címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. június 7. | szerda
Róbert napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

A szakbizottságok májusi döntéseiről

A szakbizottságok májusi döntéseiről

A parlamenti választások miatt – a képviselő-testülethez hasonlóan – áprilisban nem tartottak munkaterv szerinti tanácskozást az önkormányzati szakbizottságok. A május 18-ra kitűzött plenáris ülést előkészítendő emiatt is a szokásosnál bővebb tárgysorozatokkal (és részben módosított időpontokban) e héten ült össze a három szakgrémium. Az alábbiakban a legfontosabb határozatokat ismertetjük.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága
Hétfőn nyílt ülés keretében fogadták el a levéltár és a színház előző évről szóló szakmai beszámolóját. Szintén támogatást kapott a 2021-es gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról benyújtott összefoglaló. Egy másik döntés értelmében a Katona Lajos Városi Könyvtár idén július 25. és augusztus 19. között tart nyári szünetet.
Személyiségi jogok miatt zárt ülésen határoztak több kérelemről és ítéltek oda átruházott hatáskörben városi kitüntetéseket. Az utóbbiakról hírünk:
DIJAK

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Több, mint félszáz napirendi ponttal közel négyórás tanácskozást tartott szerdán a bizottság. A témák jelentős részét ingatlankérdések tették ki, de szokás szerint a májusi ülés része volt az önkormányzat gazdasági társaságainak 2021-es mérlegbeszámolójának és az idei üzleti tervének megvitatása, melyekről majd a testület hoz döntést. Egy bizottsági határozat arról szólt, hogy a képviselő-testület ne adjon szabad utat az építési szabályzat módosításával a Samsung szennyvízvezetékének kiépítéséhez.

Egyéni képviselői indítvány új telket alakítana ki a II. Rákóczi Ferenc téren. A városvezetés elkötelezett a Regőczi István atyáról történő közterület elnevezés ügyében, az indítványról a testületi ülésen határoznak, majd a Névadományozási Munkacsoport is tárgyal az ügyben. Régi probléma – különösen rendezvények idején –, hogy a Főtér Széchenyi utcai torkolatánál igen szűk a gyalogosok közlekedési tere. Ezt megoldandó elfogadták a helyszín átalakítására bemutatott elképzelést. Végül több köztéri pad és hulladékgyűjtő kihelyezése mellett javasolták a testületnek, hogy kezdődjék meg a szelektív hulladékszigetek és egyéb területek bekamerázása.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
Időrendben utoljára (csütörtök délután) került sor ennek a grémiumnak a munkaterv szerinti tanácskozására. Ezúttal két hónap elvégzett munkájáról számoltak be a városüzemeltetést végző cégek. A likviditási jelentés szerint május elején a város költségvetési elszámolási számláján mintegy negyedmilliárd forint volt. A tagok megtárgyalták és elfogadták a költségvetés aktualizálására tett javaslatot, illetve a tavalyi év büdzséjének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A jelentős magyar infláció miatt a polgármester javaslatára emelkedhetnek a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai. A bizottság ezt is elfogadásra javasolta a testületnek. Az egyetlen zárt ülésre kerülő napirendi pontról kiadott hirdetmény szerint a bizottság javasolja a testületnek, hogy a négy fideszes képviselőt kérje fel: módosítsa a helytelen adatokat tartalmazó vagyonnyilatkozatát.

Feladó: Városháza

EU pályázatok