címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. december 3. | vasárnap
Ferenc és Olívia napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

AZ ELSÕ ÉV EREDMÉNYEI

AZ ELSÕ ÉV EREDMÉNYEI

Egy éve, az október 13-án tartott választások eredményeként kaptunk felhatalmazást a váciaktól városunk, közös otthonunk irányítására.

Közel egy esztendõ múltán illik is, és kötelességünk is visszatekinteni, és összevetni az elvégzett munkát az ígéretekkel.

Az élhetõ, a békés, az emberközpontú városért dolgozunk, hogy minden váci azt érezhesse: számít a szava, számít a szavazata. Az a célunk, ezért egyben feladatunknak is tekintjük, hogy egymást tiszteletben tartva, békében élhessenek együtt a váciak, függetlenül attól, hogy miben különböznek egymástól. Ezzel járulhatunk mi hozzá a politikai kultúra megváltoztatásához. Azt keressük, ami összeköt bennünket, váciakat.

Nehéz év van mögöttünk. A koronavírus okozta válság felforgatta a világot és a váciak életét is. A város irányítását is pár hét leforgása alatt kellett teljesen újraszervezni. A válság miatt visszaestek bevételeink, megnõttek a kiadásaink, a kormányzati elvonások is nehezítették az eredeti terveink megvalósítását. Ám a járvány ismét bebizonyította, hogy a céljaink helyesek: több gondoskodásra, több együttmûködésre és egészségesebb, zöldebb városra van szükség.

A tiszta közéletrõl, a tiszta városról szólt a programunk, és ennek megvalósítására kaptuk a megtisztelõ felhatalmazást egy éve. Arra is jó egy ilyen alkalom, hogy még idõben derüljön ki, hol van szükség korrekcióra.
Most megállunk, és számot adunk az eddigi eredményeinkrõl.


ÉPÍTÜNK, FELÚJÍTUNK

Lakossági, fenntartói és önkormányzati forrásokból megújult a Gödöllõi úton található vasúti átjáró, a fõút Honvéd utcai keresztezõdése, és az Akó utca egy szakasza. Leaszfaltozták a Nemzetõr utat.

Megújult a Tímár utca, valamint a Beniczky utca egy részének burkolata.
Új aszfaltréteget kap a Zöldfa utca, a Gombási út és a Szent Mihály dûlõ egy-egy kátyús szakasza, megújul a Sportcsarnok elõtti Bán Márton utca.

Teljes szélességében újraaszfaltozták a Budapesti fõút páros oldalának mintegy kétszáz méteres járdaszakaszát, valamint a Zöldfa és az Istenmalmi utca járdáinak jelentõs részét.

Többéves elhanyagolást követõen megkezdtük az úttestek és a járdák közötti útpadkák akadálymentessé tételét.

A nõi kézilabda egyesülettel közösen felújíttattuk a sportcsarnok világítástechnikáját, a lelátóra székek kerültek. Hamarosan korszerûbb lesz a létesítmény légtechnikája is.

A közeljövõben használatba kerül a vízi-turisztikai megállóhely.

Ismét városi használatba került az Elefántos ház.


VILÁGJÁRVÁNY - VILÁGVÁLSÁG

A koronavírus-járvány rengeteg feladatot adott a város irányítóinak, az önkormányzat munkatársainak.

Fertõtlenítõ berendezéseket szereztünk be az intézményeinknek.

A teljes intézményhálózatunkat elláttuk a legkorszerûbb levegõtisztító, -fertõtlenítõ ózongenerátorral.

Megszerveztük a Jószomszéd Hálózatot, éléstárat alakítottunk ki a rászorultaknak, önkéntesek is vállalták a rendszeres idõsellátás segítését.

A rászorulóknak és a karanténba kerülõknek megszerveztük a melegétel rendelhetõséget, kérésre házhoz szállították számukra az élelmiszert és a gyógyszert.


TISZTA KÖZÉLET

Újabb korábbi színházi jogszabálysértéseket derítettünk fel, emiatt változtattunk a mûködésen.

Ellenõrzési vizsgálattal kideríttettük, hogy két, elõzõ ciklusbeli képviselõ milliókat vett fel jogtalanul a felügyelõbizottsági tagságáért. A jogszabálysértõ gyakorlatot megszüntettük.

Szakítva az elõdök gyakorlatával, az energiabeszerzést közbeszerzési közösségben végezzük, aminek az átláthatóságon túl évi több millió forint megtakarítás is hozadéka.

