VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. június 18. | péntek
Arnold és Levente napja
+17
°
C

Hírek

Dátum:
Típus:
Kulcsszó:
 

Elõtérben a városrendezési és a szociális témakörök


Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselõ-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva márciusban is több fontos és halaszthatatlan témakörben és ügyben hozta meg döntését a jegyzõ és az alpolgármesterek jelenlétében.

A határozatok tartalmának kialakítása elõtt Matkovich Ilona most is kikérte a testületi és szakbizottsági tagok észrevételeit, javaslatait.

A szakbizottságokhoz kötõdõ fõbb döntések
A polgármester egyetértett azon elképzeléssel, hogy az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút váci szakaszán is egységes arculatú útirányjelzõ táblák, jelzések legyenek rendszeresítve.
A kormányzati elvonások és bevételi korlátozások ellenére idén is jut önkormányzati forrás az értékes váci épületek állagának megvédésére, felújítására. A korábban meghirdetett pályázat elbírálás után most is több épületre ad támogatást az önkormányzat.
A személyiségi jogok miatt korlátozott nyilvánosságú elõterjesztések között olyan kérelmek, kedvezmények szerepeltek, melyek az érintettek életét, az adott családok boldogulását közvetlenül befolyásolták. A polgármester a szociális szempontok figyelembevételével közszolgáltatási díjkedvezmény megadásáról döntött. Négy lakásbérlõnek részletfizetési lehetõséget biztosított a tartozásaik rendezésére, továbbá két család lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelmének is helyt adott.

Képviselõ-testületi hatáskörû rendeletek, határozatok
Az alsóvárosi temetõ területének fenntartási kötelezettsége mindeddig részben önkormányzati, részben egyházi feladat volt. Az utóbbi kezdeményezésére a jövõben a mintegy 7 hektáros rész (nagyjából a ravatalozótól a 2-es fõút felé esõ terület) üzemeltetése is átkerül az önkormányzathoz. Az errõl szóló, az Alsóvárosi Szent Miklós plébániahivatallal kötendõ szerzõdés tartalmát is elfogadta Matkovich Ilona.

A 2-es fõút Szõdliget felöli mentesítését is szolgálja az az új út, melynek nyomvonalát az építési szabályzatban módosítani szükséges, mivel a jelenlegi nyomvonal meredek partfalban fut. A Tesco-s terület és a Gödöllõi út közvetlen összekötését szolgáló nyomvonal településrendezési tervezésének megindítását hagyta jóvá a polgármester.

Az önkormányzat a Törökhegyet érintõ építési szabályozás módosításához beérkezõ javaslatok, észrevételek döntõ részét beépítette az eredeti elképzelésekbe és most ezekkel együtt bocsátja ismét partnerségi egyeztetésre a HÉSZ módosítását. Cél, hogy a lakóparki kezdeményezések ellenében maradjon meg a kertvárosias jelleg. A terület zsúfoltságát a telkekre esõ lakásszám csökkentésével is szeretnék elérni. A módosítás nem csak a Törökhegyre, hanem a város más jelentõs területeire is vonatkoztatva rögzíti, hogy a parkolási anomáliák csökkentése érdekében új építésû lakásonként 2 gépjármû elhelyezését kötelezõ biztosítani az ingatlanon belül.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-ben az önkormányzaton kívül üzletrésszel rendelkezõ tulajdonosok nyilatkoztak értékesítési szándékukról, egyben az elõvásárlási jogukról is lemondtak. Ennek nyomán mintegy másfél millió forint kifizetésével az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül a vállalkozás.

Feladó: Városháza