címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 27. | hétfő
Hella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Jogi Osztály - Környezet- és Természetvédelmi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax 06-27-513-429
E-mail jogasz4@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- fogadja és továbbítja a „zöld számon” érkezett bejelentéseket a Váci
Városfejlesztõ Kft., illetve a jegyzõ felé,
- ellátja a Környezetvédelmi Tanács elõkészítõ és adminisztratív feladatait,
- együttmûködik a helyi környezetvédelmi szervezetekkel, alapítványokkal (Zöld
Menedék Állatvédõ Alapítvány, Környezetvédelmi Charta, Vác Város Környezetvédelméért
Alapítvány, Göncöl Alapítvány, Klímabarát Települések Szövetségének váci
megbízottja),
- kivizsgálja az irodát érintõ lakossági panaszbejelentéseket (hulladék,
szennyvíz, levegõ, zaj- és talajszennyezés),
- jelzi az észlelt környezeti problémákat, indokolt esetben eljárást
kezdeményez az illetékes hatóságoknál,
- évente két alkalommal vízmintavételt végez a Ligeti tó, a Buki tó, a Duna,
illetve a Gombás patak 12 db mintavételi pontján,
- ellenõrzi a helyi jelentõségû természetvédelmi területeket,
- együttmûködik a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.-vel és a Fõmérnökséggel
hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekben,
- lebonyolítja július 1. – október 30. között a parlagfû és allergén
gyomnövény elleni kampányt, feltérképezi a fertõzött területeket, illetve
kivizsgálja az ezzel kapcsolatos lakossági bejelentéseket,
- elõkészíti a jegyzõi hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalásokat,
- a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján gondoskodik a csörögi és a
derecskei felhagyott hulladéklerakó utógondozásáról,
- ellátja a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendeletben foglalt feladatokat,
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a jegyzõi
hatáskörbe tartozó zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárások lebonyolítása,
- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § alapján a jegyzõi hatáskörbe
tartozó fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezési eljárásban való részvétel,
fapótlások ellenõrzése,
- ellátja a méhészettel és vadkárral kapcsolatos ügyintézést.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kondacs Krisztián - környezetvédelmi referens
Herczeg György Ádám - környezetvédelmi adminisztrátor
Holupcsik Nóra - titkárnő


Ügyleírások

EU pályázatok