címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. december 6. | hétfő
Miklós napja
+17
°
C

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal


A Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe
3 járási területre, összesen 39 településre terjed ki.

A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csõvár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Õrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szõd, Szõdliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

a Dunakeszi Járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd,

a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perõcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verõce, Zebegény települések.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, Káptalan u. 1 – 3.
Telefon: 06/27/502-676, 06/20/556-6411
E-mail: vac-elelmiszer@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfõ          
9:00 - 12:00
Szerda       
9:00 - 12:00
Péntek       
9:00 - 12:00

 

név beosztás telefonszám
dr. Kurucz Marianna járási fõállatorvos - osztályvezetõ 
(27) 502-676
dr. Incze Miklós hatósági állatorvos (27) 502-676
dr. Nógrádi Zsófia hatósági állatorvos (27) 502-676
Szomorné dr. Vonza Éva hatósági állatorvos (27) 502-676
Fülöp Melinda élelmiszer-biztonsági felügyelõ (27) 502-676
Nyiriné Kovács Marianna élelmiszer-biztonsági felügyelõ (27) 502676
Prímné Szép Beatrix élelmiszer-biztonsági felügyelõ (27) 502-676
Burik Kornélia igazgatási szakügyintézõ (27) 502-676
Kriksz-Nagy Katalin igazgatási szakügyintéző (27) 502-676
Rottek Nikoletta állategészségügyi szaksegéd (27) 502-676

Az osztály hatáskörébe tartozik állategészségügyi, járványügyi és állatvédelmi területen:

- állattartó telepek betelepítésének engedélyezése;
- állattartó telepek szakhatósági véleményezése, állatvédelmi és járványvédelmi ellenõrzése;
- állatszállító jármûvek, állati melléktermék szállító járművek engedélyezése, ellenõrzése;
- takarmány-elõállítók-, forgalmazók-, szállítók engedélyezése, ellenõrzése;
- állatorvosi rendelõk, magán állatorvosok, gyógyszerforgalmazók ellenõrzése;
- vágóhidak állatvédelmi ellenõrzése;
- vadbegyûjtõk nyilvántartásba vétele, ellenõrzése;
- igazolások kiállítása méhek vándorlása esetén, méz eladásához felvásárló részére, méz felvásárolók regisztrálása,méz felvásárló helyek,
illetve méz tároló helyek engedélyezése;
- méhcsaládok vizsgálata méhegészségügyi felelõsök közremûködésével;
- élelmiszer és élõállat exportok bonyolítása, igazolások kiadása;
- importáru vizsgálata;
- bejelentések kivizsgálása (elsõsorban állati eredetû termékek és állattartási ügyek kapcsán)
- embert mart állatok megfigyelése;
- monitoring mintavételezés (járványügyi takarmány);
- KM (központilag kijelölt gazdaságokban a Kölcsönös Megfelelés vizsgálat uniós jogszabályoknak megfelelõen), ellenõrzések elvégzése;
- ENAR ellenõrzések elvégzése;
- rendezvények, kiállítások, vásárok szakhatósági véleményezése, ellenõrzése;
- hatósági bizonyítványok kiadása pályázatokhoz, támogatások igényléséhez;
- állatotthonok nyilvántartásba vétele;
- állatokat érintő járványok leküzdése és az ehhez kapcsolódó kártalanítási eljárások lebonyolítása.
Élelmiszer-biztonsági, élelmiszerhigiéniai területen:
- bejelentés köteles élelmiszer vállalkozások nyilvántartásba vétele és ellenõrzése;
- valamennyi élelmiszer-forgalmazással foglakozó egység engedélyezési eljárásában való részvétel;
- kistermelõi élelmiszer- elõállítás nyilvántartásba vétele, ellenõrzése, igazolások kiadása;
- baromfivágóhidak, emlõsvágóhíd, vadfeldolgozó húsvizsgálata;
- ellenõrzési terv szerint kijelölt élelmiszer-forgalmazók, illetve élelmiszer-elõállítók ellenõrzése;
- 57/2010. (V. 7.) FvM rendelet szerinti külön engedélyköteles élelmiszer-forgalmazók ellenõrzése, engedélyezése ( jogszabály változás miatt 2021.06.30-ig);
- élelmiszer elsõ magyarországi tárolási helyek nyilvántartásba vétele;
- üzemi-, intézményi-, központi konyhák ellenõrzése, engedélyezése ( jogszabály változás miatt 2021.06.30-ig);
- marginális, helyi és korlátozott elõállítási tevékenységet végzõ kereskedelmi egységek 64/2007. (VII. 23.) FvM-EüM rendelet szerinti nyilvántartásba vétele;
- alkalmi rendezvények, kitelepülések ellenõrzése;
- élelmiszer-eredetû megbetegedések kivizsgálása;
- bejelentések kivizsgálása;
- nyomon követési vizsgálatok végzése;
- monitoring mintavételezés.

Vác, 2021. november 2.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezetõ


TÁJÉKOZTATÓ LÓTARTÓK RÉSZÉRE!

A közelmúltban történt lovak fertõzõ kevésvérûségével (FKV) kapcsolatos események, megjelent hírek/cikkek alapján szeretnénk egy részletes tájékoztatást nyújtani a lótartók részére. A tájékoztatás célja elsõsorban a tévhitek eloszlatása, a lótartók jogszabályban foglalt kötelezettségeire való figyelemfelhívás, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Fõosztály Állategészségügyi Osztály (továbbiakban: Hivatal) segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetõségeinek ismertetéséhez.

A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelõsséggel és kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése, nem mentesíti a tartót kötelezettségei megtétele alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát.

