VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. augusztus 5. | csütörtök
Krisztina napja
+17
°
C

Hírek

Dátum:
Típus:
Kulcsszó:
 

Pályázat fõépítészi referens munkakör betöltésére


Váci Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal

Fõépítészi referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök:
1 sz. melléklet 32. pontja szerint

Ellátandó feladatok:
A fõépítészi feladatokban való részvétel, elõkészítés: Hatályos rendezési tervekkel, rendeletekkel kapcsolatos tájékoztatók készítése. Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában. Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok. Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendõk ellátása. Településképi Arculati Kézikönyvvel, településképi rendelettel kapcsolatos teendõk ellátása, településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok. Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátásában közremûködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsõoktatásban szerzett építész-, építõ-, szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, vagy felsõoktatásban szerzett szakképzettség, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, szakképesítés.
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet,
- Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
- Terhelhetõség, kitûnõ problémamegoldó képesség, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- tervezõi program ismerete,
- Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- építész tervezõi gyakorlat és/vagy településrendezõ tervezõi gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- építész kamarai: építész tervezõi vagy településtervezõi névjegyzéki tagság
- fõépítész szakmérnöki vagy ezzel egyenértékû fõépítészi szakvizsga.
- B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 45/2012. (III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,
- sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követõ 30 napon belül megszünteti.
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 04.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita nyújt, a 27/513-434 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: 33-111/2018. , valamint a munkakör megnevezését: fõépítészi munkatárs.
Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzõi titkárság, (2600 Vác, Március 15. tér 11. ).
Elektronikus úton a jegyzo@varoshaza.vac.hu címen.
Kérjük, hogy pályázati anyagát a ber@varoshaza.vac.hu e-mail címre is küldje meg.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

Feladó: Városháza