VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. május 18. | kedd
Erik és Alexandra napja
+17
°
C

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a
Váci Járási Hivatal Kormányablakaiban


a COVID-19 járvány terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett korlátozások az alábbiak szerint változnak:

2021. május 3. napjától kezdődően kizárólag a védettségi igazolvánnyal, valamint az ezzel összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés kötelező időpont foglalás nélkül is lehetséges.

2021. május 25. napjától kezdődően az időponttal rendelkező ügyfelek fogadása mellett lehetőség nyílik a sorszámhúzással történő ügyfélfogadásra is. (A sorszámosztó berendezés kezelése a biztonsági őr által történik!)

Az ügyféltérben továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés,
valamint a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, továbbá
kiemelt figyelmet kell fordítani a kellő távolság betartására!

 

Vác, 2021. május 14.

Dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezető


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

Váci Járási Hivatal

2021. május 25. napjától kezdődően

a már korábban megszokott ügyfélfogadási rend szerint

előzetes időpontfoglalás nélkül

várja az ügyfeleket.

Az ügyféltérben továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés,

valamint szájat és orrot eltakaró maszk viselése!

Az ügyfelek közötti 1,5 méteres távolság betartásának érdekében korlátozható az ügyféltérben lévő ügyfelek száma.

Vác, 2021. május 7.

Dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezető


 

Vácra jön az Áldozatsegítõ Szolgálat!

Hat hetente tart fogadóórát Vácon, a rendõrkapitányság épületében a Pest Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítõ Szolgálata. Kevesen tudják, hogy az áldozati státusz igazolását  a feljelentéskor kell kérni, a bûncselekmény elkövetését követõ 8 napon belül, de legkésõbb - indoklással - 45 napon belül lehet kérelemmel fordulni a Pest Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítõ Szolgálatához. Ez esetben jogi és anyagi segítséget is kaphatnak az áldozatok - ezekrõl is tájékoztatnak a szolgálat munkatársai a fogadóórán.

Ha Ön úgy érzi, segítségre szorul, keresse fel a szakembereket a Váci Rendõrkapitányság  épületében (2600 Vác, Zrínyi Miklós u. 7.) az alábbi idõpontok valamelyikén:

 

  • 2021. május 12. 09:00-11:30 óráig,
  • 2021. június 23. 09:00-11:30 óráig.

 


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a

Váci Járási Hivatal

Hatósági Osztályán és Gyámügyi Osztályán


2021. február 1. napjától az alábbi,


új ügyfélfogadási rend szerint fogadják az ügyfeleket:


Hétfõ:         10:00 – 12:00 óra és 14:00 – 16:00

Szerda:        8:00 – 16:00 óra

Péntek:        8:00 – 12:00 óra

Szíves megértésüket kérem és köszönöm!

Vác, 2021. január 29.
Dr. Maruszki Gábor s.k. 
járási hivatalvezetõ


Pest Megyei Kormányhivatal
VÁCI JÁRÁSI HIVATALA

FELHÍVÁS

A koronavírus-fertõzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok 2020. november 11. napjától a következõ módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

  • Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon elõzetesen lefoglalt idõpontban van lehetõség!

  • Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejûleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
  • Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérõvel!
  • Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” távolságot!

telefon

elektronikus úton

Kormányablak

1818

idopontfoglalo.kh.gov.hu

Hatósági és szociális ügyek

06-27/200-510

vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.hu

Gyámügy

06-27/200-530
06-27/200-539

vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu

Foglalkoztatási ügyek

06-27/512-280
06-27/512-274

vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu

https://nfsz.munka.hu

https://eugyintezes.munka.hu

Népegészségügy

06-27/502-515

vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy

06-27/502-676
06-20/556-6411

vac-elelmiszer@pest.gov.hu

További információk: www.kormanyhivatal.hu
Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

Váci Járási Hivatal

a veszélyhelyzet ideje alatt

az ellenõrzött bejelentéseket a

bejelentes.vacjaras@pest.gov.hu

e-mail címen fogadja.

Vác, 2020. május 18.

Dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezetõ


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy

2017. július 1-tõl a "P" jelû, a "Z" jelû, valamint az ún.
"taxis" (sárga színû) rendszámok

ügyintézése országos illetékességgel, bármely okmányirodában vagy kormányablakban kérelmezhetõ.

A Pest Megyei Kormányhivatal okmányirodáiban és kormányablakaiban elõzetes idõpont-foglalás alapján kerülhet sor a fenti, különleges rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre.

A Kormányablakokba idõpontot foglalni a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon vagy saját ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) van lehetõségük.

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében szíveskedjenek élni az elõzetes idõpont-foglalás lehetõségével, így elkerülhetõ a hosszas várakozás.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Vác, 2017. július 11.

dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezetõ


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Váci Járási Hivatal
Kormányablak Osztályain

(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.;
2600 Vác, Széchenyi u. 42. Vasútállomás;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.)

az  „új gépjármû elsõ forgalomba helyezése és a
külföldrõl behozott, használt gépjármû elsõ forgalomba helyezése”
ügyek intézésére 
csak elõzetes idõpontfoglalás útján van lehetõség!

