címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. október 21. | csütörtök
Orsolya napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Tájékoztató a váci közterület-felügyelet tevékenységéről

Tájékoztató a váci közterület-felügyelet tevékenységéről

Városunkban a Polgármesteri Hivatalon belül önálló szervezeti egységként látja el sokrétű feladatát a Közterület-felügyelet. Jelenleg 9 fő közterület-felügyelő végzi a helyi rendeletben meghatározott tevékenységét. Ők hivatalos személyek, foglalkoztatásuknak jogszabályban előírt szigorú feltételei vannak (büntetlen előélet, legalább érettségi, egészségügyi és képesítési előírások).

Néhány a legfontosabb feladatok közül:
- megakadályozza, megszünteti, szankcionálja a jogszabályellenes közterületi tevékenységet;
- munkájával védi a közterületek rendjét, tisztaságát, a környezetet, a városi vagyont;
- figyelmet fordít a közterületen történő alkohol fogyasztásra, az életvitelszerűen közterületen tartózkodó személyekre.

A Felügyelet munkáját hétfőtől-csütörtökig 08.00-tól 20.00-ig, péntektől-vasárnapig 24 órás szolgálat keretén belül végzi.

Járőrszolgálat keretein belül gépkocsizó és gyalogos szolgálatot lát el. Munkájuk során együttműködnek a helyi rendőrséggel és a polgárőr egyesülettel, a veszélyhelyzetben támogatják a rendőrség ellenőrző tevékenységét és tájékoztatják a polgárokat az előírásokról.
A felügyelő köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni. A város területeit napi rendszerességgel ellenőrzik.

A közterület-felügyelőnek lehetősége van a szabálysértővel szemben helyszíni bírság kiszabására, közigazgatási bírságot vagy közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezhet, a személyazonosság ellenőrzésére igazoltathat.

Vácon 2018-tól a Közterület-felügyelet látja el a fizetős parkolók ellenőrzését. Tavaly óta pedig a parkolással kapcsolatos teljes ügyintézés is a hatáskörébe került (bérletértékesítés, ügyfélfogadás, számlázás). Feladata továbbá az elhagyatott, üzemképtelen gépjárművek közterületről történő eltávolítása. Mindezeken túl szükség esetén a Polgármesteri Hivatal egyes tevékenységét is segítik.

Városunk közterület-felügyelői ezúton is megköszönik a váci polgárok által munkájuk minél eredményesebb elvégzéséhez nyújtott segítséget. Kérnek mindenkit, hogy városunk rendjének, tisztaságának megőrzése, a közbiztonság és a közlekedés zavartalansága érdekében együttműködésükkel a jövőben is támogassák tevékenységüket.

Feladó: Városháza