címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 24. | hétfő
Iván napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Testvérvárosaink

Vác Város hivatalos testvérvárosai


Vác városának jelenleg 11 olyan testvérvárosa van, amellyel az együttmûködést szerzõdés is rögzíti:


Järvenpää - Finnország
Deuil-La Barre - Franciaország
Donaueschingen - Németország
Givatayim - Izrael
Székelyudvarhely - Románia
Dubnica nad Váhom - Szlovákia
Ipolyság - Szlovákia
Técsõ - Ukrajna
Sariyer - Törökország
Otrokovice - Csehország
Zawadzkie - Lengyelország

 

 

Järvenpää

Järvenpää (Finnország)
www.jarvenpaa.fi

Järvenpää Helsinkitõl 40 km-re fekvõ, mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintõ, zöldövezeti kisváros. A város híres lakója volt Jean Sibelius zeneszerzõ és karmester, az õ nevét viseli a város zenemûvészeti iskolája is. Järvenpää-ben számos kórus és zenei csoport mûködik, emellett kiemelkedõ a sportélete - fõként a vízi sportokat illetõen.

A finn várossal 1984 óta tart fenn városunk egyezményben rögzített testvérvárosi kapcsolatot. Az egyes szerzõdéseket eleinte három évenként, 1994 óta pedig kétévente írják alá a városok polgármesterei. A testvérvárosi kapcsolat a kultúra, a sport, és az ifjúsági kapcsolatokra épül, így diákok, sportolók, mûvészek, zenei együttesek is többször látogattak kölcsönösen egymáshoz. A testvérvárosok képviselõi gyakran szerveznek tanulmányutakat egymás intézményeibe. A városokban aktívan mûködnek Baráti Társaságok. Az ifjúsági csereprogram delegációi évenkénti váltásban utaznak Järvenpää-be, illetve Vácra. A legutóbbi együttmûködési megállapodás 2014. június 13-án került aláírásra Vácon a Madách Imre Mûvelõdési Központban.Finn testvérvárosunk polgármestere jelenleg Iiris Laukkanen.

 

Deuil-La Barre - Franciaország

Deuil-La Barre (Franciaország)
www.mairie-deuillabarre.fr

Deuil-La Barre Párizzsal már összenõtt, inkább külvárosnak nevezhetõ település. A testvérvárosi egyezmény aláírására 1991-ben került sor. Deuil-La Barre-ban rendszeresen tartják a testvérvárosi napokat, melyeken meghívottként minden évben részt vehetett egy-egy zenei csoport és városi küldöttségünk is. Az elmúlt években a kapcsolat jelentõsen fejlõdött, különösen az oktatási intézmények között. A város polgármestere  Muriel Scolan.

 

Donaueschingen - Németország

Donaueschingen (Németország)
www.donaueschingen.de

Donaueschingen a Duna forrásánál, Baden-Würtemberg tartományban található. A város több környékbeli kisebb település gazdasági, oktatási és kulturális központja. Kiemelt a mûvészeti élete, minden évben megrendezik a kortárs képzõmûvészek fesztiválját, de híresek a lovasversenyek is. A testvérvárosi egyezményt 1993-ban rögzítették. Kiemelten jó a kapcsolat a városok iskolái és más intézményei között. Mindkét városban mûködik Baráti Kör. A Váci Világi Vigalom elképzelhetetlen a testvérváros valamelyik fúvós együttese nélkül. A két város hivatalai is rendszeresen és aktívan együttmûködnek. Donaueschingen fõpolgármestere Erik Pauly.

 

Givatayim - Izrael

Givatayim (Izrael)
https://www.givatayim.muni.il/

Givatayim Izrael fõvárosának Tel Avivnak elõvárosa. A várost 1922-ben alapították, lakossága 60 ezer fõ. A város nevének jelentése két domb. A Vác és Givatayim közötti testvérvárosi egyezményt 1993-ban írták alá a városok vezetõi. A városban mûködik mûvészeti középiskola, valamint színház is. Városunk többször is fogadta Givatayim táncegyüttesét, legutóbb a 2006. évi Váci Világi Vigalom alkalmából mutatkoztak be mûvészeik. Vác küldöttsége több alkalommal járt Izraelben. Givatayim polgármestere Ran Kunik

 

