címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 24. | hétfő
Iván napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére


Váci Alsóvárosi Óvoda Vác a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Alsóvárosi Óvoda Kölcsey utcai Tagóvodája

Pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2018.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segíti az óvodapedagógusok munkáját.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés, OKJ szakmai képesítés,
 Büntetlen elõélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerjék.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történõ megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 594/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.
 Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
 Személyesen: Lambekné Gál Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

Feladó: Városháza

EU pályázatok