címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2022. július 2. | szombat
Ottó napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére


Váci Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Osztály

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

- Behajtja az adózók magánszemély kommunális adója, gépjárműadó, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és helyi iparűzési adó hátralékait (fizetési felhívást ad ki, azonnali beszedési megbízást nyújt be, szükség esetén helyszínelést végez, munkahelyet, nyugdíjtörzsszámot, bankszámlaszámot pontosítja), a hátralékok alakulását egész évben folyamatos figyelemmel kíséri.
- Felvilágosítást ad a félfogadási napokon megjelenő adózóknak az adófizetés állásáról, vagy az adófizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról.
- Közreműködik a fizetési felhívások kipostázásában.
- Méltányossági kérelmekhez szükség esetén az illetékes szociális osztálytól részletes környezettanulmányt kér a kérelmek elbírálása érdekében, a jegyzőhöz véleményezésre felterjeszti, majd az ASP szakrendszerben határozatot hoz, azt postázza majd véglegezi.
- Részletfizetési kedvezményeket a jegyzőhöz véleményezésre felterjeszti, indokolt esetben
az ASP szakrendszerben készített határozattal megadja, a részletek befizetését folyamatosan figyelemmel kíséri.
- A behajthatatlan tartozásokról a jegyző által is elbírált esetekben a határozatokat elkészíti.
- Idegen helyről kimutatott egyéb tartozásokat /pl. elővezetési költség, eljárási bírság, jogtalanul felvett támogatások stb./ - melyek adók módjára behajthatók – az ASP Adó szakrendszerben előírja, beszedi, adatot szolgáltat a kimutató szerveknek, valamint az utalást végző kollégának a befizetett összeg elutalásához.
- Az adók módjára behajtandó azon ügyeket, melyek behajtásának illetékessége átkerül a NAV-hoz, a megfelelő nyomtatványon az átadásról gondoskodik, a tett intézkedésről a behajtást kérő szervet értesíti.
- Behajtási cselekményeket az adózó adatlapján rögzíti.
- Elküldi az adósok munkahelyére a munkabér letiltásokat az adóhátralék erejéig (nyugdíjat
letilt, azonnali beszedési megbízást nyújt be a bankszámlával rendelkező adózóknak).
- Ingó és ingatlan végrehajtást rendel el.
- Jelzálogot jegyeztet be az adótartozás erejéig a hátralékosok ingatlanára.
- Kezdeményezi az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás esetén a gépjármű forgalomból történő kivonását.
- Hátralékos lista alapján OTP ügyfélterminálon keresztül hatósági átutalást nyújt be.
- Elhunyt adóhátralékának/adótúlfizetésének határozattal történő előírásáról, visszatérítéséről az örökös(ök) terhére/javára határozattal intézkedik.
- Felszámolás alatt lévő gazdasági társaságok tartozásait a felszámolónak bejelenti
- A megjelenő ügyfelek valamennyi számláját egyezteti és a tartozás befizetéséről intézkedik.
- Ismeretlen, meghalt, elköltözött jelzéssel visszaérkezett leveleket folyamatosan feldolgozza.
- Társhatóságok és Társszervek által kért adatszolgáltatásokat teljesíti.
- Fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amellyel osztályvezetője és irodavezetője megbízza.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- ASP adószakrendszer ismerete
- önkormányzatnál hasonló területen szerzett munkatapasztalat
- közigazgatási alapvizsga
- közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

- Csapatmunka – együttműködés
- Pontosság, precizitás
- Lojalitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
- szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.06.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása postai úton, a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/272-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázat benyújtható elektronikus úton is, Csajághy Luca munka-és bérügyintéző részére a ber1@varoshaza.vac.hu e-mail címre. Ebben az esetben is az előzőleg megjelölt ismérveket, azonostó számot és munkaköri megnevezést fel kell tüntetni az email-ben.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.vac.hu 2022.05.15.
• www.kozigallas.hu 2022.05.15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza