Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Motorcsere nyilvántartásba vétele

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével.

Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:
- a járműhöz kiadott új típusú forgalmi engedély és törzskönyv vagy a régi típusú forgalmiengedély,
- a motor tulajdonjogát igazoló okirat,
- új motor esetén számla,
- külföldi számla vagy adás-vételi szerződés, és a vámeljárás lefolytatását igazoló okirat,
- belföldi számla (pl. járműbontói tevékenységet folytató által kibocsátott), vagy adás-vételi, csere, ajándékozási szerződés,
- a törzskönyv illetékének befizetését igazoló feladóvény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről,
- nem típusazonos motor beépítése esetén:
- a közlekedi hatóság által kiadott átalakítási engedély és Műszaki adatlap,
- a hátsó rendszámtábla, mivel új műszaki érvényességi idő bejegyzése is történik,
- az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló postai feladóvevény, mivel új műszaki érvényességi idő bejegyzése is történik,
- az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat.
- regisztrációs igazolás VPOP. TSI

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:
- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldány, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás,
- illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is.

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:
- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.

Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

A forgalmi engedély csekke 6.000,- Ft
A törzskönyv csekke 6.000,- Ft
Nem típusazonos motor beépítése esetén az érvényesítő címke díja 450,- Ft

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés ideje: 30 perc

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/ 512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Ebédidő naponta 12.30 tól 13 óráig.

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány
6.000,- Ft-os cekk A forgalmi engedély illetéke
6.000,- Ft-os csekk A törzskönyv illetéke
450,- Ft Nem típusazonos motor beépítése esetén az érvényesítő címke díja