VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. augusztus 5. | csütörtök
Krisztina napja
+17
°
C

Hírek

Dátum:
Típus:
Kulcsszó:
 

Tisztelet a szabadságharc hõseinek


Az önkormányzat és a Madách Imre Mûvelõdési Központ szervezésében az idén is a megszokott forgatókönyv szerint emlékezhettek meg a résztvevõk Vácott az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeirõl, tiszteletet adva a hõsöknek.

A forradalom kirobbanásának 171. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat ezúttal is a Báthori utcai Petõfi-emléktáblánál kezdõdött, ahol a Váci Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adtak mûsort.
A folytatásban a helyi sajtó képviselõi ismét koszorúzásra várták a résztvevõket Deákváron, a Landerer-emléktáblánál.
Nem maradt el a szokásos történelmi játszóház sem: a mûvelõdési központ rendezvényén csákókat, kokárdákat és más, az ünnephez illõ jelkép értékû emlékeket készíthettek a gyerekek.
A nemzeti ünnep váci eseménysorozatának hagyományosan a kora délutáni Kossuth téri toborzó az egyik kiemelkedõ állomása: ahogy már hosszú évek óta, ezúttal is a Váci Reménység Egyesület alkalmi szavalóversenyének gyõztese szavalhatta el itt a „Nemzeti dalt”, ezúttal Õsi Péter kapta a megtisztelõ feladatot.
A folytatásban, a ligeti emlékhelyen tartott ünnepségen Steidl Levente, a Váci Madách Imre Gimnázium igazgatója mondott köszöntõt.
A szónok így kezdte beszédét: „1848 fénylõ évszám, a negyvennyolcasság fénylõ hagyomány. Fénye azóta sem halványul, tündöklése máig változatlanul erõs”.
Steidl Levente feltette a költõi kérdést, hogy vajon mi lehet ennek az oka, aztán válaszként megfogalmazta: bátor eleink azon a tavaszon olyan célt tûztek ki maguk elé, amire mindenki vágyott, a szabadságot.
„A szabadság, nemzet, haza fogalmi szentháromsága ekkor fonódott össze és vált szimbólummá. A piros-fehér-zöld, ami az erõt, a hûséget és a reményt jelképezi, törvény által is nemzeti trikolór lett” - folytatta Steidl Levente, majd a forradalom és szabadságharc néhány kiemelkedõ váci vonatkozására emlékeztetett.
Megemlítette például, hogy az ország elsõ vasútvonala biztosította összekapcsolódásnak köszönhetõen március 15-e pesti eseményeinek híre még aznap eljutott Vácra lelkes utasok híradásával, egyikük magával hozta Petõfi: Nemzeti dalának egy kinyomtatott példányát. Továbbá említést tett arról, hogy a legnehezebb helyzetben a város felajánlotta a templomok harangjait, hogy azokból ágyúkat önthessenek, amiért maga Kossuth Lajos is köszönetet mondott a Honvédelmi Bizottmány elnökeként. Természetesen kiemelte ezen túlmenõen a dicsõséges tavaszi hadjárat egyik meghatározó ütközeteként számon tartott április 10-ei váci csatát, illetve a harcban magát különösen kitüntetõ Földváry Károly hõsies vitézségét is. Megemlítette még: Vác azért is fontos helyszíne a forradalomnak és szabadságharcnak, mert itt állították fel az elsõ honvéd emlékmûvet a magyar szabadságért áldozatot vállaló hõsök tiszteletére.
- Emlékezzünk a forradalom és szabadságharc eseményeire és hõseire! Legyünk büszkék a városunkban történtekre, amely események, tettek örökre összeforrasztották Vác nevét a honvédõ küzdelemmel. Tisztelet a forradalmároknak, vértanúinknak! - zárta szavait Steidl Levente.
A beszédet követõen - Lakatos Ádám rendezésében - a Madách-gimnázium diákjai adtak dramatizált zenés-irodalmi mûsort, illetve nagy sikert arattak a Váczi Néptáncegyüttes fiataljai is.

Feladó: Városháza