Hírek

Dátum: Típus: Kulcsszó:  

Közélet [2017. május 22., hétfő]
A májusi testületi ülésről jelentjük

A májusi testületi ülésről jelentjük

Többek között városi kitüntetések odaítéléséről, több támogatási kérelemről, a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló rendelet módosításáról döntött májusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülésen napirenden szerepelt a Váci Rendőrkapitányság múlt évi tevékenységéről szóló beszámoló, amit az előterjesztő Latorovszky Gábor r. alezredes, kapitányságvezető szóban is kiegészített: mint elmondta, a bűnmegelőzési programoknak, a társszervezetekkel, köztük az önkormányzatokkal való stratégiai együttműködésnek is kiemelt jelentősége van abban abban, hogy a múlt évben tovább csökkent az illetékességi területen a bűncselekmények száma. Ezután a képviselők többsége elismerését fejezte ki a rendőrség munkáját illetően. Így aztán a grémium nem csupán elfogadta az összegzést, hanem a határozatba belefoglalták, hogy az önkormányzat köszönetet mond a kapitányság minden munkatársának áldozatos szolgálat-teljesítésükért.
A testület elfogadta az önkormányzati cégek múlt évi mérlegbeszámolóit és 2017-es üzleti terveiket.
Fördős Attila polgármester előterjesztése alapján a testület módosította a többek között az utcák, terek elnevezéséről szóló rendeletet, miután kérelem érkezett annak érdekében, hogy közterületet nevezzen el az önkormányzat a "Fehérek temploma" néhai plébánosáról, Zavetz Józsefről.
Az ülésen több kulturális- és sport tárgyú kérelemről is döntöttek a képviselők.
A testület 200 ezer forint összegű támogatást szavazott meg Bogár Imre karvezető, zeneszerző Jónás könyve című capella oratóriumának CD lemez formájában történő megjelentetéséhez.
A döntéshozók - Pető Tibor alpolgármester előterjesztésére - hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a megszűnő Váci Kajak-Kenu Sportegyesület helyett a
jövőben a Váci Hajó Sportegyesület használhassa - díjtalanul - a sportág Liszt Ferenc sétányi bázisát. A Vác Városi Evezős Club kérelmét ugyancsak elfogadták a képviselők: az egyesület csónakháza belső mennyezeti hőszigetelésének megvalósításához kérte a tulajdonosi hozzájárulást.
Az ülés zárt részében elsősorban városi kitüntetések odaítéléséről döntött a képviselő-testület.
A "Vác Város Egészségügyéért" kitüntető címet dr. Hirling András érdemelte ki. A "Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért" kitüntető cím díjazottjai: Tövisné Ujvári Mariann és a Cházár Anrás-iskola munkaközössége. A "Váci Katedra Pedagógiai Díj" kitüntettjei: Czugéber Istvánné, Pornói Istvánné, Prekup Valérné, Sík Péter. A "Vác Város Oktatását Segítő Munkáért" kitüntető cím díjazottjai: Vass Gyuláné, Madár Lászlóné. A "Vác Város Tehetséggondozásáért" díj kitüntetettjei: Hogál Gabriella, Szabóné Forgó Anikó, Szikora Gyula, Steidl Anna, Lachegyi Imre, Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Fazekas Anasztázia. A "Vác Város Kiváló Diákja" elismerésben részesülnek:Farkas Gergely, Ponicsán Boldizsár, Jedlicska Inez, Kriaszter Adél, Dolnay Gergely, Tóth Nóra, Ujhelyi Katalin, Varga Dóra, Bánfalvi Zoltán Imre, Durugy Anna Krisztina, Chilton Sára, Dalnoki Adrienn, Kovács Vivien, Szabó Dorina Szabina, Hajdú Zsombor László.

***

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 18-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 15/2017.(V.19.) sz. rendeletmódosítás – a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.
Módosítást követően az önkormányzati szintű költségvetési főösszeg 10.634.053 eFt lesz.
- 16/2017.(V.19.) sz. rendeletmódosítás – a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012.
(XI.23.) sz. rendeletről
Közterületek elnevezésével kapcsolatban érkezett kérelmek alapján olyan elhunyt személyről történő közterület elvevezést indítványoznak, akinek elhunytát követően 20 év még nem telt el. Jelen módosítással 20 év időtartam alól a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján indokolt esetben felmentést adhat.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Kifüggesztve: 2017. május 19-én, levétel dátuma: 2017. június 20.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 19., péntek]
Tábor természetbarát gyerekeknek

Kézműves ismeretterjesztő tábort szervez a Madách Imre Művelődési Központ a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvánnyal közösen 2017. június 26-30. között.