Székelyudvarhely - Románia

Székelyudvarhely (Románia-Erdély) mai neve: Odorheiu Secuiesc
https://www.udvarhely.ro/

A székelyek fõvárosa és Vác közötti kapcsolatok kiépítése 1992-ben kezdõdött. A testvérvárosi egyezmény aláírására 1997-ben került sor. A két város kulturális csoportjai, baráti közösségei rendszeresen vendégeskednek egymásnál. Székelyudvarhely mûvészei állandó résztvevõi és szereplõi a Váci Világi Vigalom programjainak. Városunk küldöttsége mindig ott van a székelyudvarhelyi Szejke Napok rendezvényein. A testvérváros polgármestere 2016 júniusától Gálfi Árpád.

 

Dubnica nad Váhom - Szlovákia

Dubnica nad Váhom (Szlovákia) régi neve: Vágtölgyes
www.dubnica.sk

A szlovákiai várossal a kapcsolatfelvétel a váci büntetés-végrehajtási intézet vezetõségén keresztül történt. Ezt követõen teljesedett ki az együttmûködés a két város között, amelynek keretében az elmúlt években Dubnica világhírû népi együttesei rendszeres szereplõi voltak Vác kulturális programjainak. A kölcsönös mûvészeti cseréknek ad biztos alapot a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat léte és segítõkészsége is. Jelentõsen fejlõdik a két város iskolái közötti kapcsolat. A városok 1998-ban írták alá a testvérvárosi szerzõdést. 2005-ben a Váci Világi Vigalom díszvendégeként Dubnica kapott lehetõséget színes kulturális életének bemutatására. A város polgármestere 2018. december 15-tõl Wolf Péter.

 

Ipolyság - Szlovákia

Ipolyság (Szlovákia) mai neve: Sahy
www.sahy.sk

A testvérvárosi egyezmény aláírására 2004-ben került sor. A kora középkorban létesült város lakossága nyolcezer fõ, s ma több mint ötezren vallják magukat magyar nemzetiségûnek. Ipolyság Szlovákia és Magyarország határán, az Ipoly folyó partján helyezkedik el. A várost, Hont vármegye székhelyét, a Trianoni békeszerzõdés csatolta el Magyarországtól s került Csehszlovákiához. Ipolyság múltjában kiemelkedõ szereppel bír a 11. században alapított Benedek rendi kolostor. A reformkorban a település polgári várossá fejlõdött. Csehszlovákiához csatolásával elveszítette megyeközponti, majd késõbb járási vezetõ szerepét is. Napjainkra Sahy élénk kulturális élettel rendelkezõ dinamikus fejlõdésnek indult város. Ipolyság és Vác városok közötti együttmûködési megállapodás az intézményi, a sport és a kulturális kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. A város polgármestere Zachar Pál.

 

Técsõ

Técsõ (Ukrajna)
https://tyachiv-city.gov.ua/

Técsõ A város Ungvártól 136 km-re, Huszt és Rahó között a Tisza jobb partján fekszik, a jelenlegi ukrán-román határ térségében. A Tisza mentén húzódik a határ, ami a városhoz tartozó földek egy részét a román oldalhoz csatolta. A hagyomány alapján nevét arról kapta, hogy a várost a magyarok "teccõ" helyen alapították valamikor az ezredforduló idején. Gyors fejlõdésnek indult és 1329-ben Károly Róberttõl már koronavárosi rangot is kapott. Ez annyit jelentett, hogy lakosait felmentették a természetbeni és pénzbeli fizetési kötelezettségek alól, csak közvetlenül a királyi kincstárnak voltak kötelesek adózni.

A régi koronaváros ma is az egyik központja és végvára a Felsõ-Tisza-vidék magyarságának. A városban élt Hollósy Simon (1857-1918) festõ, a XIX. századi naturalizmus és realizmus egyik legkiválóbb képviselõje. 1904-1918 között Técsõn mûvésztelepet hozott létre. Számos külföldi tanítványa is volt. Emlékét a mûvész egykori lakóházán emléktábla õrzi. Az õ nevét viseli a helyi magyar középiskola. Técsõ Ukrajna legnagyobb járásának a központja. A város területe 5,17 km2, soknemzetiségû lakóinak száma 11600, amelynek nagyobb része ukrán, kb.25% magyar és 3% orosz illetve más nemzetiségû. A testvérvárosi szerzõdéskötésre 2011. októberében került sor. A város polgármestere Iván Kovács.