Az önkormányzati lakások bérbeadásánál – a jogosulatlan használók és a rendszeresen tartozók visszaszorítása érdekében – szigorítottunk a szabályozáson.

A választott tisztségviselõk díjazásán évi 5 millió forintot spórolunk.
A korlátozott behajtási övezetekben kiszûrjük az engedélyekkel visszaélõket.


TESZÜNK A RENDÉRT

Rendet teremtettünk a fõtéri parkolásban, csillapítottuk a forgalmat. Rendszámfelismerõ kamerarendszert szereltünk fel a szabálytalankodók kiszûrésére.

Idõkorlátot vezettünk be az építési tevékenységekre a zajhatások csökkentése érdekében: hétköznap és szombaton már csak 17 óráig megengedett a zajos munka, vasárnap pedig tilos.

A frekventált helyen lévõ épületek felújításánál eltöröltük az állványozás közterületfoglalási díját.


FIGYELÜNK A KÖRNYEZETÜNKRE

A Távhõ Kft.-nél 150 millió forintos fejlesztés fejezõdik be, mely után mintegy 90 ezer köbméter gáz spórolható meg.

A Hársfa utcai óvodába 40 millió forintos beruházás keretében telepítenek napelemeket és cserélik a régi, rossz állapotú nyílászárókat.

A rongyolódó zászlók helyett 150 új magyar lobogót vásároltunk.


TISZTA, ZÖLD VÁROS

A Ligetben több helyen pótoltuk a kiszáradt fákat.

Közösségi virágültetéseket szerveztünk több váci közterületen.

Lakossági összefogással felszámoltunk több illegális szemétlerakó helyet a város külterületein.

„Vadkamerákat” helyeztünk ki az illegális szemétlerakók felderítésére.
A Fõtéren magasnyomású mosóval és kefés gépjármûvel végeztünk nagytakarítást.

A korábbi évek sok panaszt okozó gyakorlatával ellentétben, a törvényi elõírásokon felül plusz egy alkalommal fertõtleníttettük a szemetes konténereket.

Újakra cseréltük a szelektív hulladékgyûjtõ konténerek nagy részét.
Új kézi hulladékgyûjtõket helyeztünk ki a Belvárosba, kutyapiszokgyûjtõket Deákvárra.

Szakítottunk a korábbi gyakorlattal: idén kétszer szerveztük meg az elektronikai hulladék begyûjtését, melyeken rekord mennyiséget adtak le a polgárok.


BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS, BÕVÜLÕ PARKOLÁS

Óránkénti buszkapcsolatot teremtettünk a Deákvár-Kórház-Alsóváros-Belváros vonalon.

Több helyen változtattunk a közlekedési renden, KRESZ-táblák kihelyezésével javítottuk a közlekedés biztonságát.

Jelentõs mértékben javítottunk a hegyi utak állapotán.
Több száz méteren megújult a Duna-menti kerékpárút.

Újrafestettük a városi gyalogátkelõhelyeket. Megújult, parkolásra alkalmas lett a vasútállomás mellett lévõ gödrös terület, parkolásra alkalmassá vált a Törökhegyi utcai elhanyagolt parkoló.

Több mint egy tucat új parkolóhely létesült /létesül a Belvárosban.


GAZDAG KULTURÁLIS ÉLET A JÁRVÁNY IDEJÉN IS

Sikeresek voltak a karanténkoncertek.

Hagyományteremtõ szándékkal indítottuk útjára a Vác a Tied! egésznapos városházi program- és nyílt napot.

Váci Nyár 2020 címmel a város kulturális intézményeinek összefogásával összmûvészeti fesztivált rendeztünk.

A Dunakanyar Színház városunkban még be nem mutatott darabokból állította össze új évadát.


TÁJÉKOZTATÁS - PÁRBESZÉD

A polgármester hetente beszámol a közösségi médiában a fontosabb megbeszélésekrõl, döntésekrõl, kezdeményezésekrõl.

Színesebbé, olvasmányosabbá tettük az önkormányzat havilapját, a Váci Hírnököt.

Jelentõsen növeltük a közéleti és a sporthírek számát a város weboldalán. Folyamatosan hírt adunk a városi eseményekrõl a közvéleményt közvetlenül érintõ témákról a közösségi média legnépszerûbb felületén, a Facebookon.

Feladó: Városháza

EU pályázatok