címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. február 27. | kedd
Ákos és Bátor napja

+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére


Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû minimum 1 év – ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Nyár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Alapvetõ feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelõ -, fejlesztõ munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelõen végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
− Fõiskola, óvodapedagógus,
− Büntetlen elõélet és cselekvõképesség
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
− Érvényes egészségügyi könyv
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− Szakmai önéletrajz
− Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
− Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
− Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történõ megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 346/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató dönt a felvételrõl. A benyújtott dokumentumok megfelelõsége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

Feladó: Városháza

EU pályázatok