 

Sariyer - Törökország

Sariyer (Törökország)
http://www.sariyer.bel.tr

Sariyer, a törökországi Isztambul egyik legszebb városrésze, a Boszporusz és a Fekete tenger partján fekszik. A legfrissebb népszámlálás szerint, amelyet 2007-ben tartottak, a lakosság száma 276.407 fõ volt. Sariyerben törökök, örmények, görögök élnek együtt harmóniában. Itt található a Rumelihisari erõd és az isztambuli tõzsde központja is. Sariyer polgármestere Sükrü Genc úr, az önkormányzatban irányítása alatt 6 polgármester helyettes, több mint 20 igazgatóság és 1392 fõ dolgozik. A testvérvárosi szerzõdéskötésre 2011. novemberben került sor.

 

Otrokovice - Csehország

Otrokovice (Csehország)
http://www.otrokovice.cz/

Otrokovice városa Felsõ-Moráviában található, a Døevnice and Morava folyók mentén, a balti folyosón, vasúti és közúti szállítási csomópontban, és az R55-ös gyorsforgalmi út mentén. Három régió ölelésében fekszik a város: Wallachia, a morva Szlovákia és Haná. A helyi emberek attitûdjei tükrözik az itt található népcsoportok jellemzõit: a haná-iak jó ítélõképességét, a wallachiaiak kitartását és a morva szorgalmat.

Otrokovive a két korábbi független település egyesítésébõl született (Otrokovicébõl és Kvítkovicébõl). Otrokovice 1964-ben kapott városi rangot. A kiterjedt ipari, kereskedelmi és human potenciál dinamikus fejlõdést tesz lehetõvé. Otrokovice, földrajzi elhelyezkedése adta lehetõségeit kihasználva, nyitott a befektetõkre, akik megtalálják elvárásaikat itt. A város így tovább fejlõdhet a kulturális és társasági életet illetõen. Az utóbbi években számos új lehetõség nyílt a sportolók számára is.

A testvérvárosi szerzõdéskötésre 2014. február 21-én került sor Otrokovicében. Otrokovice város polgármestere Bc. Hana Večerková, DiS

2014. március 6-án Vácon is ellátta kézjegyével a két polgármester a szerzõdéskötést szentesítõ nyilatkozatot.

 

Zawadzkie (Lengyelország)

Zawadzkie (Lengyelország)
https://zawadzkie.pl/459/strona-glowna.html

A város Lengyelország déli részén, az Opolei vajdaságban, az Alsó-Sziléziai és a Sziléziai vajdaság között található. Lakosság lélekszáma 9000, a hozzátartozó két településsel – Kielcza, Zedowice – 12000-13000 fõ. Területének hatvan százalékát erdõk borítják. Gazdag növény és állatvilága miatt vonzó célpont a vadászatot, horgászatot kedvelõk számára is. Az elsõ világháború idején acélmû épült a településen, amelynek 96 méter magas kéménye ma is látható. Folyója a Kis Panew. Három iskolája, egy mûszaki szakiskolája, két temploma, sportcsarnoka, nagy színházteremmel rendelkezõ modern mûvelõdési háza van. A város polgármestere Mariusz Stachowski. A testvérvárosi szerzõdés megkötésére 2016. január 17-én került sor.

 

 

Egyéb együttmûködések

 

Yurihonjo városa Japán

Yurihonjo (Japán)

Yurihonjo városa Japán északi részén, Akita prefektúrában található. A tengerparton fekvõ, 90 ezer lakosú város korábban Honjo és Yuri néven ismert településekbõl, továbbá több kisebb város egyesülésébõl jött létre 2005-ben. A két város kulturális együttmûködési megállapodását 1996-ban Lábai László és Hiroshi Yanagida írták alá. Az elsõ ifjúsági delegáció 1998-ban utazott a Távol-Keletre. Ettõl kezdve a küldöttségek évenkénti váltásban látogatják egymást. Yurihonjo elkötelezett, hogy megismerje országunkat, városunkat és megismertesse velünk a japán kulturális életet, hagyományokat, és terjessze Japánban a magyar kultúra értékeit. Az együttmûködés lényege továbbra is a fiatalok közötti cserekapcsolatok bõvítése lesz.

A város polgármestere 2021 áprilisától Minato Takanobu.

 

EU pályázatok