Szíves megértésüket kérem és köszönöm!

Vác, 2019. április 24.

dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezetõ


A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltségének

TÁJÉKOZTATÁSA

a tûzvédelmi "házirendrõl"

Az utóbbi idõszakban bekövetkezett jogszabályváltozások szerint a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- vagy üdülõegységet magában foglaló épületek, épületrészek esetében 2016. március 31-ig kellett írásba foglalni az épületek használatával kapcsolatos tûzmegelõzési szabályokat.

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról, továbbiakban: OTSZ) az elérendõ minimális biztonsági szintet határozza meg, a tûzvédelmi használati szabályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása.

 

E tûzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatályba lépése (2015. március 5.) elõtt is léteztek, mivel azokra addig is kötelezõ volt a tûzvédelmi szabályok írásba foglalása. Az OTSZ alapvetõen mûszaki tartalmú szabályozás, ezért került ki belõle az érintett elõírás, így most egy másik BM rendelet alapján kellett a korábbi tûzvédelmi szabályokat újra elõvenni. A még át nem adott, vagy csak a jövõben felépítendõ lakóházak tekintetében pedig ki kell dolgozni a szabályokat. A tûzvédelmi szabályzat vonatkozásában a BM rendelet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia kell a készítõje nevét és elérhetõségét, valamint a készítõ aláírását.

Az érintett épületek köre némileg leszûkült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél magasabb” kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a „háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülõegységet magában foglaló épületekre, épületrészekre” vonatkozik.

A tûzvédelmi „házirend” tartalmazza az épületre, épületrészre vonatkozóan a tûzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó elõírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelõ- és fûtõberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának elõírásait, a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tûzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó elõírásokat.

Vác, 2016. április 25.

Kiszelák Ferenc tû. alezredes s.k.
kirendeltség-vezetõ


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdõ- és szabadtéri tüzek megelõzésére

Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkezõ tüzek megelõzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz, különösen erõs szél esetén. A szabadtéri tüzesetek keletkezésének fõ oka az emberi gondatlanság. A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival.

A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tûz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentõ, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tûz kockázata jelentõsen függ az idõjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idõjárás elõsegíti a tûz kialakulását, továbbterjedését. Erdõtûz-veszélyes idõszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tûzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tûzgyújtás - beleértve a kijelölt tûzrakhelyeket is - , ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tûzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkén keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http:www.katasztrofavedelem.hu, http:.....katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetõek meg:

http:www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32


TÁJÉKOZTATÓ LÓTARTÓK RÉSZÉRE!

A közelmúltban történt lovak fertõzõ kevésvérûségével (FKV) kapcsolatos események, megjelent hírek/cikkek alapján szeretnénk egy részletes tájékoztatást nyújtani a lótartók részére. A tájékoztatás célja elsõsorban a tévhitek eloszlatása, a lótartók jogszabályban foglalt kötelezettségeire való figyelemfelhívás, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Fõosztály Állategészségügyi Osztály (továbbiakban: Hivatal) segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetõségeinek ismertetéséhez.

A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelõsséggel és kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése, nem mentesíti a tartót kötelezettségei megtétele alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát.

Amit az FKV-vel kapcsolatban tudni kell: „Ha a vérvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, akkor az állat fertõzöttségre gyanússá válik. A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet elõírásai alapján a fertõzöttségre gyanús állatot el kell különíteni, és hatósági megfigyelés alá kell vonni. A vele együtt tartott fogékony állatokat is forgalmi korlátozás alá kell vonni, meg kell figyelni, további laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni.

Ha a további vizsgálatok a betegséget megállapítják, akkor az állatot állami kártalanítás mellett le kell ölni. A betegséget gyógyítani nem lehet. A forgalmi korlátozás a betegség kizárása esetén oldható fel.” (forrás: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/amit-erdemes-tudni-a-lovak-fertozo-kevesverusegerol)

A fertõzött állatok nem gyógyulnak meg, így veszélyt jelentenek fajtársaikra, illetve egyéb egypatásokra. A fertõzött állat ugyanis a tünetmentes idõszakában is ürítheti a vírust egészen élete végéig.

Az alábbiakban azokat a jogszabályokat és kötelezettségeket ismertetjük, amelyek betartása elengedhetetlen, ha valamilyen lóféle állatot tartanak (ló, szamár, öszvér).

 

I.    REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG:

A 119/2007. (X.18.) a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében: „Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.”

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe történõ bejelentése a www.enar.hu honlapról letölthetõ ûrlapokon a tartási hely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán keresztül tehetõ meg.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

 

II.   LÓ-AZONOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A 110/2013 (IV.9.) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése azt írja, hogy „a nem törzskönyvezett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történõ jelölés mellett kiegészítõ jelleggel végezhetõ.

