címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 19. | szerda
Gyárfás napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Polgármesteri Titkárság

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-315-534
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

A titkárságot a polgármester irányítása mellett a titkárságvezető vezeti. A
titkárságvezető gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a titkársághoz tartozó
köztisztviselők tekintetében. A titkárságvezető felelős a titkárság működéséért,
feladatainak szakszerű, törvényes ellátásáért, az utasítások végrehajtásáért, a
döntések előkészítéséért. Kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények és
gazdasági társaságok vezetőivel. A titkárság közreműködik a polgármester, az
alpolgármester(ek) munkájának szervezésében, munkafeltételei biztosításában.
Titkársági, kommunikációs, valamint társadalmi kapcsolatokkal összefüggő
feladatokat lát el.

- ellátja az önkormányzat nemzeti és nemzetközi kapcsolataiból eredő szervezési
feladatokat, koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat,
- figyelemmel kíséri a város idegenforgalmi helyzetét, javaslatokat dolgoz ki az
önkormányzat érdekkörébe tartozó idegenforgalmi fejlesztésekre, együttműködésre,
ennek keretében együttműködik a Váci Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezettel,
- közreműködik a polgármester regionális, Európai Uniós és egyéb külföldi
feladatainak ellátásában,
- koordinálja a városi rendezvényeket,
- ellátja az Önkormányzat külügyi feladatait,
- figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, szervezi a
sajtóval, a tömegkommunikációval a rendszeres kapcsolattartást,
- üzemelteti az önkormányzat hivatalos honlapját (www.vac.hu),
- gondoskodik a közzéteendő adat elhelyezéséről a honlapon – a közzéteendő adat
jellegétől függően - a polgármester, illetve a jegyző előzetes engedélyével,
- vezeti a közadattárat,
- segíti a polgármestert a város-marketing tevékenységben, rendezvényei
szervezésében,
- ellátja a kommunikációs és protokoll feladatokat a polgármester irányításával,
- közreműködik a város kulturális rendezvényeinek koordinálásában,
- a kulturális szolgáltatások terén segítséget nyújt az intézmények és
szervezetek programkoordinálásában, a programok és kezdeményezések
kommunikációjában,
- részt vállal városmarketing feladatokban, a kulturális turizmus fejlesztésére
irányuló programokban,
- előkészíti és szervezi a közművelődés terén adható kitüntetések adományozási
folyamatát,
- koordinálja a gyermekek nyári táboroztatását,
- kapcsolatot tart a város közgyűjteményi, közművelődési és köznevelési
intézményeivel,
- segíti az ügykörébe tartozó közgyűjteményi és közművelődési, sport és
turisztikai intézmények és szervezetek munkáját, közreműködik a velük
kapcsolatos fenntartói feladatok ellátásban, elősegíti a szakmai
eredményességüket biztosító személyi és tárgyi feltételek fejlesztését,
- elősegíti az intézményi együttműködést a saját fenntartású kulturális
szervezetei között, valamint a városban más fenntartók (egyházi, magán,
egyesületi stb.) által működtetett közgyűjtemények és közművelődést szolgáló
közösségi terek és saját intézményei körében,
- segítséget nyújt a területét érintő pályázati lehetőségek feltárásában, célba
juttatásában, a pályázatok koncepciójának előkészítésében,
- kapcsolatot tart az amatőr művészeti, népművészeti csoportokkal, alkotókkal.
Segíti a civil szervezetek közművelődési és múzeumpedagógiai munkáját, a város
és régiója hagyományainak feltárását, és ezek megismertetését,
- közreműködik a területét érintő kiadványkészítésben, a támogatási kérelmek
megítélésében, a nagyrendezvények lebonyolításában, szakmai napok szervezésében.

A kabinet tisztségviselők (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Drajkóné German Manuéla - titkárnő
Foki-Németi Andrea - titkárnő
Furucz Anita - szervezési referens
Kereszturi Gyula - sajtótitkár
Sas Ferencné - titkárnõ
Szabolcsi Rita - szervezési referens


Ügyleírások

EU pályázatok