címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 29. | szerda
Magdolna napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

FELHÍVÁS kitüntető címekre történő javaslattételre

FELHÍVÁS kitüntető címekre történő javaslattételre

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő pedagógiai munka elismerésére „Váci Katedra” kitüntető címet adományoz.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett nevelési - oktatási intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű nevelési - oktatási intézményekben kiemelkedő munkát végző, adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére „Vác Város Oktatását Segítő Munkáért” kitüntető címet adományoz.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelés, oktatás terén eredményes tehetséggondozó, felzárkóztató munkát végző pedagógusok elismerésére „Vác Város Tehetséggondozásért” kitüntetést adományoz.

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I.20.) sz. rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre, azok pedagógiai alapfeladatait ellátókra.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden, a város területén működő oktatási-nevelési intézménynek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 9. pontja szerint fenntartója, valamint a Képviselő-testület tagjai.

A javaslatokat 2024. április 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak, az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökének címezve.
Személyesen a Polgármesteri Titkárság 108-as irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt.
E-mail-es formátumban pedig a szerveztitkar@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

Vác, 2024. március 11.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Vác Város Önkormányzata

EU pályázatok