címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. április 14. | vasárnap
Tibor napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGI OSZTÁLY

https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/vac

A Váci Járási Hivatal Népegészégügyi Osztály illetékességi területe 3 járási területre, összesen 39 településre terjed ki.

A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csõvár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Õrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szõd, Szõdliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

a Dunakeszi Járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd,

a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perõcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verõce, Zebegény települések.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
Postacím: 2601 Vác, Pf. 71.
Telefon: 06-27/200-560
Családvédelmi Szolgálat telefonszáma: 06-27/200-570; 06-70/436-2732
E-mail: vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu
Hivatali Kapu: ANTSZVAC  KRID azonosító: 402211921

Ügyfélfogadás       

Népegészségügyi Osztály
Vác

Családvédelmi
Szolgálat
Vác

Bejelentkezés
a Családvédelmi
Szolgálathoz

Hétfõ

8:00 – 16:00

8:30 – 15:30

kizárólag a 27/200-570 vagy a
70/436-2732
mobil
telefonszámon
hétfõtõl - péntekig
8:00 – 8:30 óra között

Kedd

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00

Szerda

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00

Csütörtök

8:00 – 16:00

8:30 – 15:00
Péntek 8:00 – 13:30

8:30 – 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

A Népegészségügyi Osztály fő feladata:

A közegészségügyi (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúságegészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség-megőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, az egészségügyi ellátás felügyelete (kórházhigiénés, védőnői és ápolásszakmai felügyelet), valamint a Családvédelmi Szolgálat működtetése.

A Népegészségügyi Osztály ellátja a hatáskörébe tartozó területeken a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálását. Hatósági bizonyítványokat, jogszabályban meghatározott igazolásokat állít ki, továbbá feladatkörét érintő kérdésekben tanácsot, tájékoztatást ad.

Környezet- és település-egészségügyi feladatok: víz-, levegő-, talaj-, szépségápolás higiénéjével, szabadidős létesítmények, szálláshely szolgáltatások, kereskedelmi és közönségforgalmi egységek, medencés fürdők közegészségügyi felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatok; a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak érvényre juttatása. Sírnyitási, halott szállítási, 96 órán túli koporsós temetés engedélyezése, szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Kémiai biztonság: veszélyes anyagokkal, keverékekkel tevékenységet végzők nyilvántartása, ellenőrzése. A kémiai biztonsági törvénnyel és az azzal összefüggő szabályozással, uniós rendelkezésekkel kapcsolatos, hatáskörünkbe utalt feladatok ellátása. Vegyi anyag gyártók, importálók, forgalmazók felügyelete, ellenőrzése. Veszélyes anyagok/keverékek címkézésének, biztonsági adatlapjának, és osztályozásának ellenőrzése. Biocid termékek (fertőtlenítőszerek, kártevőirtó szerek, egyéb, a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó szerek) előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló rendeletben foglaltak ellenőrzése. A RAPEX (az európai fogyasztókat védő riasztási rendszer) riasztások kivizsgálása, egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése, nyilvántartás vezetése, reklámozási tevékenység figyelemmel kísérése. Szakhatósági állásfoglalások kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Élelmezés-egészségügy: élelmiszerek közvetítésével történt mérgezések és fertőzések, valamint a háztartásokban előforduló élelmiszer-eredetű megbetegedések kivizsgálása; étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, kozmetikumok közegészségügyi megfelelőségi ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos hatósági tevékenység. Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszer (RASFF) alkalmával elrendelt riasztások ellenőrzései, mintavételek. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok (közétkeztetésben, fekvőbeteg-ellátó gyógyintézetekben) végzése, közétkeztetők táplálkozás-egészségügyi minősítése. Az iskolai büfék egészséges árukínálatának figyelemmel kísérése. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági mintavételek végzése, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Gyermek- és ifjúság-egészségügy: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi létesítmények, közoktatási nevelő és oktató intézmények, a gyermek- és ifjúsági szálláshelyek, táborok, egyéb gyermekintézmények nyilvántartása és közegészségügyi ellenőrzése. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, hatósági intézkedések.

