címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2021. október 21. | csütörtök
Orsolya napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Vác Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók és felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem!

Változás a pályázat rendjében! A pályázat beadási határideje: 2012. november 23.


A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsõoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsõoktatási intézmények folyósítanak.
Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
-lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
-hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
-felsõoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelõen)
Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
-lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
-hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
-korábban még nem nyert felvételt felsõoktatási intézménybe

Letölthetõ dokumentumok a csatolt fájlban
"A" típusú pályázati kiírás
"B" típusú pályázati kiírás

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Borsa_A_tipusu _2012.doc
Borsa_B_tipusu_2012.doc