Amit az FKV-vel kapcsolatban tudni kell: „Ha a vérvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, akkor az állat fertõzöttségre gyanússá válik. A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet elõírásai alapján a fertõzöttségre gyanús állatot el kell különíteni, és hatósági megfigyelés alá kell vonni. A vele együtt tartott fogékony állatokat is forgalmi korlátozás alá kell vonni, meg kell figyelni, további laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni.

Ha a további vizsgálatok a betegséget megállapítják, akkor az állatot állami kártalanítás mellett le kell ölni. A betegséget gyógyítani nem lehet. A forgalmi korlátozás a betegség kizárása esetén oldható fel.” (forrás: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/amit-erdemes-tudni-a-lovak-fertozo-kevesverusegerol)

A fertõzött állatok nem gyógyulnak meg, így veszélyt jelentenek fajtársaikra, illetve egyéb egypatásokra. A fertõzött állat ugyanis a tünetmentes idõszakában is ürítheti a vírust egészen élete végéig.

 

Az alábbiakban azokat a jogszabályokat és kötelezettségeket ismertetjük, amelyek betartása elengedhetetlen, ha valamilyen lóféle állatot tartanak (ló, szamár, öszvér).

 

I.    REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG:

A 119/2007. (X.18.) a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében: „Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.”

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe történõ bejelentése a www.enar.hu honlapról letölthetõ ûrlapokon a tartási hely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán keresztül tehetõ meg.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

 

II.   LÓ-AZONOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A 110/2013 (IV.9.) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése azt írja, hogy „a nem törzskönyvezett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történõ jelölés mellett kiegészítõ jelleggel végezhetõ.

(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés egyedüli jelölési módszerként alkalmazható, a NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az alternatív jelölés mellett a transzponderrel történõ megjelölés kiegészítõ jelleggel végezhetõ. Amennyiben a törzskönyvezett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, a transzponderrel történõ megjelölés kötelezõ.

4.§ (1) Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba nem hozható.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lóféle egyedi jelölésével egyidejûleg a lóútlevél kiváltása kötelezõ, az adás-vétel során az új tulajdonosra történõ átírást kezdeményezni kell, a ló szállítása alkalmával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot.

A lóútlevél az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza az azonosító adatokon kívül, az állategészségügyi státuszra vonatkozó információkat is. A lóútlevélre vonatkozóan további információt a 110/2013 (IV.9) Korm.rend. nyújt.

Arra a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy lova azonosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségét a 1993. évi CXIV. az állattenyésztésrõl szóló törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a „hatóságnak állattenyésztési bírságot kell kiszabnia.

45/A § (2) Az állattenyésztési bírság összege 100 000 Ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet.”

A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Fõváros és Pest megye területén Abay Pál megyei lótenyésztési felügyelõnél (70/319-5716) kérelmezhetõ.

http://www.mlosz.hu/szovetseg/dolgozoink/

 

III.   ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG

Minden fél évnél idõsebb lófélének kötelezõen rendelkeznie kell 3 éven belüli takonykórra és 3 éven belüli fertõzõ kevésvérûségre (FKV) vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel.

Lovasversenyen, lóversenyen részt vevõ, illetve mindazon lovak, amelyeket tartási helyükrõl más helyre szállítanak:

-       évente kell, hogy FKV-re szûrve legyenek,
-       valamint 3 évente takonykórra.

fedezõmének esetében pedig kötelezõ:

-       évente kétszer a takonykór szûrés;
-       évente egyszer FKV (mesterséges termékenyítésnél), 
természetes fedeztetésnél 30 napnál nem régebben és sperma  gyûjtés ideje alatt 120 naponként;

-       évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra idény elõtt.

Fentiekben részletezett kötelezõ vérvizsgálatokról a 41/1997 (V.28.) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a 61/2002 (VIII.1) az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeirõl szóló FVM rendelet, valamint a 7/2003 (II.4) a ló fertõzõ arteritise elleni védekezésrõl szóló FVM jogszabály rendelkezik.

Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkezõ, tehát tisztázatlan állategészségügyi státuszú ló tartása esetén a 2008. évi XLVI az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló törvény 63.§ (1) bekezdése szerint a hatóságnak a lótartóra élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabnia. Tisztázatlan állategészségügyi státuszú vagy azonosítatlan ló tartása esetén bejelentési betegség (például fertõzõ kevésvérûség) elõfordulásakor a lótartót a hatóságnak mindennemû állami kártalanításból ki kell zárnia.

 

FENTIEKRE TEKINTETTEL NYOMATÉKOSAN KÉRJÜK A LÓTARTÓKAT, HOGY AMENNYIBEN AZONOSÍTATLAN SZÁRMAZÁSÚ ÉS/VAGY ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZÚ LOVAKAT TARTANAK, MINÉL ELÕBB TEGYENEK ELEGET A JOGSZABÁLYI ELÕÍRÁSOKNAK. BÕVEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI FÕOSZTÁLYÁNAK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA (BERZE TÜNDE ÁLLATTENYÉSZTÉSI FELÜGYELÕ 06/70 903 9788, BERZET@NEBIH.GOV.HU ÉS DR. KULLA ANDRÁS HATÓSÁGI ÁLLATORVOS 06/30 952 4196, KULLAA@NEBIH.GOV.HU), VALAMINT AZ ILLETÉKES PEST MEGYEI JÁRÁSI HIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA FELÉ.

AZ ÖNKÉNTESEN JELENTKEZÕ, LÓTARTÁSSAL FOGLALKOZÓ GAZDÁLKODÓ EGY IDEIG MÉG SZANKCIÓ NÉLKÜL TEHET ELEGET REGISZTRÁCIÓS, LÓ-AZONOSÍTÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGÉNEK!

Budapest, 2015. július 31.

 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbizott
nevében és megbízásából

dr. Varga Ákos s.k.
osztályvezetõ