címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. június 7. | szerda
Róbert napja
+17
°
C

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt önkormányzatunk hivatalos alportálján, ahol az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat hozzuk nyilvánosságra.

Vác Város Önkormányzat Váci Polgármesteri Hivatala

1.Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetõk

1.1.1.Elérhetõségi adatok +

1.1.2.A szervezeti struktúra +

1.1.3.A szerv vezetõi +

1.2.Felügyelt költségvetési szervek +

1.3.Gazdálkodó szervezetek +

1.4.Közalapítványok +

1.5.Lapok +

1.6.Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv +

1.7.Költségvetési szervek +

1.8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége

1.9.A közfeladatot ellátó szerv, szervalapító határozata, alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye

1.10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve

1.11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2.Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

2.1.A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre +

2.2.Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok +

2.3.Közszolgáltatások +

2.5.Nyilvános kiadványok +

2.6.Döntéshozatal, ülések +

2.7.A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok +

2.8.Pályázatok +

2.9.Hirdetmények +

2.10.Közérdekû adatok igénylése +

2.11.Közzétételi listák +

2.12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezési egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve, adatvédelmi tisztviselő +

2.14.. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk +

2.15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai +

2.16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2.17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek +

2.18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista +

2.19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamit a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével +

2.20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata +

2.21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsájtásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen +

2.22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás +

2.23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése +

2.24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege +

2.25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsájtható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére +

3.Gazdálkodási adatok

3.1.A mûködés törvényessége, ellenõrzések

3.1.1.Vizsgálatok, ellenõrzések listája +

3.1.2.Az Állami Számvevõszék ellenõrzései +

3.1.3.Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok +

3.1.4.A mûködés eredményessége, teljesítmény +

3.1.5.Mûködési statisztika +

3.2.Költségvetések, beszámolók

3.2.1.Éves költségvetések +

3.2.2.Számviteli beszámolók +

3.2.3.A költségvetés végrehajtása +

3.3.Mûködés

3.3.1.A foglalkoztatottak +

3.3.2.Támogatások +

3.3.3.Szerzõdések +

3.3.4.Koncessziók +

3.3.5.Egyéb kifizetések +

3.3.6.Európai Unió által támogatott fejlesztések +

3.3.7.Közbeszerzés +1, Szervezeti, személyzeti adatok

2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3, Gazdálkodási adatok

Legutóbb frissült információk:


3 Vizsgálatok, ellenõrzések listája 2023-05-08 16:01:20
3 A költségvetés végrehajtása 2023-04-28 11:43:52
3 A költségvetés végrehajtása 2023-04-28 11:40:34
3 Éves költségvetések 2023-02-20 17:49:58
3 Vizsgálatok, ellenõrzések listája 2023-01-25 10:41:17
EU pályázatok