VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. augusztus 5. | csütörtök
Krisztina napja
+17
°
C

Hírek

Dátum:
Típus:
Kulcsszó:
 

Tartalmas szakbizottsági tanácskozások


Az elfogadott munkarend szerint március 18-án, szerdán reggel 8 órától tartja következõ ülését Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testülete. A tanácskozás elõkészítéseként, illetve a saját hatáskörben meghozandó döntések végett e hét elsõ három napján ült össze a három szakbizottság tagsága.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hétfõi ülése 20 napirendi témában, az ingatlanügyek között pedig tízet is meghaladó számú esetben tett javaslatot a plenáris ülésnek, illetve hozott döntést. A bizottsági tagok a város környezeti állapotáról benyújtott anyag esetében részletesebb elõterjesztést kértek. Egyetértettek viszont öt városi rendelet módosítására vonatkozó elképzeléssel és a testületnek elfogadásra javasolták azokat. Két kérelem elfogadása mellett nem járultak hozzá, hogy útrészeket adjanak el magántelkek bõvítéséhez. Felosztották a legutóbbi értékvédelmi pályázat támogatási keretét és héttagú Közlekedési Munkacsoportot hoztak létre. A folytatásban elõbb nyílt ülésen – majd a törvényi elõírások szerint egyes esetekben már zárt ajtók mögött – ingatlanügyekben hozott döntésekkel fejezték be a bizottság márciusi ülését.

Kedden a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tartotta meg tanácskozását. Elsõként a jegyzõ által a tavalyi adóigazgatási feladatok ellátásáról benyújtott beszámoló került terítékre, majd javasolták a képviselõ-testületnek, hogy az adóerõsség miatt a város által a központi költségvetésbõl meg nem kapott 600 millió forintos összeg egy részére adjon be kérelmet az önkormányzatok részére biztosított pályázatra. A holdingos cégek januári munkájáról szóló elõterjesztés megvitatása és elfogadása után egyetértettek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételérõl szóló anyag tartalmával és elfogadásra javasolták a 14 támogatott egyesület és szervezet által az összegek felhasználásáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókat is.

A sort szerdán az Emberi Kapcsolatok Bizottságának munkarend szerinti ülése zárta. Elsõként meghallgatták a levéltári igazgatói feladatkörre kiírt pályázat két jelentkezõjét és mindkettõjük esetében javasolták a testületi meghallgatást is. Megfogalmazásra került a színház ügyvezetõ igazgatói pályázatának szövegezése, melyet a plenáris ülésen fogadhatnak el és ezt követõen kerül kiírásra a nyílt pályázat. Három önkormányzati kulturális intézmény (könyvtár, levéltár, múzeum) 2019-es szakmai beszámolója és idei munkaterve is bizottsági egyetértést nyert. Két rendeletmódosítási tervezet áttekintése után elõbb nyílt ülésen két bérlakás hasznosításáról döntöttek, majd Fehér Zsolt ismertette a polgármester tájékoztatóját a koronavírus miatt tett költségvetési átcsoportosításról, illetve dr. Bánhidi Péter szólt a járvány okairól, jellemzõirõl és megelõzési lehetõségeirõl. Ezt követõen – személyiségi jogok miatt zárt ajtók mögött – közszolgáltatási díjkedvezményekrõl és lakásügyekrõl is határoztak. Utóbbiaknál néhány esetben csak három hónappal hosszabbították meg olyan lakásbérlõnek a szerzõdését, aki nem volt hajlandó a város ellenõreit beengedni az önkormányzati bérlakásba. Ha ezt az elkövetkezõ idõszakban sem teszik meg, a bérleti szerzõdéseik megszûnhetnek. Emlékeztetõül: 75 milliós az a hátralék, amelyet az önkormányzati lakások bérlõi lakbérként, vagy közüzemi díjként nem fizettek be. Vannak olyanok, akik évek óta nem fizetnek és sok jogcím nélküli lakó is elfoglal olyan önkormányzati lakást, melyre szükség lenne, hogy a valóban rászoruló családok lakhatási problémáin segíteni tudjon a város.

Feladó: Városháza