címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. május 31. | péntek
Angéla és Petronella napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat anyakönyvvezető munkakör betöltésére


Váci Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szociális Osztály
Anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
főállású, határozatlan időre kinevezett köztisztviselő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 2600 Vác, Köztársaság út 19.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.melléklet 25. Anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok:
- Ellátja a születésekkel, elhalálozásokkal, házasságkötésekkel, névváltozással, honosítással kapcsolatos hatósági feladatokat.
- Ellátja a házasságkötésekkel, névadókkal kapcsolatos rendezvények szervezését és pénzügyi elszámolását.
- Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása.
- Gyermek nevének megállapítása.
- Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.
- Ezen meghatározott feladatköreiben naprakész és rendezett nyilvántartást vezet.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- érettségi végzettség/felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton dr. Zsidel Szilvia jegyző részére az jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül. Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/183-1/2024, valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.vac.hu 2024.04.15.
- Kozszolgallas 2024.04.15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Váci Polgármesteri Hivatal

EU pályázatok