címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. július 16. | kedd
Valter napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat tiflopedagógus munkakör betöltésére


Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet Vác Város Önkormányzat óvodáiban

tiflopedagógus
tevékenység ellátására.

A pályázatot meghirdetõ szerv:
Vác Város Önkormányzata 2600 Vác, Március 15. tér. 11.

A jogviszony idõtartama: határozott idejû megbízási szerzõdés (a szerzõdés megkötésének napjától 2017/2018 tanév végéig)

A tevékenység jellege: megbízási szerzõdés alapján

A jogviszony kezdetének idõpontja: a pályázat elbírálását és a szerzõdés megkötését követõen azonnal

A munkavégzés helye:
Váci Deákvári Óvoda 2600 Vác, Deákvári fõút 34.

A megbízás tárgyába tartozó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényû gyermek tiflopedagógiai ellátása
Megbízási díj: bruttó 3000 Ft/óra

Pályázati feltételek:
 Fõiskola, tiflopedagógiai szakirányú végzettséggel
 Büntetlen elõélet, cselekvõképesség
 magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 a megbízás tárgyának elvégzéséhez szükséges felsõfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány,

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Vác Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével. 2600 Vác, Március 15. tér. 11.
Személyes leadás: Deákné dr. Szarka Anita, Vác Város Önkormányzat jegyzõjénél (2600 Vác, Március 15. tér. 11., 33. iroda)

A pályázati kiírásról további információt Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Önkormányzat jegyzõje a 06-27/513-434-es, valamint Mohácsiné Dim Rita az Intézményfelügyeleti és Humán osztályvezetõje a 06-27/513-444-es telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

Feladó: Városháza

EU pályázatok