címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 31. | péntek
Angéla és Petronella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Vác Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók és felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem! A pályázat beadási határideje: 2018. november 13.


A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsõoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsõoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- felsõoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelõen)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsõoktatási intézménybe

Letölthetõ dokumentumok:
-„A” típusú pályázati kiírás
-„B” típusú pályázati kiírás

A dokumentumok letölthetõk Vác Város Önkormányzat honlapjáról.
www.vac.hu - pályázatok

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
5_palyazati_kiiras_a_2019.pdf
6_palyazati_kiiras_b_2019.pdf

EU pályázatok