címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. január 30. | hétfő
Martina és Gerda napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Végre rendezõdik a kórháztömb tervezése

Végre rendezõdik a kórháztömb tervezése

Az új váci önkormányzat pár hónap alatt elvégezte azon feladatokat, melyek a városra hárultak a kórház új rendelõintézetét és kapcsolódó épületeit érintõ tervezés elõkészítéséhez. Mindezt azért is hangsúlyozzuk, mert egy váci lejárató oldal ezzel ellentétes álhírek terjesztésébe kezdett.

Mint ismeretes, az elõzõ városvezetés még 2017 nyarán nyilvánította ki szándékát a kórházra vonatkozó beruházás kapcsán a telekcserére. Majd több mint 2 éven keresztül szinte semmi nem történt. Csak közvetlenül a tavaly õszi választások elõtt hozott végre a régi képviselõ-testület a tervezõk kiválasztásához döntést.

Módosítások a betegek érdekében
Az új önkormányzat aztán megkötötte a szükséges tervezõi szerzõdést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Az elkészült terveket a városvédõk képviselõjével és a kórház egyik köztiszteletben álló volt fõigazgatóval együtt véleményezte. Õk, és Ferjancsics László alpolgármester ekkor javasolták: a tervezett nõvérszálló kerüljön jobb körülmények közé, a mentõbejáró fedett legyen, a gépjármûves kiszállási lehetõség pár méterre legyen az épülettõl, a buszforduló ne kerüljön távolabb a fõbejárattól. Azt is határozottan kérték, hogy már az elsõ ütemben valósuljon meg a nagyobb parkolófelület.

Ezek után az önkormányzat rögtön megszervezte idén januárra a lakossági fórumot.
Közben a városvezetés egyértelmûen jelezte az állam felé, hogy nem tartja szükségesnek az elõzõ vezetés által erõltetett az állam és az önkormányzat közötti telekcseréket, így a beruházás megvalósításában jelentõs idõ takarítható meg. Ennek kapcsán fontos szempont továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában marad az Alsótörökhegyi út közelében lévõ, igen értékes többezer négyzetméteres telek. A kórházi beruházás iránti elkötelezettségét azzal is kimutatta az új városvezetés, hogy egy, a jövendõ építkezéshez nélkülözhetetlen telekcsíkot ingyen ad át az államnak.

Felgyorsították a folyamatot
Mindezen elõkészületek után a város nevében eljáró polgármester elé áprilisban kerülhetett be a településrendezési anyag. Matkovich Ilona határozatban fogadta el a szükséges döntéseket, majd pár napos terv átdolgozás után – május elején – az állami fõépítészhez került az anyag, akivel errõl személyesen is egyeztetett a múlt héten városunk fõépítésze.

A város jelenleg arra vár, hogy az elkészült terveket az állam által megbízott szervek véleményezzék. Ezek megtörténte után akár már a nyáron elfogadható az építési szabályzat.

A városháza felhívja a figyelmet arra, hogy a több, mint két évnyi, idõt pocsékoló semmittevés után úgy sikerült pár hónap alatt az akadályokat elhárítani az új rendelõintézet megvalósítása elõl, hogy a város anyagilag sem jár rosszabbul, és a telepítési tanulmányterv készítésénél a betegek és látogatók érdeke, valamint a hosszútávú városfejlesztési szempontok is messzemenõkig érvényesülnek. A kórház fejlesztési megvalósulása jelenleg teljesen az államon múlik. A város várja a szükséges dokumentumokat.


A városháza köszönetet mond a megfeszített munkáért a résztvevõ összes mérnöknek, külön is a vezetõtervezõnek: a BME Urbanisztikai Tanszék tanszékvezetõjének.

Feladó: Városháza