címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. július 16. | kedd
Valter napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Jegyzői Kabinet - Közterület-felügyelet

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-428
Fax 06-27-513-429
E-mail
kozterfelugy@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által
tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése,
illetve szankcionálása;
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet
védelmében;
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában,
a közbiztonság és a közrend védelmében;
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok
ellátásában;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű
használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
- a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a
továbbiakban: parkolás), valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének
ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények
alkalmazása,
- kiadja a közterület-használati engedélyeket, vezeti a
nyilvántartást,
- kiadja a behajtási engedélyeket, ellenőrzi annak jogos használatát,
- kivizsgálja a lakossági bejelentéseket.
- a 21/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet alapján a Vác, Külső Rádi út
23.- szám alatti - 45 db - új építésű lakások esetében ellátja a lakások
kezelésével, felügyeletével, éves felülvizsgálatával kapcsolatos ügyviteli,
adminisztrációs feladatokat, továbbá feladata az e lakásokkal kapcsolatosan
felhalmozódott hátralékok tekintetében a végrehajtási eljárás kezdeményezése és
a cselekmények vitele.

Ügyfélfogadás: Március 15. tér 11.
Hétfő 14-18-ig
Szerda 8-16-ig

Közterületen észlelt rendellenességek esetén hívható ügyeleti telefonszám:
06-30-729-2154
H-V: 8-20-ig

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Szucsik Norbert - irodavezető
Balázsy Judit - adminisztrátor
Bottlik Attila Lajos - közterület-felügyelõ
Horváth Zoltán - közterület-felügyelõ
Mester Ábel - közterület-felügyelõ
Mester Dávid - közterület-felügyelõ
Mrena Gábor - közterület-felügyelõ
Nánási Rita - ügyintéző
Niegreisz Tamás - parkoló ellenőr
Szabó Ákos - közterület-felügyelõ
Szűcs István - közterület-felügyelõ
Trampó Nóra - adminisztrátor


Ügyleírások

EU pályázatok