címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 31. | péntek
Angéla és Petronella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére


Váci Deákvári Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvodája

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2018.09.03.-2019.04.14.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõs

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Sirály utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az ONOAP és a helyi pedagógiai program alapján elvégzendõ szakmai munka munkaköri leírásban foglaltak alapján. Fõ feladata a rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Fõiskola, Óvodapedagógus
• Büntetlen elõélet és cselekvõképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerjék.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03 napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történõ megküldésével (2600 Vác, Deákvári fõút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 906./2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
vagy
• Személyesen: Szinovszki Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fõút 34.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

Feladó: Városháza

EU pályázatok