(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés egyedüli jelölési módszerként alkalmazható, a NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az alternatív jelölés mellett a transzponderrel történõ megjelölés kiegészítõ jelleggel végezhetõ. Amennyiben a törzskönyvezett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, a transzponderrel történõ megjelölés kötelezõ.

4.§ (1) Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba nem hozható.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lóféle egyedi jelölésével egyidejûleg a lóútlevél kiváltása kötelezõ, az adás-vétel során az új tulajdonosra történõ átírást kezdeményezni kell, a ló szállítása alkalmával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot.

A lóútlevél az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza az azonosító adatokon kívül, az állategészségügyi státuszra vonatkozó információkat is. A lóútlevélre vonatkozóan további információt a 110/2013 (IV.9) Korm.rend. nyújt.

Arra a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy lova azonosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségét a 1993. évi CXIV. az állattenyésztésrõl szóló törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a „hatóságnak állattenyésztési bírságot kell kiszabnia.

45/A § (2) Az állattenyésztési bírság összege 100 000 Ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet.”

A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Fõváros és Pest megye területén Abay Pál megyei lótenyésztési felügyelõnél (70/319-5716) kérelmezhetõ.

http://www.mlosz.hu/szovetseg/dolgozoink/

 

III.   ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG

Minden fél évnél idõsebb lófélének kötelezõen rendelkeznie kell 3 éven belüli takonykórra és 3 éven belüli fertõzõ kevésvérûségre (FKV) vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel.

Lovasversenyen, lóversenyen részt vevõ, illetve mindazon lovak, amelyeket tartási helyükrõl más helyre szállítanak:

-       évente kell, hogy FKV-re szûrve legyenek,
-       valamint 3 évente takonykórra.

A fedezõmének esetében pedig kötelezõ:

-       évente kétszer a takonykór szûrés;
-       évente egyszer FKV (mesterséges termékenyítésnél),
természetes fedeztetésnél 30 napnál nem régebben és sperma  gyûjtés ideje alatt 120 naponként;

-       évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra idény elõtt.

Fentiekben részletezett kötelezõ vérvizsgálatokról a 41/1997 (V.28.) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a 61/2002 (VIII.1) az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeirõl szóló FVM rendelet, valamint a 7/2003 (II.4) a ló fertõzõ arteritise elleni védekezésrõl szóló FVM jogszabály rendelkezik.

Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkezõ, tehát tisztázatlan állategészségügyi státuszú ló tartása esetén a 2008. évi XLVI az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló törvény 63.§ (1) bekezdése szerint a hatóságnak a lótartóra élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabnia. Tisztázatlan állategészségügyi státuszú vagy azonosítatlan ló tartása esetén bejelentési betegség (például fertõzõ kevésvérûség) elõfordulásakor a lótartót a hatóságnak mindennemû állami kártalanításból ki kell zárnia.

x x x

FENTIEKRE TEKINTETTEL NYOMATÉKOSAN KÉRJÜK A LÓTARTÓKAT, HOGY AMENNYIBEN AZONOSÍTATLAN SZÁRMAZÁSÚ ÉS/VAGY ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZÚ LOVAKAT TARTANAK, MINÉL ELÕBB TEGYENEK ELEGET A JOGSZABÁLYI ELÕÍRÁSOKNAK. BÕVEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI FÕOSZTÁLYÁNAK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA (BERZE TÜNDE ÁLLATTENYÉSZTÉSI FELÜGYELÕ 06/70 903 9788, BERZET@NEBIH.GOV.HU ÉS DR. KULLA ANDRÁS HATÓSÁGI ÁLLATORVOS 06/30 952 4196, KULLAA@NEBIH.GOV.HU), VALAMINT AZ ILLETÉKES PEST MEGYEI JÁRÁSI HIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA FELÉ.

AZ ÖNKÉNTESEN JELENTKEZÕ, LÓTARTÁSSAL FOGLALKOZÓ GAZDÁLKODÓ EGY IDEIG MÉG SZANKCIÓ NÉLKÜL TEHET ELEGET REGISZTRÁCIÓS, LÓ-AZONOSÍTÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGÉNEK!

Budapest, 2015. július 31.

 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbizott
nevében és megbízásából

dr. Varga Ákos s.k.
osztályvezetõ

Ügyfélszolgálatunkon a következõ elérhetõségeken tájékozódhat:

telefon/honlap

elektronikus úton

Hatósági és szociális ügyek

06-27/200-510

vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.hu

Gyámügy

06-27/200-530

06-27/200-539

vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu

Foglalkoztatási ügyek

06-27/512-280

06-27/512-274

vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu

http://eugyintezes.munka.hu

http://nfsz.munka.hu

Népegészségügy

06-27/502-515

vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu

Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy

06-27/502-676

06-20/556-6411

vac-elelmiszer@pest.gov.hu


További információk:
www.kormanyhivatal.hu

Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!