címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. november 26. | szombat
Virág napja
+17
°
C

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

A Váci Járási Hivatal Népegészégügyi Osztály illetékességi területe 3 járási területre, összesen 39 településre terjed ki.

A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csõvár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Õrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szõd, Szõdliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

a Dunakeszi Járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd,

a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perõcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verõce, Zebegény települések.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 47.
Postacím: 2601 Vác, Pf. 71.
Telefon: 06/27/502-515
Családvédelmi Szolgálat telefonszáma: 06/27/502-515
E-mail: vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu
Hivatali Kapu: ANTSZVAC  KRID azonosító: 402211921


Ügyfélfogadás       

Népegészségügyi Osztály
Vác

Családvédelmi
Szolgálat
Vác

Bejelentkezés
a Családvédelmi
Szolgálathoz

Hétfõ

8:00 – 16:00

8:30 – 15:30


kizárólag a 27/502-515 vezetékes
vagy a 70/436-2732 mobil
telefonszámon
hétfõtõl - péntekig
8:00 – 8:30 óra között

 

 

Kedd

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00

Szerda

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00

Csütörtök

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00
Péntek 8:00 – 13:30

8:30 – 12:00

 

név
beosztás telefonszám
dr. Néráth Andrea mb. járási tisztifõorvos
(27) 502-515                
Dianné dr. Hajdú Emese jogász (27) 502-515
Galbavi Júlia Fanni járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Hirlingné Joó Zsuzsanna járási vezetõ védõnõ (27) 502-515
Holy-Kromplák Erzsébet élelmezés-egészségügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Kis-Dörnyei Beatrix közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző (27) 502-515
Konecsniné Horváth Ildikó egészségügyi igazgatási szakügyintézõ (27) 502-515
Kovács Katalin igazgatási ügyintézõ (27) 502-515
Magony Rita igazgatási ügyintézõ (27) 502-515
Néder Bettina egészségügyi igazgatási szakügyintéző (27) 502-515
Rottenbacher Melinda járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Somogyi Ágota Gyöngyi Családvédelmi Szolgálat szakügyintézõ (27) 502-515
Szottfriedné Péter Edina közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Szögyényi Dóra élelmezés-egészségügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Veres Bernadett közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515
Veres Fanni járványügyi szakügyintézõ (27) 502-515

A Népegészségügyi Osztály fő feladata:

A közegészségügyi (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúságegészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség-megőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, az egészségügyi ellátás felügyelete (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet), valamint a Családvédelmi Szolgálat működtetése.

A Népegészségügyi Osztály ellátja a hatáskörébe tartozó területeken a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálását. Hatósági bizonyítványokat, jogszabályban meghatározott igazolásokat állít ki, továbbá feladatkörét érintő kérdésekben tanácsot, tájékoztatást ad.

Környezet- és település-egészségügyi feladatok: víz-, levegő-, talaj-, szépségápolás higiénéjével, szabadidős létesítmények, szálláshely szolgáltatások, kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, medencés fürdők közegészségügyi felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatok; a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatása. Sírnyitási, halott szállítási, 96 órán túli koporsós temetés engedélyezése, szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Kémiai biztonság: A feladat és hatáskörök áttekintése során kiegészítést kérünk a "Kémiai biztonság: veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység bejelentések nyilvántartása; veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel tevékenységet végzők, vegyi anyag gyártók, importálók, forgalmazók felügyelete, ellenőrzése." - valamint mérgezési esetetek bejelentése, kivizsgálása. A kémiai biztonsági törvénnyel és az azzal összefüggő szabályozással, uniós rendelkezésekkel kapcsolatos, hatáskörünkbe utalt feladatok ellátása. Biocid termékek (fertőtlenítőszerek, tartósítószerek, kártevőirtó szerek, egyéb, a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó szerek) előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló rendeletben foglaltak ellenőrzése. Az európai fogyasztókat védő riasztási rendszer (RAPEX) riasztások kivizsgálása, egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése, nyilvántartás vezetése, reklámozási tevékenység figyelemmel kísérése. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Élelmezés-egészségügy: élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések, a háztartásokban előforduló élelmiszer-eredetű megbetegedések kivizsgálása; étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, diétás élelmiszerek forgalmazásának és a kozmetikumok egészségügyi megfelelőségi ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos hatósági tevékenység. Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszer (RASFF) és Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) nemzetközi riasztások alkalmával elrendelt tevékenységek közegészségügyi ellenőrzései, mintavételek. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok (közétkeztetésben, fekvőbeteg-ellátó gyógyintézetek gyógy-élelmezésében, valamint a vendéglátás területén) végzése. Figyelemmel kíséri az iskolai büfék (egészséges) árukínálatát. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Gyermek- és ifjúság-egészségügy: nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi létesítményeket, közoktatási nevelő és oktató intézményeket, a gyermek- és ifjúsági szálláshelyeket, táborokat, egyéb gyermekintézményeket. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Járványügyi, kórházhigiénés és DDD (Dezinfekció - fertőtlenítés, sterilizálás; Dezinszekció -egészségre káros rovarok; és Deratizáció - egészségügyi kártevők elleni védekezés) tevékenység: fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó-hordozókkal kapcsolatos járványügyi tevékenység, helyszíni járványügyi vizsgálat végzése, folyamatos és kampányoltásokkal kapcsolatos logisztikai és hatósági felügyeleti tevékenységek ellátása. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén lévő, hatáskörébe tartozó egészségügyi és szociális intézményeket. Rendkívüli események, természeti csapások illetve súlyos tömeges egészségkárosodás esetén a járványveszély elhárítása.

