címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. december 3. | vasárnap
Ferenc és Olívia napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat mûszaki ügyintézõ (mérnök) munkakör betöltésére


Váci Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

Mûszaki ügyintézõ (mérnök)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Ellátandó feladatok:
Burkolatbontási engedélyek. Nyomvonalas létesítmények terület-felhasználási engedélyek. A feladatkörével kapcsolatos közérdekû bejelentések, panaszok kivizsgálása. Közútkezelõi feladatok. Csapadékcsatorna kezelõi feladatok. Útvonalengedélyek kiadása.

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök:
1.számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Pályázati feltételek:
-Magyar állampolgárság,
-Cselekvõképesség,
-Büntetlen elõélet,
-Egyetem, vagy fõiskolai szintû építész, építõmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy villamosmérnök, vagy mélyépítõmérnök, vagy gépészmérnök, vagy szerkezetépítõmérnök,
-Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
-Kitûnõ írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
-Terhelhetõség, kitûnõ problémamegoldó képesség, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
-közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
-Polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-képzettséget tanúsító okiratok másolata,
-a 45/2012. (III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,
-3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
-motivációs levél.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyzõ nyújt, a 27/513-434 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: 110-160/2017. , valamint a munkakör megnevezését: mûszaki ügyintézõ (mérnök).
Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzõi titkárság, (2600 Vác, Március 15. tér 11. ).
Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyzõ részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

Feladó: Városháza

EU pályázatok