címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. július 17. | szerda
Endre és Elek napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Mûszaki Osztály - Fõmérnöki Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézõk szerint választani
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

- intézkedik az út- és járdahálózat felújításáról, illetve fejlesztésérõl,
- kiadja a területfelhasználási-, burkolatbontási-, és útvonal engedélyeket,
- közremûködik az önkormányzati intézmények felújításában, fejlesztésében,
- gondoskodik a zöldfelületek felújításáról, fejlesztésérõl,
- felügyeli a városi forgalomtechnikát,
- koordinálja a közösségi közlekedést,
- figyelemmel kíséri a pályázatokat,
- kiadja a csapadékcsatorna hálózat használatbavételéhez szükséges kezelõi
hozzájárulást,
- nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyont, vezeti az
ingatlanvagyon-katasztert,
- elkészíti az Fõmérnökség tevékenységi körébe tartozó helyi rendeleteket, és
azt folyamatosan hatályosítja,
- kezeli a tervtárat,
- intézi a termõfölddel kapcsolatos kifüggesztési kérelmeket,
- ellátja a 72/1996. (V.22.) Korm.rend.-ben rögzített vízgazdálkodási hatósági
jogkörrel kapcsolatos feladatokat,

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Abonyi Péter - mûszaki ügyintézõ
Dunavölgyi Zoltán - műszaki ügyintéző
Füzi Bettina - műszaki ügyintéző
Gulybán Andrea - műszaki ügyintéző
Kovacsics József - mûszaki ügyintézõ
Molnár Zsigmond Mátyás - műszaki ügyintéző
Nagy Tibor - mûszaki ügyintézõ
Posta Botond - vagyonnyilvántartó
Takács Mária - műszaki ügyintéző
Vas Szilvia - műszaki ügyintéző


Ügyleírások

EU pályázatok