A gyerekek a kreatív foglalkozásokon megismerkedhetnek a környezetvédelemmel és a botanikával. Erdei, természeti környezetben megtanulják a megfelelő tájékozódást, látványos kísérletekkel megfigyelhetik a víz fizikai és kémiai tulajdonságait.

Játékos módszerrel felfedezhetik a váci Ligetet és Duna-partot, a különböző növényeket és a madarakat is. Megszelídítik a csalánt, készíthetnek hangtérképet és bepillanthatnak a patakban élők világába.

Délutánonként kézműves programokon vehetnek részt a gyerekek, így például kipróbálhatják az újrahasznosított papír elkészítését, a szövés-fonás mesterséget növényekkel festett fonalakkal és a madáretető készítést is.

A tábor a Kutyaduma Központ játékos, vidám kutyabemutatójával zárul, ahol a négylábúak póráz nélkül, gazdáikkal örömmel együttműködve megmutatják, hogy a leglehetetlenebb feladatokat is megoldják. A szagazonosítással, az egyensúlyozással és a kosárlabdázással biztosan leveszik a lábukról majd a közönséget. De lesz olyan kutya is, amelyik párizsival sétál az orrán vagy éppen alvást imitál.

Az egyhetes táborra a Madách Imre Művelődési Központban lehet jelentkezni.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 17., szerda]
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését, és a Településképi rendelet hatályba lépésekor hatályos HÉSZ településképre vonatkozó jogharmonizációját határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.
A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során az eljárásba partnerként bejelentkezhet, a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden:
1. a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
2. váci székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
3. váci székhellyel bejegyzett civil szervezet,
4. valamennyi, Vác város területén működő elismert egyház,
5. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) s) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

Kérem, hogy a Településképi arculati kézikönyvvel, valamint a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket, az eljárásban partnerként való részvételi szándékukat 2017. június 30-ig juttassák el az alábbiak szerint:
1. e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
2. postán vagy személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.

Az eljárással kapcsolatban a Madách Imre Művelődési Központ Színháztermében
2017. június 14-én 17 órakor
előzetes tájékoztató lakossági fórumot tartunk, melyen számítunk szíves megjelenésükre!


A Váci Hírnök májusi számában elhelyezett pótlapon a települési arculatra vonatkozó konkrét kérdésekkel kapcsolatosan kérdőívet küldünk szét.

A Kérdőív az alábbi csatolmányban is elérhető, jelen felhívással együtt. A kitöltés és visszaküldés történhet elektronikusan, illetve a Váci Hírnökben elhelyezett pótlap kitöltésével, és a rajta megjelölt gyűjtőládákba leadásával, 2017. 06. 30-ig.

Vác, 2017. május 17.

Tisztelettel:
Fördős Attila s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
kerdoiv.docx
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 15., hétfő]
Pályaépítési munkák (75-es vonal)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. május 26-tól 2017. május 28-ig Nagymaros - Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet az alábbi csatolt dokumentum tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
75_Nagymaros-Szob_0526_0528.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 15., hétfő]
Pályaépítési munkák (70-es vonal)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy
• 2017. május 26-án Nagymaros – Szob és
• 2017. május 27-től 2017. május 28-ig Nagymaros - Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve Nagymaros – Szob állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek a sötétített alappal jelölt menetrend szerint.

A módosított menetrendet az alábbi csatolt dokumentum tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
70_Nagymaros-Szob_0526.pdf
70_Nagymaros-Szob_0527_0528.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 15., hétfő]
Városi kitüntetésekre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 63/2013. (XII.13.) számú rendelete szól a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére:
-VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
-PRO URBE: - SZEMÉLYI;
-PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI
díj adható.

VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 4-5. §-ának értelmében:
„4. § (1) Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító díszoklevél adományozható.
(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően elhalálozott személy is megkaphatja.
5. § (1) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a Képviselő-testület tagja, továbbá Vác város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

PRO URBE

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 6. §-ának értelmében:
„6.§ (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.
(2) Kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.
(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Fördős Attila polgármesternek címezve, 2017. június 15-e (csütörtök) 12 óráig Deákné dr. Szarka Anita Vác város jegyzője részére személyesen: a Polgármesteri Hivatal fsz. 33. sz. irodájába, postacímen: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a sajto@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

A kitüntetések átadása 2017. augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik.

