címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. július 2. | szombat
Ottó napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat műszaki ügyintéző munkakör betöltésére


Váci Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

műszaki ügyintéző


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
koordináció, adminisztráció, ügyintézés

Ellátandó feladatok:
- közreműködik a költségvetési előirányzatok kidolgozásában, különös tekintettel a mélyépítés területén jelentkező felújítási, fejlesztési feladatokra, gondoskodik a biztosított források hatékony felhasználásáról
- közreműködik a felújítási, fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó pályázatok előkészítésében
- elbírálja és szakhatósági hozzájárulást ad a nyomvonal jellegű területfelhasználási engedélykérelmekkel kapcsolatosan
- közreműködik a mélyépítés és közlekedés vonatkozásában az információs feladatok ellátásában, jelentések készítésében
- részt vesz más hatósági jogkörbe tartozó mélyépítési, útügyi és közlekedési tevékenységek koordinálásában
- részt vesz a városrendezési tervek előkészítésében úthálózat, közlekedés és közműellátottság vonatkozásában
- előkészíti és lebonyolítja vagy más szervezettel lebonyolíttatja az Önkormányzat érdekkörébe tartozó közutak, kerékpárutak, járdák és közművek építésével, felújításával kapcsolatos feladatokat
- szoros kapcsolatot tart út- és közműfejlesztések tekintetében a helyi illetve regionális közmű üzemeltető cégekkel
- kivizsgálja a feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, panaszokat és hasznosítja a beérkezett javaslatokat
- gondoskodik a megvalósítás kapcsán felmerülő szükséges pályázatok, versenytárgyalások kiírásáról, lebonyolításáról, ajánlatok értékeléséről, ajánlatok döntésre való előkészítéséről, részt vesz azok elbírálásában, kiértékelésének lebonyolításában
- gondoskodik a szerződések előkészítéséről, a vállalkozói számlák, rész-számlák ellenőrzéséről, a teljesítés igazolásáról
- részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásban és gondoskodik az út- és közműbemérési tervek tervtári elhelyezésétől

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó László osztályvezető nyújt a 27/513-452-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/266-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
vagy
Elektronikus úton: Szabó László osztályvezető részére a fomernokseg02@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
vagy
Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11., 131-es szoba).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.vac.hu 2022.05.08.
- kozigallas.gov.hu 2022.05.08.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza