VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. június 19. | szombat
Gyárfás napja
+17
°
C

Hírek

Dátum:
Típus:
Kulcsszó:
 

A cikluszáró testületi ülésrõl jelentjük


Az elsõ öt éven át tartó önkormányzati ciklust záró testületi ülésen több mint negyven napirendi témáról tárgyaltak a döntéshozók.

Az ülés elõtt a testület köszöntötte a "Vác Város Kiváló Diákja" kitüntetõ címmel elismert fiatalokat. Az általános iskolások közül díjazásban részesültek: Burkódi Mikes, Gál Benedek, Királyhegyi Luca, Rostás Eszter, Szekeres Ádám, Virág Lili. A középiskolások körében pedig Arany-Tóth Áron, Bauer Krisztina, Dolnay Ádám, Erõs Angéla Edit, Horváth Ábel, Hugyecz Adrienn, Kmetty Klaudia, Komjáti Kincsõ, Néveri Szilvia részesült kitüntetésben.
Döntés született arról, hogy a Deákvári Óvodák intézményegyüttes vezetõi posztjára kiírt pályázat gyõztese Terék Ágnes, igazgatói megbízatása öt évre szól.
Eldõlt, hogy a "Vác Város Szociális Munkájáért" díjat az idén Illési Sándor, Neumann Brigitta és Simonné Jónás Éva érdemelte ki.
A testületi ülésen született kiemelkedõ jelentõségû döntések sorában a döntéshozók hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljon három új központi szelektív hulladékgyûjtõ sziget kamerarendszeres biztosítása, a helyszínek: Park utca vége, a vásártér FICE-vel szembeni szeglete, a kisváci buszforduló.
A grémium nyolc millió forintot felszabadított a költségvetésbõl a Kosdi út - Deákvári fasor - Telep utca keresztezõdésébe régóta tervezett körforgalom kialakítására, az útburkolati jelek, gyalogátkelõ helyek felfestésére, a szükséges táblák kihelyezésére - a csomópont biztonságosabbá tételéhez szükséges átalakítás megkezdésének idõpontja most már csak a még hiányzó hivatali engedélyek kiadásának függvénye.
Eldõlt, hogy az önkormányzat - az elmúlt évekhez hasonlóan - 2020-ra vonatkozóan is csatlakozik a "Bursa Hungarica" Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, a határozat értelmében negyvenöt hallgató támogatásához tud hozzájárulni a város, egyenként havi ötezer forint támogatással.
A testület hozzájárult, hogy a 1533/65 helyrajzi számú ingatlanon lévõ játszótér átkerüljön a Fürj utcában a közelmúltban átadott szabadtéri sportpark tõszomszédságába, amihez a DDC is hozzájárul az új terület alapozásával, továbbá egy új hinta felállításának támogatásával.
Miután decemberben lejár a Madách Imre Mûvelõdési Központ igazgatójának mandátuma, a testület döntést hozott arról, hogy záros határidõn belül ki kell írni az új pályázatot a vezetõi álláshelyre.
A testület döntése értelmében az önkormányzat hozzájárul a 2. számú (Zrínyi utca 9. alatti központú) fogorvosi körzet praxisjogának átadásához: a feladatot Dr. Pongor Annát váltva a jövõben Dr. Tóth Zsuzsanna Margit veheti át.
Az ülés zárásaként Fördõs Attila polgármester a testület nevében köszönetet mondott az elmúlt években végzett munkáért a hivatal, az intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozóinak, a képviselõ-testület és a bizottságok tagjainak, illetve kifejezte háláját a város lakosságának.

Feladó: Városháza