címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. március 24. | péntek
Gábor és Karina napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Tájékoztatás a házi segítségnyújtásról

Tájékoztatás a házi segítségnyújtásról

Az alábbiakban a Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény információját közöljük arról, miként működik a házi segítségnyújtás rendszere városunkban.

A házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatás keretében működő szolgáltatás, amelynek célja: az igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében biztosítani az önálló életvitel fenntartását előmozdító segítséget. Ennek keretében ellátunk alapvető gondozási és ápolási feladatokat, továbbá közreműködünk az ellátott és közvetlen lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményeinek megtartásában, kialakításában.
Segítséget nyújtunk a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában. A szolgáltatás igénybevétele kérelemhez kötött és térítésidíj köteles. Ellátást csak váci lakosok számára tudunk biztosítani.

Házi segítségnyújtáshoz történő jelentkezés menete:
A házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani az intézményvezető felé. A kérelem tartalmazza a kérelmező személyes adatait, azt, hogy milyen típusú szolgáltatást kíván igénybe venni, valamint az egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat, melyet orvos igazol. A kérelemhez csatolni szükséges az értékelő adatlapot, melyben az orvosnak a rá vonatkozó részt szintén ki kell töltenie, alá kell írnia és le kell pecsételnie. A szolgáltatás igénybevételéről az előgondozást követően az intézményvezető jogosult dönteni. Az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénybevevővel a szolgáltatásról, és egyben tájékoztatja az ellátottat a térítési díj mértékéről.

Jelentkezni a házi segítségnyújtás koordinátoránál, vagy az intézményvezetőnél lehetséges.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetőek a www.idosotthonvac.hu oldalról, vagy nyomtatva elvihetőek a Burgundia utca 9-11. részlegből telefonos egyeztetés után.

1.Kérelem - A kitöltött kérelem egészségügyi állapotra vonatkozó oldalát orvos tölti ki, pecsételi le és írja alá. A kérelem többi oldalát a kérelmezőnek kell aláírnia, kivéve, ha kérelmező gondnokság alatt áll. Ebben az esetben a gondnok ír alá, és csatolni szükséges a gondnok kirendeléséről szóló határozatot. A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát, életkorát és lakhelyét.
2.Értékelő adatlap - Orvos által kitöltött, aláírt és lepecsételt értékelő adatlap.

Elérhetőségek:
cím: 2600Vác, Burgundia utca 9-11.
tel.: 06-27-315-384
email: igazgatohelyettes@idosotthonvac.hu
Webes elérhetőség: www.idosotthonvac.hu

Feladó: Városháza

EU pályázatok