címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. április 22. | hétfő
Csilla és Noémi napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére Váci Deákvári Óvoda


Váci Deákvári Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Deákvári Óvoda Óvodapedagógus
munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2019.01.03.-2019.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõs

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fõút 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az ONOAP és a helyi pedagógiai program alapján elvégezendõ szakmai munka munkaköri leírásban foglaltak alapján. Fõ feladata a rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Fõiskola, Óvodapedagógus,
- Büntetlen elõélet és cselekvõképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerjék.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 3. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szinovszki Ágnes nyújt,
a 06-27-307-741- es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történõ megküldésével (2600 Vác, Deákvári fõút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1318./2018., valamint a munkakör megnevezését:

óvodapedagógus
vagy
- Személyesen: Szinovszki Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fõút 34.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja- 2018. december 10.

Feladó: Városháza

EU pályázatok