címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. január 30. | hétfő
Martina és Gerda napja
+17
°
C

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FÕOSZTÁLY

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY 9.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 45. II. emelet
Telefon: 06/27/512-283
E-mail:


Ügyfélfogadás:
Hétfõ 13:00 - 16:00
Szerda   
8:00 - 12:00
Péntek
---

 

Cím: 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 45. II. emelet

név beosztás telefonszám
Sonnevend Ákos
építésügyi osztályvezetõ (27) 512-287
Czigléné Farkas Krisztina   
kormányzati ügykezelõ (27) 512-283
Hajdúné Nagy Orsolya építésfelügyeleti szakügyintézõ (27) 512-288
Hámori Katalin igazgatási ügyintézõ (27) 512-289
Kakasi Szabolcs építésfelügyeleti szakügyintézõ (27) 512-289
Szabó Judit építésfelügyeleti szakügyintézõ (27) 512-289
Zimonyi Alexandra igazgatási ügyintézõ (27) 512-289

 

Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11. I. emelet

név

beosztás

telefonszám

szobaszám:

Szászné Kertész Ildikó

építésügyi szakügyintézõ

(27) 200 550

121.

Simon-Horváth Boglárka

kormányzati ügykezelõ

(27) 200 551

121.

Party Réka

építésügyi szakügyintézõ

(27) 200 552

120.

Dilongné Bacsa Szilvia

építésügyi szakügyintézõ

(27) 200 553

120.

Parragi Éva

építésügyi szakügyintézõ

(27) 200 554

117.

 

Fõbb építésügyi hatósági feladatok:
• építési, bontási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, használatbavétel tudomásulvételi, fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása, közremûködés szakhatóságként
• a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ építésügyi hatósági ügyek,
• jókarbantartási kötelezési eljárások.

Fõbb építésfelügyeleti hatósági feladatok:
• szabálytalan építési tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti eljárások (fennmaradási engedély benyújtásának elõírása, bontási kötelezés, szankció megállapítása),
• építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása egyszerû bejelentés alapján felépült vagy bõvített lakóépületrõl,
• a folyamatban lévõ kivitelezési munkák szabályszerûségének (pl.: építési napló megléte, szerzõdések megléte, építési engedélyek és kivitelezési dokumentáció megléte, a résztvevõk jogosultságának ellenõrzése az adott munkafolyamatnál, stb.) ellenõrzése.

Az Építésügyi Osztály tevékenységéhez kapcsolódó fõbb jogszabályok:
- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet;
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet;
- az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet;
- az épített környezet kialakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.);
- az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK);
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.);
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.);
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.);
- a lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl szóló 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggõ szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet;
- az egyes közérdeken alapuló kényszerítõ indok alapján eljáró szakhatóságok kijelölésérõl szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet;
- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet;
- az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet;
- az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény;
- az eljárási költségekrõl, az iratbetekintéssel összefüggõ költségtérítésrõl, a költségek megfizetésérõl, valamint a költségmentességrõl szóló 469/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet