címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. július 17. | szerda
Endre és Elek napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Jogi Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-426
Fax
E-mail jogasz4@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve
tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a
Jogi Osztály vezetője látja el.
- segítséget nyújt az önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival kapcsolatos
szervezési, jogi és egyéb ügyekben,
- jogi véleményezést végez a rendelkezésre bocsátott jogszabálytervezetekről,
- közreműködik a felettes szervek általi törvényességi vizsgálatok előkészítésében,
lefolytatásában, valamint elemzésében,
- igény szerint közreműködik a polgármesteri, jegyzői fogadóórákon megjelenő ügyfelek
panaszügyeinek intézésében, felügyeli a közérdekű bejelentések és panaszok intézését,
- törvényességi véleményezést végez a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület
bizottságai által hozott határozatok tekintetében,
- jogi véleményezést végez a rendeleteket és határozatokat illetően,
- közreműködik a törvényességi vizsgálatok folytatásában, a Hivatal belső szervezeti
egységei hatósági munkáinak törvényességi ellenőrzésében,
- közreműködik a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint egyéb
helyi rendeletek, okiratok, továbbá a hivatali belső szabályzatok megalkotásában,
módosításában, évenkénti felülvizsgálatában,
- végzi a szerződések előkészítését, jogi véleményezését, ellenjegyzését,
- új, az önkormányzati és a hivatali munkát érintő jogszabály megjelenése esetén
megfelelő figyelem felhívással él a címzettek felé a jogszabályról,
- kapcsolatot tart a Hivatal és az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi
irodával,
- előkészíti a polgármester és jegyző munkáltatói hatáskörébe tartozó munkaügyi
döntéseket,
- ellátja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a társasházak működésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §-ban szabályozottak szerint,
- elkészíti az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos megállapodásokat.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

dr. Bartók-Palotai Hajnalka - osztályvezető
Holupcsik Nóra - titkárnő
dr. Csanádi Balázs - jogi referens
dr. Pápa Dávid - jogi referens


Ügyleírások

EU pályázatok