Járványügyi, kórházhigiénés és DDD
(Dezinfekció - fertőtlenítés, sterilizálás; Dezinszekció -egészségre káros rovarok; és Deratizáció - egészségügyi kártevők elleni védekezés) tevékenység: fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó-hordozókkal kapcsolatos járványügyi tevékenység, helyszíni járványügyi vizsgálat végzése, folyamatos és kampányoltásokkal kapcsolatos logisztikai és hatósági felügyeleti tevékenységek ellátása. Nyilvántartja és ellenőrzi az illetékességi területén lévő, hatáskörébe tartozó egészségügyi és szociális intézményeket. Rendkívüli állapot, esemény, katasztrófa, természeti csapások illetve súlyos tömeges egészségkárosodás esetén a járványveszély elhárítása, pandémia (több országra, vagy egész kontinensre kiterjedő járvány) esetén külön eljárásrend szerinti intézkedések megtétele.

Szükség esetén laboratóriumi vizsgálatok elrendelése, hatósági mintavételek végzése. Egészségügyi szolgáltatók fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységének, sterilizáló berendezéseinek hatásfokvizsgálatának ellenőrzése. Védőnők tetvességi vizsgálatainak felügyelete. A bőr felszínén élősködő vérszívókkal, rovar- és rágcsálóirtással, fertőző betegek környezetének fertőtlenítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények kiadása, ellenőrzések, hatósági intézkedések.

Egészségügyi igazgatás, védőnői, ápolásszakmai felügyelet: felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, valamint a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók felett. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek kiadása, módosítása, visszavonása, nyilvántartása, ellenőrzése/utóellenőrzése, szükség esetén intézkedés megtétele. Az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás szakfelügyelete a névjegyzékbe vett szakfelügyelők közreműködésével. Elhunyt személyek boncolás nélküli hamvasztásának engedélyezése.

A járási vezető védőnő a területi védőnői és az iskola-védőnői tevékenység hatósági célú szakmai irányítását és szakmai felügyeletét a hatályos jogszabályok és Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott szakmai eljárásrendek alapján látja el. A hatósági célú szakmai irányítás a területi és az iskolákat ellátó védőnői tevékenység szakmai normáit határozza meg az egységes jogszerű és szakszerű védőnői tevékenység megvalósítása érdekében. A hatósági célú szakfelügyelet magában foglalja a védőnői ellátással, a védőnői szakmai tevékenység minőségével, és az egyedi panaszok kivizsgálásával kapcsolatban az egészségügyi ágazati jogszabályok, a szakmai előírások, protokollok érvényesülésének hatósági célú ellenőrzését, és szakmai irányelvek, eljárások, ajánlások megvalósulásának vizsgálatát.

Ápolás szakmai felügyelet: a járási vezető ápoló szakmai felügyeletet gyakorol az ápolásszakmai és szakdolgozói tevékenység felett. Felügyeleti jogköre a gyógyító-megelőző alapellátásra és tanácsadásra, a foglalkozás-egészségügyi alapellátásra, az ügyeleti ellátásra, az otthoni szakápolásra, a szociális otthoni tevékenységre, továbbá a járó beteg szakellátást végző szolgálatokra terjed ki. Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatóknál folyó ápolási/asszisztensi/szakdolgozói tevékenységet.

Az ápolásszakmai munkával kapcsolatos panaszbejelentéseket kivizsgálja, szükség esetén kezdeményezi a szakterületét érintő feltárt hiányosságok kiküszöbölését. Vizsgálja az ápolási feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét, az ápolási folyamatot és dokumentáltságát.

Egészségfejlesztés: egészségvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos helyi feladatok koordinálása, részvétel a végrehajtásban; részvétel a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában; az egészséges életvitel oktatási intézményben történő népszerűsítése. Kiemelten kezeli a gyermek- és ifjú korosztályokkal kapcsolatos prevenciós egészségfejlesztési tevékenységet.

Családvédelmi Szolgálat: ellátja a hatályos jogszabály alapján az osztály feladatai közé tartozó magzatvédelmi tevékenységet; családtervezési ismeretek terjesztése, válsághelyzet esetén a várandós anyák segítése; családtervezési tanácsadás (családtervezési ismeretek átadása a nem kívánt terhesség megelőzésére); ifjúsági tanácsadás. Családvédelmi tanácsadás (családtámogatási ellátási formák, tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség megszakítás gondolatával foglalkozó párok részére), vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét.

Vác, 2023. július 19.

Dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezetõ

közegészségügyi-járványügyi szakügyintézõ
EU pályázatok