Szükség esetén laboratóriumi vizsgálatok elrendelése, hatósági mintavételek végzése. Egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységének, sterilizáló berendezéseinek hatásfokvizsgálatának ellenőrzése. Védőnők tetvességi vizsgálatainak felügyelete. A bőr felszínén élősködő vérszívókkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének fertőtlenítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Egészségügyi igazgatás, védőnői, ápolásszakmai felügyelet: felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, valamint a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók felett. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek kiadása, módosítása, visszavonása, nyilvántartása, ellenőrzése/utóellenőrzése, szükség esetén intézkedés megtétele. Az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás szakfelügyelete a névjegyzékbe vett szakfelügyelők közreműködésével. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárásában ellenőrzés lefolytatása. Az illetékességi területen lévő, hatáskörbe tartozó egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása, az egészségügyi szolgáltatók átszervezésével, jogszerű működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos hatáskör érvényesítése. A helyi betegellátást érintő kérdésekben szakmai véleménynyilvánítás. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztásának engedélyezése. Rendkívüli állapot, katasztrófa, illetve pandémia (több országra, vagy egész kontinensre kiterjedő járvány) esetén külön eljárási rend szerinti intézkedések megtétele.

A járási vezető védőnő- a területi védőnői és az iskola-védőnői tevékenység hatósági célú szakmai irányítását és szakmai felügyeletét a hatályos jogszabályok és Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott szakmai eljárásrendek alapján látja el.A hatósági célú szakmai irányítás a területi és az iskolákat ellátó védőnői tevékenység szakmai normáit határozza meg az egységes jogszerű és szakszerű védőnői tevékenység megvalósítása érdekében.A hatósági célú szakfelügyelet magában foglalja a védőnői ellátással, a védőnői szakmai tevékenység minőségével, és az egyedi panaszok kivizsgálásával kapcsolatbanaz egészségügyi ágazati jogszabályok, a szakmai előírások, protokollok érvényesülésének hatósági célú ellenőrzését, és szakmai irányelvek, eljárások, ajánlások megvalósulásának vizsgálatát.

Ápolás szakmai felügyelet:

  • A járási vezető ápoló a fővárosi és megyei vezető ápoló (továbbiakban megyei vezető ápoló) által elkészített, a Fővárosra és Pest megyére vonatkozó éves munkaterve alapján szakmai felügyeletet gyakorol az alapellátás, a járóbeteg szakellátás, a bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmények, egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenysége felett. Ennek keretében ellenőriz, intézkedéseket kezdeményez. A helyszíni ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készít.
  • Tevékenysége során, illetékességi területén figyelemmel kíséri a lakosság egészségi állapotát, az életmódbeli és egyéb veszélyeztető tényezőket. Javaslatot tesz közvetlen és szakmai felettesének a veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó ápolásszakmai intézkedésre.
  • Szakmai felügyeletet gyakorol az ápolásszakmai és szakdolgozói tevékenység felett. Felügyeleti jogköre a gyógyító-megelőző alapellátásra és tanácsadásra, a foglalkozás-egészségügyi alapellátásra, az ügyeleti ellátásra, az otthoni szakápolásra, a szociális otthoni tevékenységre, továbbá a járó beteg szakellátást végző szolgálatokra terjed ki. Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatóknál folyó ápolási/asszisztensi/szakdolgozói tevékenységet.
  • Az ápolásszakmai munkával kapcsolatos panaszbejelentéseket az Intézet illetékességi területén kivizsgálja, illetve szükség esetén kezdeményezi a szakterületét érintő feltárt hiányosságok kiküszöbölését.
  • Szakfelügyeleti tevékenysége során vizsgálja:

- ápolási tevékenység során a szakmai elvek (a tudomány mai állása szerinti írott és íratlan szabályok) érvényesülését,

- a vonatkozó jogszabályok, irányelvek, módszertani levelek, útmutatók, elvi állásfoglalások szakmai rendelkezéseit, azok érvényesülését,

- a feladatok ellátásához szükséges személyi (qualitatív és quantitatív) – szakmai – tárgyi feltételek meglétét,

- az ápolási folyamat fő- és mellékfolyamatait,

- az ápolási folyamatot és dokumentáltságát.


Egészségfejlesztés: egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálása, részvétel a végrehajtásban; Nemzeti Népegészségügyi Program megvalósulásának biztosítása; részvétel a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában; közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programok kezdeményezése; az egészséges életvitel oktatási intézményben történő népszerűsítése; népegészségügyi szűrési tevékenységek figyelemmel kísérése. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjú korosztályokkal kapcsolatos prevenciós egészségfejlesztési tevékenységet, részt vesz a lakosság ilyen irányú programjaiban.

Családvédelmi Szolgálat: ellátja a hatályos jogszabály alapján az osztály feladatai közé tartozó magzatvédelmi tevékenységet; családtervezési ismeretek terjesztése, válsághelyzet esetén a várandós anyák segítése; családtervezési tanácsadás (családtervezési ismeretek átadása a nem kívánt terhesség megelőzésére); ifjúsági tanácsadás. Családvédelmi tanácsadás (családtámogatási ellátási formák, tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség megszakítás gondolatával foglalkozó párok részére), vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét.

Vác, 2022. október 20.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezetõ

közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