Vác, 2017. május 11.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Vác város jegyzője

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 15., hétfő]
A 27. Fut a Vácra készülhetnek az érdeklődők

A diákok nyári vakációja előtti utolsó napon, június 18-án lesz a "Fut a Vác" tömegsport rendezvény.

Az esemény fő száma az idén is az alig 2,8 km-es "bulifutás", melyre a szervezők szeretettel várják a város apraját-nagyját, ráadásul az előnevezők díjtalanul vehetnek részt a versenyen.
Persze aki rendszeres futó, annak érdemes az 5, 10, vagy a 21 km-es félmaratoni távot kipróbálni, amit csapatban is lehet teljesíteni, a négy tagból álló váltók futóinak egyenként 5,25 km távot kell teljesíteniük.
Az utóbbi versenyszámok nevezési díja ellenében a szervezők chipes időmérést, emlékérmet, pólót, rajt- és célcsomagot biztosítanak, úgy ahogy a hasonló eseményeken szokás.
A szervezők a legkisebbekről, az óvodásokról sem feledkeztek meg, nekik - kiscsoportos-, középsős- és nagycsoportos kategóriában - lufis futást szerveznek.
A verseny központja az idén is a Boronkay-iskola lesz, ahonnan indulnak a futamok, és ahol a színpadon a dobogóra állhatnak a győztesek.
Persze ezen a versenyen mindenki győztes, így a hosszabb távok futói, ha előneveznek a versenyre, új "Fut a Vác" pólót és emlékérmet is kapnak, amikor a célon keresztül ők is felmennek a dobogóra.
A bulifutás indulói között az idén is több mint száz "Fut a Vác" pólót és az összes induló között egy kerékpárt sorsolnak ki a szervezők.

Részletek az alábbi csatolmányban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
fut_a_vac_bemutato.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 11., csütörtök]
Szerződés nyolc várossal

Vác és további hét település vezetője a Petőfi Irodalmi Múzeumban írta alá azt az együttműködési megállapodást, amelynek célja a kulturális, turisztikai kapcsolatok erősítése.

A partnerségi szerződés a művészetek, az oktatás és gasztronómia területét is érintik. Balatonfüred, Debrecen, Győr, Gyula, Kecskemét, Komárom, Szolnok és Vác vállalták, hogy több alkalommal megjelennek egymás rendezvényein, kiemelten foglalkoznak az idegenforgalom, a kultúra, a művészetek helyi rendezvényeinek összehangolásával, a közös kínálat kialakításával, a regionális kulturális értékek bemutatásával.
A települések egymást támogatva kívánnak élni az Európai Unió által nyújtott forrásokkal, lehetőség szerint közösen pályáznak hazai és uniós programokra, illetve együtt jelennek meg bel- és külföldi idegenforgalmi rendezvényeken.

balatonfured.hu

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 10., szerda]
„Virágos Vácért” verseny: május második hétvégéjén osztják a palántákat

Május második hétvégéjén, továbbá 15-én, hétfőn vehetik át a palántákat a már hagyományos "Virágos Vácért" városszépítő verseny résztvevői.

A virágosztás időpontjai:
Május 13. (szombat) 7.00 – 15.00,
Május 14. (vasárnap) 7.00 – 12.00,
Május 15. (hétfő) 7.00 – 12.00 óráig.

Versenykategóriák: 1. Kertes házak; 2. Lakásszövetkezetek illetve társasházak, lépcsőházak; 3. Intézmények, cégek

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a virágosztás helyszíne továbbra is a Vác, Park u. 3. alatti telephely, az eddig megszokott két osztási csoportban:

1. osztóhely utcái: családi házak utcái A-tól M-ig;
2. osztóhely utcái: családi házak utcái N-től ZS-ig, társasházak utcái, intézmények, cégek.

A "Virágos Vácért" mozgalom versenyének védnökei: Fördős Attila polgármester és dr. Beer Miklós megyés-püspök.

Bővebb információ a 06-27-501-791-es telefonszámon kérhető.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. május 9., kedd]
Pályaépítési munkák (75-es vonal)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy 2017. május 20-án Dunakeszi - Szob vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet az alábbi csatolt dokumentum tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
75_Dunakeszi-Szob_0520.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió


(1-10)(11-20) (21-30) (31-40) (41-50)  ... (121-120)   >>

Hirdetés
Cégajánló
DunaWeb Szolgáltató Kft. 2007-2013. Impresszum Médiajánlat

WWW.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU    
APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU