címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 30. | csütörtök
Janka és Zsanett napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat jogi referens munkakör betöltésére


Váci Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal Jogi osztály

Jogi referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet, 22.Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Elõterjesztések készítése, szerzõdések készítése, jogi állásfoglalás stb.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvõképesség,
• Büntetlen elõélet,
• Egyetem, Jog- és államtudomány,
• Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elõnyt jelentõ kompetenciák:
• Kiváló szintû kommunikációs és probléma megoldó készség, önálló precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• Sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
• Motivációs levél.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita nyújt, a 27/513-434 - es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 52-111/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.
vagy
• Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyzõ részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyzõ, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésrõl személyes meghallgatást követõen a jegyzõ dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

Feladó: Városháza

EU pályázatok