címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. január 24. | hétfő
Timót napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

FELHÍVÁS kitüntetõ címekre történõ javaslattételre

FELHÍVÁS kitüntetõ címekre történõ javaslattételre

Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedõ pedagógiai munka elismerésére „Váci Katedra” kitüntetõ címet adományoz.

Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat által mûködtetett nevelési oktatási intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyû nevelési-oktatási intézményekben kiemelkedõ munkát végzõ adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére „Vác Város Oktatását Segítõ Munkáért” kitüntetõ címet adományoz.

Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a nevelés, oktatás terén eredményes tehetséggondozó, felzárkóztató munkát végzõ pedagógusok elismerésére „Vác Város Tehetséggondozásért” kitüntetést adományoz.
A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I.20.) sz. rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén mûködõ valamennyi nevelési-oktatási intézményre, azok pedagógiai alapfeladatait ellátókra.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési Centrum, a Képviselõ-testület tagja, Vác Város Önkormányzat fenntartása alá tartozó óvodák intézményvezetõje, valamint az ASZC Táncsics Mihály Mezõgazdasági Technikum, Szakképzõ Iskola.

A javaslatokat 2021. április 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak, az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökének címezve.
A fenti javaslatok a 06/27 513-430-as telefonszámon történõ elõzetes idõpont egyeztetést követõen személyesen a Polgármesteri Kabinet - Szervezési és Tájékoztatási Iroda irodavezetõjénél - Bodzásné Bóka Szilviánál adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig a sajto@varoshaza.vac.hu címre küldhetõk be.

Vác, 2021. március 12.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza