címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 27. | hétfő
Hella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Fejlesztési Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-410
Fax
E-mail aljegyzo@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- Pályázati lehetõségek folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztési igények
rendszerezése.
- A pályázatok megvalósításával kapcsolatos ütemtervek készítése, a szükséges
intézkedési javaslatok összeállítása és vezetõk elé tárása.
- A megjelent pályázatok pénzügyi vonatkozásainak véleményezése, a pénzügyi források
feltárása, a jövõbeni pénzügyi kockázatok felmérése.
- Beruházási terv készítése és – nyertes pályázat esetén – a megvalósítás során a
beruházáshoz kapcsolódó mûszaki feladatok ellátása a mûszaki osztály
együttmûködésével.
- Az egyes projektek elõrehaladásának folyamatos nyomon követése. A projekthez
kapcsolódóan beérkezõ számlák kontrollálása, megfelelõségük ellenõrzése,
dokumentálása a pályázati elszámolás szempontjából.
- Közremûködés a projekt összes költségére és a folyósított támogatásra vonatkozó
tételes – és az ellenõrzés céljára elkülönített – nyilvántartás vezetésében.
- Kapcsolattartás és rendszeres kommunikáció a Támogatóval, valamint a projektben
szerzõdött partnerekkel, továbbá egyeztetések lebonyolítása a projektben érintett
szereplõkkel.
- A projekt megvalósítása során jogi szakértelem biztosítása, szerzõdések/szerzõdés
módosítások elõkészítése, a kapcsolódó jogszabályok értelmezése.
- A beszerzések/közbeszerzések koordinálása, kapcsolattartás a közbeszerzési
szakértõvel.
- A Támogatói Okiratban/támogatási szerzõdésben/pályázati felhívásban foglalt
elõírások figyelemmel kísérése, a szükséges beavatkozási javaslatok megtétele.
- A projekteknek a pályázat benyújtásától a projektfenntartási idõszak végéig
történõ kontrollálása, rendszerezett nyilvántartása, a szükséges beavatkozási
döntések elõkészítése.
- Az uniós és a hazai jogszabályoknak a figyelemmel kísérése, a beszámolók,
kifizetési kérelmek, fenntartási jelentések elkészítése, a támogatási szerzõdésben,
támogatói okiratban foglaltak teljesülésének nyomon követése, a szükséges döntések
elõkészítése, az elektronikus pályázati felületek (EPTK) kezelése, ellenõrzése.
- Kapcsolattartás a szakértõ szervezetekkel.
- Ellenõrzéseken részvétel és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

dr. Grmela Judit - osztályvezetõ
Ribai Klaudia - pályázati referens


Ügyleírások

EU pályázatok