címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 30. | csütörtök
Janka és Zsanett napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat diétás szakács munkakör betöltésére


Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

diétás szakács
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának Földváry K. Általános Iskola Konyhája, Vác, Nagymezõ út 14.

A munkakörbe tartozó feladatok: Gondoskodik étlap alapján a korcsoportonkénti diétás (pl.gluténmentes) ételek elkészítésérõl, kiosztásáról. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztráció, a diétás konyha szabályos mûködésének felügyelete.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• szakmunkásképzõ intézet, diétás szakács végzettség
• hasonló területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
• MS Office programok (World, Exel) felhasználói szintû ismerete,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenõrizheti

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• határozott fellépés, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, rugalmasság, terhelhetõség,
• kiváló együttmûködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)
• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléshez hozzájárul,

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Hornyák Szilvia nyújt, a 06-30-9319583-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton: a pályázatnak Vác város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) Tóthné Hornyák Szilvia részére történõ elküldésével és a betöltendõ munkakör megnevezésének feltüntetésével
• Személyesen: Tóthné Hornyák Szilvia élelmezésszervezõ Vác, Sziréna köz 7.
• Elektronikus úton elelmszervezoghvac@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

EU pályázatok