VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. augusztus 3. | kedd
Hermina napja
+17
°
C

Hírek

Dátum:
Típus:
Kulcsszó:
 

Pályázat óvodai- és iskolai szociális segítõ munkakör betöltésére Váci Család és Gyerekjóléti Központ


Váci Család és Gyerekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Váci Család és Gyerekjóléti Központ óvodai- és iskolai szociális segítõ
munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2020.01.02. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor, 2 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai és iskolai szociális segítõi feladatok elvégzése munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján a váci járás területén.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Fõiskola, felsõfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédõ tanár, család- és gyermekvédõ pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezõ: nevelõtanár, pedagógus, pedagógiai elõadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus ,
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájárulás a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Család és Gyerekjóléti Központ címére történõ megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1/136-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai- és iskolai szociális segítõ.
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a kozpontgazdasag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelõ pályázatok közül a megfelelõ kiválasztása, esetleges személyes elbeszélgetés utáni döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város Honlapja - 2018. december 11.

Feladó: Városháza