címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. augusztus 11. | csütörtök
Zsuzsanna és Tiborc napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Váci polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) eb rendészeti feladatai ellátása érdekében az időszakos ebösszeírást elindítja.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Váci polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Vác város közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából
2021. december 1. napja és 2022. február 28. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők:
- a Váci Polgármesteri Hivatal portáján (2600 Vác, Március 15. tér 11.),
- a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály – Környezet- és Természetvédelmi Irodánál (115. iroda),
- letölthetők a www.vac.hu honlapról,
- továbbá nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módok valamelyikén:

• Levélben, postai úton a 2600 Vác, Március 15. tér 11. levélcímre.
A borítékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!
• Személyesen leadható a Hivatal portáján található gyűjtőládába helyezve.
• Elektronikus úton, a termeszet@varoshaza.vac.hu címre küldve.
• Elektronikus úton feltölthető a www.vac.hu honlapon található E-ügyintézés/ Nyomtatványok/Településüzemeltetés menüponton keresztül.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. február 28.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2022. február 28. napját követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

Együttműködésüket köszönjük!

dr. Zsidel Szilvia
jegyző


Az adatlap a csatolt dokumentumban érhető el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ebosszeirass.pdf