címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. április 14. | vasárnap
Tibor napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FÕOSZTÁLY
ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY 9.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/epitesugyi-es-oroksegvedelmi-foosztaly/epitesugyi-osztaly-9

Működési terület:

Váci járás: Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác,
Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

Aszódi járás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg

Elérhetõségek:

Cím:
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 47. II. emelet

Telefon: 06/30-284-4544
E-mail: epites.vac@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfõ 13:00 - 16:00
Szerda   
8:00 - 12:00
Péntek
---

 

Fõbb építésügyi hatósági feladatok:

• építési, bontási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, használatbavétel tudomásulvételi, fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása, közremûködés szakhatóságként
• a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ építésügyi hatósági ügyek,
• jókarbantartási kötelezési eljárások.

Fõbb építésfelügyeleti hatósági feladatok:
• szabálytalan építési tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti eljárások (fennmaradási engedély benyújtásának elõírása, bontási kötelezés, szankció megállapítása),
• építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása egyszerû bejelentés alapján felépült vagy bõvített lakóépületrõl,
• a folyamatban lévõ kivitelezési munkák szabályszerûségének (pl.: építési napló megléte, szerzõdések megléte, építési engedélyek és kivitelezési dokumentáció megléte, a résztvevõk jogosultságának ellenõrzése az adott munkafolyamatnál, stb.) ellenõrzése.

Az Építésügyi Osztály tevékenységéhez kapcsolódó fõbb jogszabályok:
- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet;
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet;
- az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet;
- az épített környezet kialakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.);
- az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK);
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.);
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.);
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.);
- a lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl szóló 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggõ szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet;
- az egyes közérdeken alapuló kényszerítõ indok alapján eljáró szakhatóságok kijelölésérõl szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet;
- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet;
- az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet;
- az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény;
- az eljárási költségekrõl, az iratbetekintéssel összefüggõ költségtérítésrõl, a költségek megfizetésérõl, valamint a költségmentességrõl szóló 469/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet

EU pályázatok