Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály - Főépítészi Csoport
Pénzügyi és Adó Osztály

Új jármű első forgalomba helyezése

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az Okmányirodában beszerezhető nyomtatványok kitöltésével. Személyesen, de meghatalmazott útján is intézhető.

Az ügy intézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben szükséges dokumentumok:

- a közlekedési felügyelet által kiállított Műszaki adatlap
- a kereskedők részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lap, mely 60 napnál nem lehet régebbi
- a forgalmazók által kiállított számla vagy az érintettek által megkötött szerződés
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének befizetését igazoló postai feladó szelvény, nyilatkozat az illetékmentességről
- az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki), vagy nyilatkozat az illetékmentességről
- a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki), vagy nyilatkozat az illetékmentességről
- a rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény (az okmányiroda adja ki)
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat
- több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról, és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról
- üzembentartói jog bejegyzése esetén a tulajdonos erre vonatkozó nyilatkozata vagy a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés
- amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére sor kerül, az annak alapját igazoló okirat (Opciós szerződés)
- a törzskönyv jogosítottjának nyilatkozata a törzskönyv felfüggesztéséről, letétéről, stb., amennyiben van ilyen
-Szgk. esetén regisztrációs díj befizetését igazoló okirat

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén szükséges dokumentumok:

- három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt illetve a Cégbíróság által kiadott másolat
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízás
- illetékmentesség esetén az arra szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolás is

Meghatalmazott eljárása esetén szükséges dokumentum:

- a megbízásról szóló magán- vagy közokirat is.


Az ügy intézéséhez fizetendő díjak, illetékek:

A forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft
A törzskönyv illetéke 6.000,- Ft
Az érvényesítő címke díja 450,- Ft
A rendszámtábla ára 1 pár sorozat rendszámtábla esetén 6.500,- Ft, 1 db esetén 4.200,- Ft
A vagyonszerzési illeték mérték a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 Ft, az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24 Ft
+ pótkocsi össztömeg 2800 kg-ig 9.000 Ft, felette 22.000 Ft

Az eljárás jogi alapjai:
35/2000. (XI.30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kivonásáról és visszavonásáról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
11/1998. (IV.17.) KHVM-BM együttes rendelete a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról

Az ügyintézés ideje: 40 perc

Az ügyintézés helye:
2600 Vác, Csányi László Krt. 45. Okmányiroda
Közlekedésigazgatás (Tel.: 27/512-236-tól 512-239-ig, Fax: 27 512-240)
(Telefonon történő bejelentkezés lehetséges.)

Ügyintézők:
Szemes Béláné főmunkatárs
Kurnász Hajnalka főelőadó
Neubrandt Csilla főelőadó
Dávid Katalin főelőadó
Szivák Judit főelőadó

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-16 óráig
Péntek: 8-16 óráig

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Nyomtatvány