla esetén 6.500,- Ft, 1 db esetén 4.200,- Ft
A vagyonszerzési illeték mértéke Általános esetben, gépjárműnél a motor hengerűrtartalmának minden cm3-e után 18- Ft. 1890 cm3-ig 18 Ft/cm3
A jármű adatainak ellenőrzési díja 8.400,- Ft

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelete a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról

Az ügyintézés ideje: 40 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők: Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-18 óráig
Kedd:8-16 óráig
Szerda: 10 - 16 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig
Ebédidő naponta 12.30-13 óráig.

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány